VS neemt stap terug in strikte crypto-wetgeving met wijziging NDAA

Home » Nieuws » VS neemt stap terug in strikte crypto-wetgeving met wijziging NDAA

De Amerikaanse overheid heeft onlangs twee belangrijke bepalingen uit de National Defense Authorization Act (NDAA) verwijderd die gericht waren op anti-witwasmaatregelen (AML) in de wereld van cryptocurrency.

Deze actie markeert een opmerkelijke verschuiving in de aanpak van de overheid met betrekking tot de regulering van digitale activa.

Anonieme transacties

De NDAA, primair een wetgeving voor het autoriseren van de uitgaven van het defensie departement, omvat vaak diverse amendementen. In dit geval waren twee amendementen specifiek gericht op het toezicht op cryptocurrency-transacties om witwasrisico’s te beperken.

De eerste bepaling betrof samenwerking tussen de Amerikaanse minister van Financiën, bank- en overheidsregulatoren om een uitgebreid beoordelingssysteem op te zetten voor financiële instellingen die handelen in cryptocurrencies. Dit systeem was bedoeld om zich te concentreren op risicobeoordeling en naleving van bestaande AML-kaders.

De tweede bepaling betrof anonieme transacties met crypto-assets, met name die welke betrekking hebben op crypto mixers en tumblers. Het verplichtte tot een gedetailleerd rapport over de transactievolumes geassocieerd met gesanctioneerde entiteiten en de regelgevende maatregelen die in deze context door andere jurisdicties werden genomen.

Terrorisme

De verwijdering van deze secties wijst op een verschuiving in de houding van de Amerikaanse overheid ten aanzien van strenge crypto-wetten, in het bijzonder die gekoppeld aan anti-witwasmaatregelen. Deze beslissing volgde na recente discussies over zorgen omtrent de facilitering van terrorismefinanciering en witwassen uitgevoerd door cryptocurrency. Onlangs nog introduceerden Amerikaanse wetgevers een wet tegen de financiering van terrorisme via crypto, en sprak ook de Amerikaanse senator Elizabeth Warren zich scherp uit tegen cryptocurrency’s.

De Digital Asset Anti-Money Laundering Act van 2022 en de Responsible Financial Innovation Act waren de initiële inspiratiebronnen voor de wijzigingen. Deze wetgeving werd opgesteld met de intentie om veiligheidsmaatregelen tegen vergelijkbare incidenten in de cryptocurrency-industrie, zoals de ineenstorting van FTX, te vestigen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme