Wat is een Sidechain?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Sidechain?

Een sidechain is een parallelle blockchain die verbonden is met een hoofdchain, waarmee assets tussen beide kunnen worden overgedragen en verwerkt.

Sidechain uitgelegd

Een sidechain in de context van cryptocurrencies is een aparte blockchain die onafhankelijk functioneert naast een primaire blockchain, maar wel in staat is om met die hoofdchain te communiceren. Je kunt het vergelijken met een bijspoor op een treinnetwerk: treinen kunnen van het hoofdspoor naar het bijspoor verplaatsen en omgekeerd.

Een van de belangrijkste redenen waarom sidechains zijn geïntroduceerd, is de groeiende behoefte aan schaalbaarheid. Met toenemende transacties op blockchains zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), kan het verwerken van transacties traag en duur worden. Door het gebruik van sidechains kunnen sommige van deze transacties buiten de hoofdchain om worden verwerkt, wat resulteert in snellere en potentieel goedkopere transacties.

Bovendien kunnen sidechains worden aangepast om specifieke functies en regels te hebben die verschillen van de hoofdchain, wat hen in staat stelt om niche-toepassingen te bedienen of nieuwe functies te testen zonder de stabiliteit van de hoofdchain te verstoren.

Een ander interessant aspect van sidechains is hun vermogen om te dienen als bruggen tussen verschillende blockchains, waardoor assets en informatie kunnen worden overgedragen tussen deze netwerken. Om assets van de hoofdchain naar een sidechain te verplaatsen, wordt een proces genaamd “pegging” gebruikt. Hierbij wordt de originele asset op de hoofdchain vergrendeld, terwijl een gelijkwaardige asset op de sidechain wordt vrijgegeven. Bij het terugverplaatsen van de asset naar de hoofdchain gebeurt het omgekeerde.

Hoewel sidechains veel voordelen bieden, zijn er ook risico’s, zoals potentiële veiligheidsproblemen. Bijvoorbeeld, een sidechain met minder rekenkracht kan kwetsbaarder zijn voor aanvallen, wat de daarop gepegde assets kan bedreigen.

Voorbeelden van Sidechains

Er zijn verschillende sidechains ontwikkeld om de beperkingen van vooraanstaande blockchains zoals Bitcoin en Ethereum aan te pakken. Hier zijn enkele bekende voorbeelden:

 1. Liquid: Een sidechain ontworpen voor Bitcoin, ontwikkeld door Blockstream. Liquid richt zich op snelle en vertrouwelijke transacties tussen cryptocurrency exchanges en biedt ook de mogelijkheid om andere assets dan alleen Bitcoin te vertegenwoordigen.
 2. RSK (Rootstock): Nog een sidechain voor Bitcoin, maar RSK voegt Ethereum-compatibele smart contract-mogelijkheden toe aan Bitcoin. Hierdoor kunnen ontwikkelaars Ethereum smart contracts uitvoeren met de beveiliging van de Bitcoin blockchain.
 3. Plasma: Een concept voorgesteld voor Ethereum dat zou werken als een netwerk van sidechains. Elk van deze chains kan onafhankelijk transacties verwerken, waardoor de belasting op de hoofd-Ethereum-chain vermindert. Plasma is bedoeld om de schaalbaarheid van Ethereum te verbeteren.
 4. Loom Network: Dit bouwt op het Plasma-idee en biedt een set tools voor ontwikkelaars om gedecentraliseerde apps (dApps) te bouwen op sidechains, waardoor de prestaties worden verbeterd zonder de beveiliging van de hoofdchain te compromitteren.
 5. PoA Network: Staat voor “Proof of Authority”. Het is een Ethereum sidechain die een consensusmodel gebruikt gebaseerd op een set vertrouwde validators. Het biedt een snellere en meer schaalbare oplossing dan Ethereum’s hoofdchain.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden en er zijn tal van andere sidechain-initiatieven in ontwikkeling. Sidechains blijven een actief onderzoeksgebied in de crypto-gemeenschap, omdat ze een veelbelovende oplossing bieden voor schaalbaarheids- en interoperabiliteitsproblemen.

Hoe werkt een Sidechain?

Een sidechain werkt door een secundaire blockchain te koppelen aan een primaire (“hoofd”) blockchain. Dit koppelingssysteem stelt gebruikers in staat om tokens of assets van de hoofdchain naar de sidechain over te dragen en vice versa. Hier is een gestructureerde uitleg van hoe sidechains functioneren:

 1. Creatie van de Sidechain: Voordat een sidechain kan werken, moet deze eerst worden gecreëerd en technisch geconfigureerd om met de hoofdchain te communiceren. Dit vereist meestal de oprichting van een netwerk van nodes die de sidechain ondersteunen, vergelijkbaar met hoe de primaire blockchain wordt onderhouden.
 2. Pegging: Het belangrijkste kenmerk van een sidechain is het mechanisme dat het koppelt aan de hoofdchain, genaamd “pegging”. Dit mechanisme kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd, maar het algemene idee is dat wanneer een gebruiker tokens van de hoofdchain naar de sidechain wil verplaatsen: a. De tokens op de hoofdchain worden vergrendeld of “gelocked”. b. Een overeenkomstig aantal tokens wordt gecreëerd op de sidechain.
 3. Operatie op de Sidechain: Zodra de tokens op de sidechain zijn, kunnen ze daar worden gebruikt volgens de regels en protocollen van die sidechain. Dit kan variëren, afhankelijk van de doelstellingen van de sidechain. Het kan gaan om snellere transacties, geavanceerde smart contracts, testen van nieuwe functies of wat dan ook dat de hoofdchain niet natively ondersteunt.
 4. Terugverplaatsing naar de Hoofdchain: Als een gebruiker besluit om zijn tokens terug te verplaatsen naar de hoofdchain: a. De tokens op de sidechain worden vernietigd of “geburned”. De oorspronkelijk vergrendelde tokens op de hoofdchain worden vrijgegeven aan de gebruiker.
 5. Veiligheid: Omdat sidechains vaak minder gedecentraliseerd en beveiligd zijn dan hoofdchains, moeten ze zorgvuldig worden ontworpen om beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Dit kan betekenen dat ze extra validatiemechanismen of consensusalgoritmen gebruiken die specifiek zijn voor hun ontwerp.

Kortom, een sidechain stelt gebruikers in staat om de capaciteit, snelheid en functionaliteit van een blockchain-netwerk uit te breiden, terwijl ze de mogelijkheid behouden om terug te keren naar de oorspronkelijke hoofdchain wanneer ze dat willen. Het overdragen van activa tussen de hoofd- en sidechain wordt geregeld door het pegging-mechanisme.

Wat zijn de voor- en nadelen van Sidechains?

Sidechains brengen zowel voordelen als nadelen met zich mee. Hier zijn enkele van de belangrijkste voor- en nadelen:

Voordelen van Sidechains:

 1. Schaalbaarheid: Sidechains kunnen helpen om de capaciteit van de hoofdchain te vergroten door het verwerken van transacties buiten de hoofdchain om. Hierdoor kan de hoofdchain efficiënter functioneren, en kunnen sidechains snellere transacties en meer transacties per seconde verwerken.
 2. Flexibiliteit: Ze bieden de mogelijkheid om nieuwe functies en verbeteringen te testen zonder de hoofdchain te veranderen. Als een nieuwe functie goed werkt op een sidechain, kan deze eventueel later worden geïntegreerd in de hoofdchain.
 3. Interoperabiliteit: Sidechains kunnen dienen als bruggen tussen verschillende blockchains, waardoor verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren en assets tussen hen kunnen uitwisselen.
 4. Maatwerk: Verschillende sidechains kunnen worden aangepast voor specifieke toepassingen of industrieën, waardoor ze aan specifieke behoeften kunnen voldoen.

Nadelen van Sidechains:

 1. Beveiligingsrisico’s: Omdat sidechains vaak minder decentralisatie en hashing-kracht hebben dan hoofdchains, kunnen ze kwetsbaarder zijn voor aanvallen, zoals een 51% aanval.
 2. Complexiteit: Het toevoegen van sidechains introduceert een extra laag van complexiteit aan het blockchain-ecosysteem. Dit kan leiden tot nieuwe bugs, kwetsbaarheden en gebruikersonvriendelijkheid.
 3. Verminderde Decentralisatie: Een van de kernprincipes van blockchain is decentralisatie. Het creëren van sidechains kan ertoe leiden dat bepaalde delen van het netwerk meer gecentraliseerd worden, afhankelijk van hoe de sidechain is geconfigureerd.
 4. Vertrouwenskwesties: In sommige pegging-mechanismen moeten gebruikers vertrouwen op specifieke partijen of mechanismen om de overdracht van assets tussen de hoofdchain en de sidechain te faciliteren. Dit kan tegen het oorspronkelijke doel van vertrouwenloze operaties in blockchain-netwerken ingaan.

Hoewel sidechains veelbelovende oplossingen bieden voor sommige van de uitdagingen waarmee blockchain-technologie wordt geconfronteerd, is het essentieel om de potentiële risico’s en beperkingen te begrijpen en af te wegen tegen de voordelen die ze bieden.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme