Wat is een DApp (Decentralized Application)?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een DApp (Decentralized Application)?

Een DApp is een applicatie die draait op een gedecentraliseerd netwerk, gebruikmakend van blockchain-technologie, waardoor het onafhankelijk is van centrale autoriteiten.

DApp (Decentralized Application) uitgelegd

Een Decentralized Application (DApp) is een softwareprogramma dat opereert binnen een gedecentraliseerd netwerk, zoals een blockchain. In tegenstelling tot traditionele applicaties, die draaien op gecentraliseerde servers beheerd door één entiteit (zoals een bedrijf of organisatie), worden DApps aangedreven door een netwerk van computers die samenwerken binnen een blockchain-systeem. Dit zorgt voor een hoge mate van transparantie, veiligheid en onveranderlijkheid, omdat elke transactie of interactie binnen de DApp wordt geregistreerd op de blockchain, een publiekelijk toegankelijke en onveranderlijke digitale grootboek.

DApps maken gebruik van smart contracts, zelfuitvoerende contracten met de voorwaarden van de overeenkomst direct geschreven in code, die automatisch worden uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Dit elimineert de noodzaak voor tussenpersonen, zoals banken of juridische entiteiten, waardoor processen efficiënter en goedkoper worden.

De toepassingen van DApps zijn divers en variëren van financiële diensten (zoals lenen, leningen en verzekeringen in de vorm van DeFi of Decentralized Finance) tot sociale media platforms, games en marktplaatsen die niet onder controle staan van één enkele autoriteit. Hierdoor kunnen gebruikers direct met elkaar interageren en transacties uitvoeren zonder de noodzaak van vertrouwde tussenpersonen.

Een belangrijk voordeel van DApps is hun weerbaarheid tegen censuur en downtime. Omdat er geen centraal punt van falen is, is het moeilijk voor externe partijen om de toegang tot een DApp te beperken of te sluiten. Dit maakt DApps bijzonder aantrekkelijk in regio’s waar de vrijheid van meningsuiting beperkt is of waar traditionele financiële systemen ontoereikend of onbetrouwbaar zijn.

Waarom zijn DApps ontstaan?

DApps zijn ontstaan als reactie op de beperkingen en uitdagingen van traditionele, gecentraliseerde applicaties en systemen. De belangrijkste drijfveren achter de ontwikkeling van DApps zijn:

 1. Decentralisatie: In traditionele systemen worden gegevens en controle over applicaties beheerd door centrale autoriteiten of bedrijven, wat leidt tot risico’s zoals censuur, misbruik van macht, en single points of failure. DApps streven ernaar deze controle te decentraliseren en te verspreiden over een netwerk van gebruikers, waardoor een eerlijker en transparanter systeem ontstaat.
 2. Weerstand tegen censuur: DApps bieden weerstand tegen censuur omdat hun gedecentraliseerde aard het moeilijk maakt voor externe partijen om de toegang tot de applicatie of bepaalde inhoud te beperken of te controleren.
 3. Beveiliging: Door gebruik te maken van blockchain-technologie en cryptografie, bieden DApps een verhoogde beveiliging tegen fraude, hacking en andere beveiligingsrisico’s die vaak voorkomen bij gecentraliseerde systemen.
 4. Transparantie en vertrouwen: Alle transacties en interacties binnen een DApp zijn opgeslagen op een blockchain, die transparant en onveranderlijk is. Dit creëert een omgeving van vertrouwen, omdat elke actie traceerbaar en verifieerbaar is.
 5. Eliminatie van tussenpersonen: DApps maken directe interacties mogelijk tussen gebruikers (peer-to-peer), waardoor de behoefte aan tussenpersonen zoals banken, betalingsverwerkers en andere tussenpersonen wordt verminderd. Dit kan leiden tot lagere kosten en snellere transacties.
 6. Innovatie en nieuwe mogelijkheden: De opkomst van DApps heeft geleid tot nieuwe vormen van digitale activa, zoals cryptocurrencies en non-fungible tokens (NFT’s), en heeft nieuwe bedrijfsmodellen en economieën geopend binnen virtuele en gedecentraliseerde omgevingen.

Samenvattend zijn DApps ontstaan als een middel om de tekortkomingen van gecentraliseerde systemen aan te pakken door het bevorderen van decentralisatie, veiligheid, transparantie en directe peer-to-peer interacties, wat heeft geleid tot een brede reeks van innovatieve toepassingen en diensten.

Wat zijn de verschillen tussen DApps en ‘normale’ apps?

DApps (Decentralized Applications) en traditionele (of ‘normale’) apps verschillen voornamelijk in hun onderliggende architectuur en de manier waarop ze worden beheerd en uitgevoerd. Hier zijn enkele van de belangrijkste verschillen:

 1. Onderliggende Technologie:
  • DApps: Werken op een blockchain of een gedecentraliseerd netwerk. Dit zorgt voor transparantie, veiligheid en onveranderlijkheid van gegevens.
  • Traditionele Apps: Draaien meestal op gecentraliseerde servers die worden beheerd door een organisatie of een bedrijf.
 2. Beheer en Controle:
  • DApps: Er is geen centrale autoriteit die de DApp beheert; de controle ligt verspreid over het netwerk van gebruikers.
  • Traditionele Apps: Worden beheerd en gecontroleerd door de organisaties of individuen die de servers bezitten en onderhouden.
 3. Censuurweerstand:
  • DApps: Moeilijk te censureren of offline te halen door hun gedecentraliseerde aard.
  • Traditionele Apps: Kunnen gemakkelijker worden gecensureerd of offline gehaald door overheden, bedrijven of hackers.
 4. Data-integriteit en -veiligheid:
  • DApps: Gegevens worden verspreid opgeslagen over het netwerk, wat leidt tot een hogere weerstand tegen dataverlies en manipulatie.
  • Traditionele Apps: Centraal opgeslagen gegevens kunnen kwetsbaarder zijn voor aanvallen en manipulatie.
 5. Transparantie:
  • DApps: Alle transacties en code zijn meestal openbaar en transparant, omdat ze op de blockchain zijn opgeslagen.
  • Traditionele Apps: De backend logica en dataopslag zijn vaak niet toegankelijk voor gebruikers, wat leidt tot minder transparantie.
 6. Interoperabiliteit:
  • DApps: Gebouwd op standaardprotocollen die interoperabiliteit tussen verschillende DApps en blockchain-netwerken kunnen vergemakkelijken.
  • Traditionele Apps: Interoperabiliteit is afhankelijk van API’s en integraties die door de app-ontwikkelaars worden aangeboden.
 7. Gebruikservaring:
  • DApps: Kunnen complexer zijn in gebruik, met vereisten zoals cryptocurrency wallets en het begrijpen van blockchain-technologie.
  • Traditionele Apps: Over het algemeen gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor het grote publiek, met meer gestroomlijnde gebruikersinterfaces.

De keuze tussen een DApp en een traditionele app hangt af van de specifieke behoeften van het project, waaronder factoren zoals decentralisatie, transparantie, censuurweerstand en gebruikerscontrole.

Welke blockchains ondersteunen DApps?

Verschillende blockchain-platforms ondersteunen de ontwikkeling en uitvoering van DApps, elk met unieke kenmerken en mogelijkheden. Hier zijn enkele van de meest prominente:

 1. Ethereum (ETH): Als een van de eerste platforms dat smart contract functionaliteit introduceerde, is Ethereum het meest gebruikte platform voor DApp-ontwikkeling. Het ondersteunt een breed scala aan toepassingen, van financiële diensten (DeFi) en games tot collectibles en gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s).
 2. Binance Smart Chain (BSC): BSC biedt compatibiliteit met Ethereum’s bestaande tools en DApps, maar met lagere transactiekosten en hogere transactiesnelheden, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor ontwikkelaars en gebruikers.
 3. EOS: EOS is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en gebruiksgemak, met gratis transacties en de mogelijkheid om duizenden transacties per seconde te verwerken, waardoor het geschikt is voor commerciële DApps die hoge prestaties vereisen.
 4. Tron (TRX): Tron richt zich op het bieden van hoge doorvoersnelheden en schaalbaarheid, en is populair voor het hosten van entertainment- en contentgerelateerde DApps, waaronder gaming en sociale media platforms.
 5. Cardano (ADA): Cardano onderscheidt zich door zijn wetenschappelijke benadering en focus op veiligheid en duurzaamheid. Het platform is in ontwikkeling om slimme contracten en DApp-ondersteuning te bieden, gericht op het bieden van een meer energie-efficiënte en veilige omgeving voor DApps.
 6. Polkadot (DOT): Polkadot’s unieke multi-chain architectuur maakt het mogelijk om verschillende blockchains met elkaar te verbinden, wat interoperabiliteit en schaalbaarheid biedt voor DApps die over meerdere blockchains willen opereren.
 7. Solana (SOL): Solana staat bekend om zijn hoge prestaties en lage transactiekosten, met de mogelijkheid om tienduizenden transacties per seconde te ondersteunen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor DApp-ontwikkelaars die snelle en kosteneffectieve oplossingen nodig hebben.
 8. Avalanche (AVAX): Avalanche biedt een unieke architectuur die hoge doorvoer, lage latentie en schaalbaarheid biedt, gericht op het ondersteunen van gedecentraliseerde applicaties en financiële primitives.

Elk van deze platforms heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de keuze voor een specifiek platform hangt af van de vereisten van de DApp, zoals schaalbaarheid, snelheid, kosten en de behoefte aan specifieke functionaliteiten. Ontwikkelaars kiezen vaak een platform op basis van de afweging tussen deze factoren en de gemeenschap en ontwikkelingstools die beschikbaar zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van DApps?

DApps (Decentralized Applications) bieden unieke voordelen ten opzichte van traditionele applicaties, maar komen ook met hun eigen uitdagingen en nadelen. Hier is een overzicht:

Voordelen van DApps:

 1. Decentralisatie: DApps verwijderen het centrale controlepunt, wat leidt tot een vermindering van het risico op censuur, downtime en centrale punten van falen.
 2. Weerstand tegen Censuur: Door de gedecentraliseerde aard van DApps is het moeilijk voor externe partijen om de toegang te beperken of de inhoud te controleren.
 3. Transparantie: Alle transacties en de code van DApps zijn meestal openbaar en controleerbaar op de blockchain, wat zorgt voor een hoge mate van transparantie en vertrouwen.
 4. Beveiliging: DApps profiteren van de beveiliging van de onderliggende blockchain, die beschermd is tegen fraude, hacking en andere veiligheidsrisico’s dankzij cryptografie en consensusmechanismen.
 5. Onveranderlijkheid: Eenmaal op de blockchain geregistreerde gegevens kunnen niet gemakkelijk worden gewijzigd, wat zorgt voor integriteit van de gegevens.
 6. Geen tussenpersonen: DApps faciliteren directe interacties tussen gebruikers (peer-to-peer), wat de kosten kan verlagen en efficiëntie kan verhogen.

Nadelen van DApps:

 1. Gebruiksvriendelijkheid: DApps kunnen complex zijn in gebruik, vooral voor degenen die niet vertrouwd zijn met blockchain-technologie en cryptocurrencies.
 2. Schaalbaarheid: Blockchain-netwerken, met name die welke veel DApps hosten, kunnen te maken krijgen met schaalbaarheidsproblemen, wat resulteert in langzamere transacties en hogere kosten.
 3. Regelgevende Onzekerheid: De juridische status van DApps is in veel rechtsgebieden nog steeds onduidelijk, wat leidt tot onzekerheid voor ontwikkelaars en gebruikers.
 4. Netwerkafhankelijkheid: DApps zijn afhankelijk van het onderliggende blockchain-netwerk; eventuele problemen of beperkingen van het netwerk kunnen de DApp beïnvloeden.
 5. Adoptie: Ondanks hun potentieel, is de adoptie van DApps nog steeds beperkt in vergelijking met traditionele apps, gedeeltelijk vanwege de bovengenoemde nadelen.
 6. Energieverbruik: Sommige blockchain-netwerken, vooral die welke gebruikmaken van het proof-of-work consensusmechanisme, zijn kritisch bekeken vanwege hun hoge energieverbruik.

DApps bieden een radicaal nieuwe benadering van applicatieontwikkeling en -gebruik, met potentieel disruptieve implicaties voor verschillende sectoren. Echter, de volledige realisatie van hun voordelen vereist het overwinnen van de huidige technische, gebruiksvriendelijke en regelgevende uitdagingen.

Voorbeelden DApps

Er zijn diverse DApps in verschillende sectoren. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Finance & DeFi (Decentralized Finance):
  • Uniswap: Een gedecentraliseerde exchange (DEX) die gebruikers in staat stelt om ERC-20 tokens te ruilen zonder tussenpersonen, gebaseerd op Ethereum.
  • MakerDAO: Een DeFi-platform dat de Dai stablecoin uitgeeft, welke gekoppeld is aan de waarde van de Amerikaanse dollar, en gebruikers in staat stelt om leningen te verkrijgen door crypto als onderpand te gebruiken.
 2. Games & Collectibles:
  • CryptoKitties: Een blockchain-gebaseerd spel waar gebruikers virtuele katten kunnen verzamelen, fokken en verhandelen, wat een van de eerste DApps was die mainstream aandacht kreeg.
  • Axie Infinity: Een digitaal huisdierenuniversum waar spelers Axies kunnen verzamelen, opvoeden, vechten en verhandelen in een virtuele wereld.
 3. Social Media & Content Sharing:
  • Steemit: Een gedecentraliseerd sociaal mediaplatform dat gebruikers beloont voor het maken en cureren van content, aangedreven door de Steem blockchain.
  • Audius: Een gedecentraliseerd muziekstreaming- en deelplatform dat artiesten direct verbindt met fans zonder tussenkomst van platenlabels of andere tussenpersonen.
 4. Marketplaces & Commerce:
  • OpenSea: Een marktplaats voor het kopen, verkopen en ontdekken van zeldzame digitale items en crypto-verzamelobjecten, zoals NFT’s (Non-Fungible Tokens).
  • Decentraland: Een gedecentraliseerd virtueel realiteit platform waar gebruikers land kunnen kopen, verkennen, en bouwen, evenals interacties aangaan met applicaties, games en diensten binnen een virtuele wereld.

Deze voorbeelden tonen de breedte van mogelijkheden en toepassingen van DApps, variërend van financiële diensten en games tot sociale media en virtuele werelden.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme