Begrippen

Home » Hub » Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#

51%-aanval
Een situatie waarbij een entiteit of groep meer dan de helft van de rekenkracht van een blockchain-netwerk controleert, waardoor ze de mogelijkheid hebben om transacties te manipuleren of te voorkomen.

A

Altcoin
Een verzamelnaam voor alle cryptocurrencies behalve Bitcoin.

ASIC
Application Specific Integrated Circuit, een soort hardware speciaal gemaakt voor mining van bepaalde cryptocurrencies.

Airdrop
Een marketingactie waarbij een cryptocurrency gratis wordt verdeeld onder houders van een bepaalde andere cryptocurrency.

Airdrop farming
Een praktijk waarbij gebruikers specifieke acties uitvoeren binnen blockchain-applicaties in de hoop gratis tokens te ontvangen, die als beloning worden verdeeld voor hun deelname of activiteit.

Address
Een unieke identifier die aangeeft waar een cryptocurrency kan worden verzonden.

Atomic Swap
Een technologie die het mogelijk maakt om twee verschillende cryptocurrencies direct uit te wisselen zonder de noodzaak van een derde partij.

Altcoin Seizoen (Alt Season)
Een periode waarin altcoins sterk in prijs stijgen ten opzichte van Bitcoin.

B

Bitcoin
De eerste en meest bekende cryptocurrency, gecreëerd door een persoon of groep onder de pseudoniem Satoshi Nakamoto.

Blockchain
De onderliggende technologie van veel cryptocurrencies. Het is een gedecentraliseerd en transparant grootboek waarin alle transacties worden opgeslagen.

Bear flag
Een trade patroon dat een voortzetting van een neerwaartse trend signaleert na een korte consolidatie.

Bull flag
Een patroon op een grafiek waarbij een sterke prijsstijging gevolgd wordt door een consolidatiefase met afnemende volumes, wat vaak wijst op een aanstaande verdere stijging.

Block
Een pakket van gegevens (transacties) die zijn toegevoegd aan de blockchain.

Block reward
De beloning die miners ontvangen voor het toevoegen van een nieuw block aan de blockchain.

Block height
Het aantal blokken in de blockchain, geteld vanaf het allereerste blok (het genesis-blok).

Bull market
Een markttrend die wordt gekenmerkt door stijgende prijzen.

Bear market
Een markttrend die wordt gekenmerkt door dalende prijzen.

C

Crypto exchange
Een platform waar gebruikers cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen en ruilen.

Cold storage
Het offline opslaan van cryptocurrencies, vaak op hardware wallets, voor extra beveiliging tegen diefstal of hacking.

Crypto Wallet
Een digitale portemonnee waar cryptocurrencies kunnen worden opgeslagen, verzonden en ontvangen.

Cross-Chain
Een technologie die communicatie en interactie tussen verschillende blockchains mogelijk maakt.

Chain Linking
Het proces van het verbinden van twee afzonderlijke blockchains.

D

Decentralisatie
Een van de kernprincipes van blockchain-technologie, waarbij geen enkele entiteit controle heeft over het hele netwerk.

DApp (Decentralized Application)
Een applicatie die draait op een blockchain, waarbij het gebruik maakt van smart contracts om interacties met de blockchain te beheren.

DAO (Decentralized Autonomous Organization)
Een organisatie die wordt bestuurd door smart contracts op een blockchain, zonder een centrale autoriteit.

DeFi (Decentralized Finance)
Een ecosysteem van financiële applicaties die op blockchain-technologie zijn gebouwd en gedecentraliseerd zijn.

DePIN (Decentralized Personal Identification Number)
Een concept in de crypto-wereld dat verwijst naar een veilige en gedecentraliseerde methode voor het verifiëren van identiteiten zonder centrale autoriteit, vaak gebaseerd op blockchain-technologie.

Darknet Market
Een digitaal zwartemarktplatform dat opereert via darknets zoals Tor of I2P. In het verleden hebben sommige van deze marktplaatsen Bitcoin en andere cryptocurrencies geaccepteerd voor illegale transacties.

Dilution
De vermindering van de eigendomsaandelen in een bepaalde cryptocurrency door de uitgifte van nieuwe tokens of coins.

Dust Attack
Een poging om de privacy van iemand te verstoren door een groot aantal stof (zeer kleine) transacties naar hun adres te sturen.

Double Spend
Een potentieel probleem in een digitaal contant systeem, waarbij een gebruiker dezelfde coin meer dan eens kan uitgeven. De blockchain-technologie van Bitcoin is ontworpen om dit probleem op te lossen.

DCA (Dollar Cost Averaging)
Regelmatig een vast bedrag in cryptocurrency investeren, ongeacht de huidige prijs.

Distributed Ledger
Een gedistribueerd grootboek dat over meerdere nodes of computers is verspreid.

E

Ethereum
Een open-source, blockchain-gebaseerd platform dat smart contracts ondersteunt. Het heeft zijn eigen cryptocurrency, Ether (ETH).

Ethereum Name Service (ENS)
Een gedecentraliseerd domeinnaam systeem dat blockchain-gebaseerde adressen koppelt aan meer leesbare namen.

ERC-20
Een standaard voor tokens die op de Ethereum-blockchain zijn uitgegeven. Hierdoor kunnen verschillende tokens onderling met elkaar communiceren.

EVM (Ethereum Virtual Machine)
Een omgeving binnen de Ethereum blockchain waarin smart contracts worden uitgevoerd.

Explorer
Een zoekinstrument dat mensen gebruiken om specifieke blokken, transacties en beschikbare saldo’s op een blockchain te bekijken, bijvoorbeeld een Bitcoin-blockchain explorer.

F

Fork
Een gebeurtenis waarbij de broncode van een bestaande cryptocurrency wordt gekopieerd om een nieuwe te creëren.

FOMO (Fear Of Missing Out)
De angst om een potentieel winstgevende kans mis te lopen, vaak de drijfveer achter plotselinge investeringsspieken in de cryptomarkt.

FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt)
Een strategie om negatieve, onzekere of misleidende informatie te verspreiden om de perceptie van bepaalde cryptocurrencies te manipuleren.

Faucet
Een website of applicatie die kleine hoeveelheden cryptocurrency weggeeft aan gebruikers.

Flippening
Een hypothetisch toekomstig punt waarop Ethereum (ETH) Bitcoin (BTC) zal overtreffen in marktkapitalisatie.

Full Node
Een computer die een volledige kopie van de blockchain van een cryptocurrency bijhoudt en de regels van het systeem handhaaft.

Farming
Ook bekend als yield farming, een praktijk in DeFi waarbij gebruikers hun tokens in een protocol stoppen om beloningen te verdienen.

G

Gas
Een maat voor de hoeveelheid rekenwerk die nodig is om transacties of smart contracts op het Ethereum-netwerk uit te voeren.

Genesis Block
Het allereerste blok in een blockchain, ook wel bekend als blok 0.

Gwei
Een denominatie van Ether (ETH). 1 Ether = 1.000.000.000 (een miljard) Gwei.

Governance Token
Een token die houders stemrechten geeft binnen een bepaalde cryptocurrency-community of -protocol.

Genesis Address
Het allereerste adres dat wordt aangemaakt op een blockchain. Voor Bitcoin is dit bekend als het “coinbase”-adres van het Genesis-blok.

H

Hash
Een cryptografische functie die een reeks data van elke lengte omzet in een unieke string met een vaste lengte.

Halving
Een gebeurtenis van een aantal cryptocurrencies, zoals Bitcoin, waarbij de beloning voor het minen van nieuwe blokken wordt gehalveerd.

Hard Fork
Een type van fork die resulteert in een permanente scheiding van een blockchain in twee versies. Hierdoor ontstaat een nieuwe cryptocurrency.

Hardware Wallet
Een fysiek apparaat dat privésleutels voor cryptocurrencies opslaat op een veilige manier.

HODL
Een typfout die een meme werd in de crypto-community. Het wordt vaak geïnterpreteerd als een acroniem voor “Hold On for Dear Life” en verwijst naar de strategie om cryptocurrencies te kopen en vast te houden, ongeacht de marktvolatiliteit.

Hashgraph
Een datastructuur en consensusalgoritme dat een alternatief biedt voor de traditionele blockchain. Het belooft hogere snelheden en betere schaalbaarheid.

Hard Cap
Het maximale bedrag dat kan worden opgehaald in een crowdsale, zoals een ICO. Zodra dit bedrag is bereikt, wordt de crowdsale gesloten.

I

ICO (Initial Coin Offering)
Een methode voor het inzamelen van fondsen waarbij een nieuwe cryptocurrency wordt uitgegeven aan investeerders in ruil voor Bitcoin, Ethereum of andere cryptocurrencies.

IEO (Initial Exchange Offering)
Een variant op een ICO, waarbij een cryptocurrency exchange de token-verkoop faciliteert en vaak ook optreedt als de tegenpartij.

Initial Token Offering (ITO)
Vergelijkbaar met een ICO, maar de term wordt soms gebruikt om een onderscheid te maken tussen utility tokens en tokens die meer op traditionele effecten lijken.

J

JOMO (Joy Of Missing Out)
Het tegenovergestelde van FOMO, gebruikt om het tevreden gevoel te beschrijven dat je krijgt als je de beslissing neemt om niet deel te nemen aan een hype of investeringstrend.

K

KYC (Know Your Customer)
Regels en processen die worden gevolgd door financiële instellingen en bedrijven om de identiteit van hun klanten te verifiëren. In de context van crypto kunnen exchanges vragen om KYC-procedures te doorlopen.

Key Pair
Een combinatie van een private key (privésleutel) en een public key (publieke sleutel) die worden gebruikt in de cryptografie. De private key is geheim en geeft de eigenaar toegang tot zijn of haar digitale activa, terwijl de public key openbaar is en gebruikt wordt om transacties te ontvangen.

KDF (Key Derivation Function)
Een cryptografische functie die een willekeurig getal omzet in een geheime sleutel.

KYT (Know Your Transaction)
Analyseprocedures om de aard van transacties op een blockchain te identificeren.

L

Litecoin (LTC)
Een peer-to-peer cryptocurrency gemaakt door Charlie Lee in 2011. Het is gebaseerd op het Bitcoin-protocol maar verschilt in termen van het hashing-algoritme dat wordt gebruikt, de hard cap, blocktransactietijden en enkele andere factoren.

Lightning Network
Een ’tweede laag’-betaling protocol dat bovenop een blockchain werkt, zoals Bitcoin. Het is ontworpen om snelle transacties mogelijk te maken tussen deelnemende knooppunten.

Ledger Nano S/X
Twee populaire hardware wallets ontwikkeld door Ledger. Ze zijn speciaal ontworpen om je crypto-activa veilig offline op te slaan.

Low Latency
Het doel van elk handelssysteem om de vertragingstijd tussen het initiatief tot een transactie en de uitvoering ervan zo kort mogelijk te houden.

Lending Platform
Een platform waarop gebruikers cryptocurrency kunnen lenen of uitlenen, vaak tegen rente.

Leveraged Token
Een soort crypto-token dat ingebouwde leverage biedt, die bedoeld is om een vermenigvuldigd rendement op de prijsbewegingen van een andere cryptocurrency te geven.

Layer 2
Een secundaire technologie of protocol dat is gebouwd bovenop een bestaande blockchain om de prestaties of mogelijkheden van de blockchain te verbeteren.

M

Meme-coin
Een soort cryptocurrency die vaak wordt gelanceerd met humoristische of ironische intenties, gebaseerd op internetmemes en trends, en niet altijd een concrete, praktische toepassing of onderliggende waarde heeft.

Mining
Het proces van het valideren van nieuwe transacties en het opnemen ervan in een blockchain, waarbij nieuwe cryptocurrency-eenheden worden gecreëerd als beloning voor de miner.

Multisig (multisignature)
Een digitale handtekeningsschema waarmee een groep gebruikers een enkel document kan ondertekenen. In termen van crypto, het is een soort digitale handtekening die extra beveiliging biedt voor cryptocurrency-transacties.

Market Cap (Marktkapitalisatie)
De totale waarde van alle uitgegeven eenheden van een bepaalde cryptocurrency. Het wordt berekend door het huidige aantal in omloop zijnde eenheden te vermenigvuldigen met de huidige prijs per eenheid.

Mnemonic Phrase (Mnemonic seed)
Een lijst van woorden die een privésleutel in een wallet vertegenwoordigen. Het wordt gebruikt om de toegang tot een cryptocurrency wallet te herstellen.

Masternodes
Een computer dat een volledige kopie van de blockchain van een cryptocurrency bijhoudt en bepaalde functies uitvoert voor het netwerk.

Mooning
Een term in de cryptocurrency-industrie die wordt gebruikt wanneer de prijs van een bepaalde cryptocurrency omhoog schiet.

N

Node
Een computer die een deel of de hele blockchain van een bepaalde cryptocurrency bevat en bijhoudt.

Nonce
Een willekeurig nummer dat eenmalig wordt gebruikt in cryptografische communicatie. In het geval van Bitcoin mining, is het een nummer dat een mijnwerker selecteert en manipuleert in de hoop een hash te vinden onder het doelnummer.

Non-Fungible Token (NFT)
Een speciaal type cryptografisch token dat een uniek item of stuk informatie vertegenwoordigt. Het is niet onderling uitwisselbaar, in tegenstelling tot cryptocurrencies zoals Bitcoin.

No-coiner
Iemand die geen cryptocurrency bezit en vaak sceptisch of negatief staat tegenover de waarde en toekomst van digitale valuta zoals Bitcoin.

NFT Marketplace
Een digitale marktplaats waar gebruikers NFT’s kunnen kopen, verkopen en verhandelen.

Network Value to Transactions (NVT) Ratio
Een maatstaf om de waarde van een netwerk tegen de waarde van de transacties op het netwerk te waarderen. Vergelijkbaar met de P/E-ratio in de aandelenmarkt.

O

Off-Chain Transactions
Transacties die buiten de blockchain plaatsvinden, wat kan leiden tot snellere transacties en lagere kosten.

On-Chain Transactions
Transacties die op de blockchain zelf plaatsvinden en worden beveiligd door blockchain’s cryptografie.

On-Chain Governance
Een bestuursmechanisme voor een blockchain waarbij regels zijn ingebed in de blockchain-protocol zelf.

P

Private Key
Een geheime sleutel, bekend bij de eigenaar van een stukje cryptocurrency, die wordt gebruikt om transacties te ondertekenen en de uitgaven van die cryptocurrency te controleren.

Public Key
Een cryptografische sleutel die wordt gebruikt om te controleren of een specifieke digitale handtekening afkomstig is van een specifieke entiteit. Het is het tegenovergestelde van een privésleutel.

Proof of Stake (PoS)
Een consensusalgoritme voor sommige cryptocurrencies waarin het waarschijnlijker is dat houders van meer eenheden van een cryptocurrency worden gekozen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

Proof of Work (PoW)
Een consensusalgoritme voor sommige cryptocurrencies waarin het waarschijnlijker is dat degenen die meer rekenkracht leveren aan het netwerk worden gekozen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

Proof of Reserves (PoR)
Een verificatiemethode waarbij financiële instellingen aantonen dat ze voldoende middelen hebben voor hun verplichtingen.

Proof of Burn (PoB)
Een consensus mechanisme waarbij cryptocurrency permanent wordt vernietigd om het recht te verkrijgen om nieuwe transacties te valideren en te minen.

Private Blockchain
Een blockchain-netwerk dat niet voor iedereen toegankelijk is. Toegang en deelname zijn beperkt tot uitgenodigde deelnemers.

Public Blockchain
Een blockchain-netwerk dat voor iedereen open staat. Iedereen kan deelnemen en de volledige blockchain bekijken.

Pump & Dump
Marktmanipulatie waarbij de prijs van een munt kunstmatig wordt opgevoerd om het vervolgens tegen de hoge prijs te verkopen, wat vaak resulteert in een plotselinge prijsval.

Permissioned Blockchain
Een privé blockchain-netwerk waar de toegang is beperkt tot deelnemers die toestemming hebben gekregen van het netwerkbeheer.

Paper Wallet
Een fysiek document dat de privé- en openbare sleutels van een bitcoin adres opslaat.

Pre-Mining
Het minen van een cryptocurrency voorafgaand aan de publieke lancering.

Pre-Sale
Een verkoop waarin nieuwe cryptocurrency voor de eerste keer tegen een vaste prijs wordt aangeboden aan investeerders voordat deze op de open markt beschikbaar komt.

Proof of Capacity (PoC)
Een consensus mechanisme dat miners beloont op basis van de hoeveelheid opslagruimte die ze aan het netwerk wijden.

Q

Quantum Computing
Een soort berekening dat gebruik maakt van quantum bits, of qubits, wat potentiële gevolgen kan hebben voor de cryptografie die veel cryptocurrencies veilig houdt.

Quorum
Het minimum aantal nodes dat nodig is om een transactie of een ander proces in een blockchainnetwerk te valideren.

R

Reward Halving
Een gebeurtenis in de mining van bepaalde cryptocurrencies, zoals Bitcoin, waarbij de beloning voor het minen van nieuwe blokken wordt gehalveerd.

Real World Assets (RWA’s)
Digitale tokens die tastbare of financiële activa op de blockchain vertegenwoordigen, waardoor deze verhandelbaar en toegankelijk worden.

Ripple (XRP)
Zowel cryptocurrency als een technologie die voornamelijk bekend staat om zijn digitale betaalprotocol en het werkt op het principe van blockchain.

Ring Signature
Een type digitale handtekening dat kan worden uitgevoerd door een lid van een groep mensen die elk sleutels hebben, zonder te onthullen welke sleutel gebruikt werd.

Rekt
Een slang term in de crypto gemeenschap dat betekent ernstig financieel verlies of schade.

Rug Pull
Een plotse ineenstorting van een cryptocurrency project waarbij de ontwikkelaars al het geïnvesteerde geld wegnemen en verdwijnen.

Recovery Phrase/Seed Phrase
Een lijst van woorden die de informatie bevatten om een Bitcoin wallet te herstellen.

S

Satoshi
De kleinste eenheid van een Bitcoin, vernoemd naar Satoshi Nakamoto.

Scamcoin
Naam voor een munt wat overduidelijk een scam is.

Smart Contract
Een computerprotocol dat digitale contracten faciliteert, verifieert of handhaaft.

SHA-256
Een cryptografische hashfunctie die wordt gebruikt door Bitcoin voor de mining en de creatie van nieuwe adressen.

Sidechain
Een parallelle blockchain aan de mainchain, waardoor ontwikkelaars hun eigen blockchain kunnen creëren, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en flexibiliteit.

SegWit (Segregated Witness)
Een voorgesteld update naar het Bitcoin-protocol, dat de manier waarop gegevens worden opgeslagen verandert.

Stablecoin
Een type cryptocurrency die zijn waarde vastlegt aan een externe referentie, zoals de waarde van een fiatvaluta.

Staking
Het proces van actief deelname in een proof-of-stake (PoS) consensusmechanisme door het vergrendelen van cryptocurrencies in een wallet om de operaties van een blockchain-netwerk te ondersteunen.

Soft Fork
Een verandering aan de blockchain-protocol waarbij alleen eerder geldige transacties ongeldig worden gemaakt.

Security Token
Een crypto token die aan een tastbaar of intangible bezit is gekoppeld, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, etc.

T

Transaction Block
Een verzameling van transacties verzameld in een blok die nog moeten worden opgenomen in de blockchain.

Transaction Fee
Een som geld die in rekening wordt gebracht aan partijen bij het uitvoeren van een cryptocurrency-transactie.

Token
In de context van cryptocurrencies, tokens vertegenwoordigen een waarde of een nut in een ecosysteem en kunnen bijvoorbeeld dienen als brandstof voor het ecosysteem.

Testnet
Een alternatieve blockchain die ontwikkelaars gebruiken voor testdoeleinden.

Time-Lock
Een mechanisme dat het mogelijk maakt om een hoeveelheid cryptocurrency op te sluiten voor een gespecificeerde hoeveelheid tijd.

Tokenization
Het proces van het omzetten van sommige vorm van activa naar een token dat op een blockchain kan worden verplaatst, opgeslagen en verhandeld.

Token-burn
Het is het proces waarbij digitale activa permanent worden vernietigd om het aanbod te verminderen en schaarste te creëren.

Total Supply
Het totale aantal munten in bestaan, inclusief munten die zijn vergrendeld, verloren of onbruikbaar zijn.

U

UTXO (Unspent Transaction Output)
In Bitcoin en andere vergelijkbare cryptocurrencies, verwijst dit naar de munten die specifiek worden ontvangen maar nog niet zijn uitgegeven door de ontvanger.

Utility Token
Een type van token die gebruikers toegang geeft tot een product of dienst die door een bedrijf wordt aangeboden.

Uncle Block
In Ethereum, verwijzen naar netwerk blokken die niet deel uitmaken van de mainchain maar toch bijdragen aan de veiligheid van het netwerk.

Unconfirmed Transaction
Een transactie die nog niet is bevestigd op de blockchain en daarom kan worden geweigerd.

V

Validator
In Proof-of-Stake blockchains, validators doen het werk dat miners doen in een Proof-of-Work blockchain.

Vanity Address
Een cryptocurrency adres dat is aangepast zodat het een herkenbare reeks van karakters bevat.

Validator Node
Een netwerknode die deelneemt aan het consensusprotocol om transacties te valideren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

W

Wallet
Een digitale portemonnee waar cryptocurrencies in worden opgeslagen, ontvangen en verstuurd.

Whitepaper
Een document dat het protocol en de technologie van een bepaalde cryptocurrency gedetailleerd beschrijft.

Whale
Een individu of organisatie die een zeer groot aantal cryptocurrencies bezit.

Wholecoiner
Iemand die ten minste één volledige Bitcoin bezit.

Web3 Wallet
Een browsergebaseerde wallet die interactie mogelijk maakt met gedecentraliseerde applicaties (dApps).

Wrapped Tokens
Tokens die zijn gecreëerd om de waarde van een andere token te vertegenwoordigen. Een voorbeeld hiervan is Wrapped Bitcoin (WBTC).

X

XRP (Ripple)
De digitale asset en cryptocurrency die is gecreëerd door Ripple Labs Inc.

Y

Yield Farming
Een methode om beloningen te verdienen door middel van cryptocurrencies, met name in DeFi. Gebruikers “lenen” hun cryptocurrencies uit om beloningen te verdienen.

Yield
Het rendement dat een investeerder ontvangt van een investering.

Yellow Paper
Technische documenten die de formules en operationele principes beschrijven die ten grondslag liggen aan een blockchain-project.

Z

Zero-Knowledge Proofs
Een cryptografisch concept waarbij een entiteit kan bewijzen dat zij bepaalde informatie kent zonder die informatie zelf te onthullen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme