Toename in crypto gebruik door criminelen en terroristen baart de VS zorgen

Home » Nieuws » Toename in crypto gebruik door criminelen en terroristen baart de VS zorgen

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft recent de Nationale Risicobeoordelingen 2024 uitgebracht, die de aandacht vestigen op de meest urgente bedreigingen op het gebied van illegale financiering, waaronder witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie financiering.

Strategisch plan

In deze rapporten wordt benadrukt hoe criminelen, oplichters en andere illegale actoren steeds vaker gebruikmaken van virtuele activa, zoals cryptocurrencies, naast de traditionele methoden zoals contant geld, om fraude, drugshandel, mensensmokkel en corruptie te faciliteren.

De Treasury heeft aangekondigd binnenkort een strategisch plan te publiceren met aanbevelingen om de in de rapporten geschetste problemen aan te pakken. Dit plan zal zich richten op de toenemende zorgen over het gebruik van virtuele activa in illegale activiteiten, die in een stroomversnelling zijn geraakt sinds het rapport van 2022, maar in de herfst van 2023 weer opleefden.

Een bijzondere zorg betreft de naleving door Virtuele Activa Dienstverleners (VASPs), die cruciaal zijn in de uitwisseling tussen virtuele en fiatvaluta’s, maar vaak ofwel beweren niet onderworpen te zijn aan regelgeving of zich niet correct registreren. Daarnaast vormt gedecentraliseerde financiën (DeFi) zijn eigen uitdagingen, aangezien veel bestaande DeFi-diensten die onder de Bank Secrecy Act vallen, niet voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van antiwitwaswetgeving en de bestrijding van terrorismefinanciering.

Volatiliteit

De rapporten wijzen ook op de innovatieve maar riskante online gamingsector, die unieke risico’s op witwassen met zich meebrengt vanwege de anonimiteit en snelle groei van deze sector. Daarnaast wordt in het rapport over de financiering van terrorisme opgemerkt dat terroristische groeperingen zoals ISIS hun kennis van cryptocurrencies vergroten en experimenteren met verschillende soorten, hoewel traditionele financiële producten en diensten nog steeds de voorkeur hebben, voornamelijk vanwege de prijsvolatiliteit van crypto’s.

Bovendien heeft de Treasury zijn zorgen geuit over het toenemende gebruik van stablecoins door terroristische groeperingen, wat een verschuiving markeert ten opzichte van eerdere rapporten waarin voornamelijk Bitcoin (BTC) werd genoemd.

Deze ontwikkelingen wekken ook in bredere kring bezorgdheid, zoals blijkt uit acties van wetgevers in Washington en oproepen van senator Elizabeth Warren en andere wetgevers om DeFi onder dezelfde antiwitwasregels te laten vallen als banken, naar aanleiding van rapporten over de financiering van groeperingen zoals Hamas door middel van crypto.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme