Wat is Proof of Reserves? (PoR)

Home » Hub » Begrippen » Wat is Proof of Reserves? (PoR)

Proof of Reserves is een proces waarbij een cryptocurrency bedrijf of beurs verifieert dat het de financiële reserves heeft die het beweert te hebben, vaak door een externe audit.

Proof of Reserves (PoR) uitgelegd

Proof of Reserves (PoR) is een concept binnen de cryptocurrency-wereld dat speciaal is ontwikkeld om de transparantie en vertrouwen tussen gebruikers en cryptocurrency-beurzen of -bewaardiensten te vergroten.

In het traditionele banksysteem is het gebruikelijk dat externe partijen, zoals accountants, de financiële boeken van een bank controleren. Deze controles zijn bedoeld om te waarborgen dat de bank over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen. Met de opkomst van cryptocurrencies en het gedecentraliseerde karakter ervan, ontstond de behoefte aan een soortgelijk mechanisme voor digitale assets.

Proof of Reserves is een antwoord op die behoefte. In plaats van te vertrouwen op de beweringen van een beurs dat ze over voldoende fondsen beschikken om alle deposito’s van gebruikers te dekken, stelt PoR beurzen in staat om te bewijzen dat ze de fondsen daadwerkelijk hebben. Dit gebeurt door een combinatie van cryptografische technieken en traditionele audits.

Het basisprincipe is vrij eenvoudig: een beurs toont aan dat het over een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency beschikt zonder de individuele balansen van haar klanten te onthullen. Ze doet dit door het creëren van een specifieke transactie (of een set transacties) die de totale hoeveelheid fondsen aantoont, zonder deze daadwerkelijk te verzenden. Vervolgens kunnen externe partijen of auditors deze transacties en de bijbehorende data controleren om te verifiëren dat de beurs inderdaad over de beweerde fondsen beschikt.

Dit proces is niet alleen van belang voor het opbouwen van vertrouwen, maar ook voor het beschermen van gebruikers. In het verleden zijn er beurzen geweest die failliet zijn gegaan of zijn gehackt, waardoor gebruikers hun fondsen hebben verloren. Met een regelmatig uitgevoerde Proof of Reserves kunnen gebruikers meer zekerheid hebben over de veiligheid van hun deposito’s.

Samenvattend, Proof of Reserves is een mechanisme waarmee cryptocurrency-beurzen en bewaardiensten kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk over de middelen beschikken die ze beweren te hebben, waardoor vertrouwen en transparantie in de sector worden bevorderd.

Waarom zijn Proof of Reserves zo belangrijk?

Proof of Reserves (PoR) is van cruciaal belang in de cryptocurrency-sector om verschillende redenen:

 1. Vertrouwen opbouwen: Cryptocurrencies zijn gebaseerd op het principe van decentralisatie en vertrouwen. Toch moeten gebruikers vaak vertrouwen op gecentraliseerde beurzen en bewaardiensten voor het beheren van hun fondsen. PoR helpt bij het opbouwen van dit noodzakelijke vertrouwen door aan te tonen dat deze partijen inderdaad over de geadverteerde reserves beschikken.
 2. Bescherming tegen frauduleuze activiteiten: Zonder een systeem als PoR kunnen malafide beurzen of bewaardiensten beweren dat ze meer assets hebben dan in werkelijkheid, waardoor ze aan fractioneel bankieren kunnen doen (meer uitlenen dan ze in reserve hebben) of regelrechte fraude kunnen plegen.
 3. Minderen van systeemrisico’s: Door regelmatig hun reserves te verifiëren, kunnen platformen potentiële discrepanties, verliezen door hacks of andere onregelmatigheden vroegtijdig opmerken en aanpakken.
 4. Transparantie voor gebruikers: Gebruikers hebben het recht om te weten of hun geld veilig is bij een bepaalde dienstverlener. PoR biedt een transparant mechanisme voor gebruikers om de financiële integriteit van een platform te beoordelen.
 5. Onderscheid van de concurrentie: In een markt met veel aanbieders kunnen beurzen en bewaardiensten die PoR uitvoeren zich onderscheiden als meer betrouwbaar en veilig, wat kan leiden tot een grotere klantentrouw en marktaandeel.
 6. Regelgevingsconformiteit: Terwijl regelgeving rondom cryptocurrencies blijft evolueren, kunnen beurzen die proactief PoR implementeren zichzelf positioneren als meer in lijn met mogelijke toekomstige regelgevende vereisten rondom financiële transparantie.

Samenvattend is Proof of Reserves niet alleen een instrument van financiële transparantie, maar ook een cruciaal mechanisme om het vertrouwen van gebruikers te behouden, het risico van fraude te verminderen en de algehele integriteit en stabiliteit van de crypto-sector te waarborgen.

Hoe worden Proof of Reserves uitgevoerd?

Het uitvoeren van Proof of Reserves (PoR) kan variëren afhankelijk van het platform en de specifieke implementatie, maar hier is een algemeen overzicht van hoe het typisch wordt uitgevoerd:

Vaststellen van verplichtingen:

 • Allereerst moet de beurs of custodian al haar verplichtingen (d.w.z. het totaal van alle klantensaldi) bepalen.
 • Deze informatie wordt meestal gepresenteerd als een lijst van alle individuele accountbalansen, waarbij de individuele accountinformatie geanonimiseerd is om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Vaststellen van het actuele saldo:

 • De beurs of custodian maakt vervolgens een lijst van alle portemonnee-adressen en hun respectievelijke saldi waarover zij controle heeft.
 • Dit wordt gedaan door het gebruik van de blockchain en bijbehorende cryptografische technieken om de huidige saldo’s van alle portemonnees van de beurs te verifiëren.

Bewijs van controle:

 • Om aan te tonen dat de beurs daadwerkelijk controle heeft over deze adressen, voert ze een specifieke transactie uit (of een reeks transacties) die haar controle over de private sleutels van die adressen aantoont. Dit kan bijvoorbeeld een on-chain beweging van een klein bedrag zijn of het ondertekenen van een bericht met de private sleutel.
 • Deze actie verifieert dat de beurs toegang heeft tot de fondsen zonder de fondsen daadwerkelijk te verplaatsen.

Vergelijken en auditen:

 • De totale hoeveelheid van de verplichtingen (klantensaldi) wordt vervolgens vergeleken met de totale hoeveelheid van de beschikbare fondsen (bewezen reserves).
 • Een externe auditor of een ander betrouwbaar derde partij kan nu de twee sets van gegevens controleren om te verifiëren dat de reserves gelijk zijn aan of groter zijn dan de verplichtingen.

Rapportage:

 • Na voltooiing van de audit wordt er meestal een officieel rapport gepubliceerd. Dit rapport bevat details over de uitgevoerde PoR, de methodologie, eventuele bevindingen, en vaak ook een verklaring of certificering van de externe auditor.
 • De publicatie van dit rapport biedt transparantie naar de gebruikers en het bredere publiek.

Het is belangrijk op te merken dat de methodologie en technieken voor PoR kunnen variëren, en de hierboven beschreven stappen kunnen dienen als een algemeen kader. Sommige platformen kunnen kiezen voor meer geavanceerde of aangepaste benaderingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften en de technologie die ze gebruiken.

Wat kunnen Proof of Reserves voorkomen?

Proof of Reserves (PoR) kan helpen bij het voorkomen van diverse risico’s en wanpraktijken binnen de cryptocurrency-sector:

 1. Fractioneel Bankieren: Zonder PoR kunnen beurzen of bewaardiensten beweren dat ze meer cryptocurrency in reserve hebben dan ze daadwerkelijk bezitten. Dit kan leiden tot een situatie die vergelijkbaar is met fractioneel bankieren, waarbij de entiteit meer middelen uitleent of verplichtingen aangaat dan ze daadwerkelijk in reserve heeft.
 2. Mismanagement en Interne Fraude: Door regelmatig de reserves te controleren en te vergelijken met verplichtingen, kunnen interne onregelmatigheden, zoals diefstal of verduistering door medewerkers, eerder worden ontdekt en aangepakt.
 3. Onopgemerkte Hacks: Als een beurs is gehackt en fondsen zijn ontvreemd, kan dit zonder PoR onopgemerkt blijven, vooral als het over kleinere bedragen gaat die over langere periodes worden gestolen. Regelmatige PoR-audits kunnen dergelijke onregelmatigheden aan het licht brengen.
 4. Overstatement van Reserves: Zonder PoR kunnen beurzen of bewaardiensten hun financiële gezondheid overdrijven door te beweren dat ze over meer middelen beschikken dan daadwerkelijk het geval is. Dit kan leiden tot ongegronde vertrouwen van gebruikers.
 5. Bankruns: Als klanten twijfelen aan de solvabiliteit van een beurs of custodian, kan dit leiden tot massale opnames, vergelijkbaar met een bankrun. PoR kan dergelijke situaties voorkomen door regelmatig vertrouwen en zekerheid te bieden over de financiële gezondheid van de entiteit.
 6. Reputatieschade en Verlies van Vertrouwen: In gevallen waar beurzen niet kunnen voldoen aan opnameverzoeken van klanten vanwege onvoldoende reserves, kan dit leiden tot aanzienlijke reputatieschade en een verlies van vertrouwen in de gehele sector.
 7. Regelgevende Sancties: Terwijl regelgeving rondom cryptocurrencies evolueert, kunnen beurzen die niet over voldoende reserves beschikken of frauduleuze praktijken hanteren, te maken krijgen met juridische en regelgevende sancties.

Kortom, Proof of Reserves dient als een belangrijk controlemechanisme om ervoor te zorgen dat beurzen en custodians hun verplichtingen aan klanten kunnen nakomen en dat ze zich houden aan eerlijke en transparante bedrijfspraktijken. Het helpt vertrouwen te bevorderen en potentiële risico’s en negatieve scenario’s in de sector te mitigeren.

Voorbeelden van Proof of Reserves

Hoewel Proof of Reserves (PoR) niet universeel wordt toegepast door alle cryptocurrency-beurzen of bewaardiensten, zijn er enkele die in het verleden PoR-audits hebben uitgevoerd of dit nog steeds doen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Kraken: Een van de bekendste cryptocurrency-beurzen ter wereld, Kraken, heeft in het verleden PoR-audits uitgevoerd. Ze waren een van de eersten die dit deden na het Mt. Gox-incident om het vertrouwen van hun gebruikers te vergroten.
 2. Finst: Een opkomende Nederlandse exchange heeft onlangs hun Proof of Reserves geïmplementeerd. Deze stap is bedoeld om transparantie en vertrouwen bij hun klanten te bevorderen door de beschikbaarheid van hun digitale activa te verifiëren. Tot nu toe is Finst de enige Nederlandse exchange die dit heeft doorgevoerd.
 3. Bitbuy: Deze Canadese beurs voerde een PoR-audit uit in samenwerking met een extern accountantskantoor om te verifiëren dat ze over de geadverteerde cryptocurrency-reserves beschikten.
 4. Bitfinex: Na controverse rondom hun stablecoin Tether (USDT) en vragen over hun reserves, heeft Bitfinex stappen ondernomen om transparantie te bieden. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een traditionele PoR was, waren het stappen in de richting van financiële transparantie.
 5. Proof of Reserves Protocol van Blockstream: Blockstream heeft een PoR-protocol ontwikkeld dat bedoeld is om beurzen in staat te stellen hun Bitcoin (BTC)-saldi te bewijzen. Het protocol is ontworpen om te worden geïmplementeerd door andere beurzen en dienstverleners.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel sommige beurzen PoR-audits hebben uitgevoerd, het niet een standaard praktijk is in de hele industrie. Gebruikers die prioriteit geven aan transparantie en veiligheid moeten daarom onderzoek doen naar de specifieke beurs of bewaardienst waarmee ze overwegen te werken en kijken of ze PoR-audits uitvoeren en of deze audits zijn geverifieerd door externe partijen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme