Verscherpte EU-regels voor crypto en financiële instrumenten in de maak

Home » Nieuws » Verscherpte EU-regels voor crypto en financiële instrumenten in de maak

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft stappen gezet in het verfijnen van de regelgeving rondom crypto-activa binnen de Europese Unie, door het publiceren van consultatiedocumenten die zich richten op de uitvoering van de Verordening Markten voor Crypto-activa (MiCA) en de afbakening met de Richtlijn Markten voor financiële instrumenten (MiFID II).

Op 29 januari werden twee belangrijke thema’s aangesneden: de praktijk van omgekeerde werving en de classificatie van crypto-activa als financiële instrumenten.

Consistente benadering

Omgekeerde werving, een methode waarbij een potentiële klant zelf een bedrijf benadert voor diensten gerelateerd aan crypto-activa, wordt erkend als een smalle uitzondering binnen het MiCA-kader. Dit maakt het voor bedrijven buiten de EU mogelijk om diensten aan EU-cliënten aan te bieden, mits deze cliënten uit eigen initiatief de dienst aanvragen. ESMA benadrukt de noodzaak om EU-investeerders en MiCA-conforme crypto-activadienstverleners te beschermen tegen oneigenlijke inbreuken door niet-EU-entiteiten die niet aan MiCA voldoen.

De tweede focus ligt op de voorwaarden en criteria voor het kwalificeren van crypto-activa als financiële instrumenten. Dit onderscheid is cruciaal omdat een crypto activum dat als financieel instrument wordt aangemerkt, onderworpen zou zijn aan de MiFID II-regulering in plaats van aan MiCA. De uitdaging hierbij is het ontbreken van een algemene definitie van financiële instrumenten binnen MiFID II, wat heeft geleid tot een gebrek aan harmonisatie op nationaal niveau.

ESMA streeft ernaar om door middel van richtlijnen een consistente benadering te bevorderen, maar benadrukt dat de beoordeling of een crypto activum als financieel instrument moet worden beschouwd, een geval-per-geval oefening blijft.

Door het verduidelijken van de regels rondom omgekeerde werving en de classificatie van crypto-activa, streeft ESMA naar het creëren van een duidelijker en veiliger regelgevend landschap voor zowel aanbieders als gebruikers van crypto-diensten.

Reacties op de consultatiedocumenten worden verwacht voor de deadlines in april 2024, waarna ESMA de feedback zal overwegen voor het publiceren van een definitief rapport later dat jaar.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme