SEC geeft fouten toe in fraudezaak tegen crypto bedrijf DEBT Box

Home » Nieuws » SEC geeft fouten toe in fraudezaak tegen crypto bedrijf DEBT Box

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onnauwkeurigheden toegegeven in haar verklaringen tijdens een juridische strijd tegen het cryptocurrency bedrijf DEBT Box, een belangrijke ontwikkeling in de zaak.

Ondanks deze erkenning handhaaft de SEC haar standpunt dat het bevriezen van de activa van het bedrijf gerechtvaardigd is.

Misleidende beweringen

De zaak nam een wending toen de hoogste federale rechter van Utah, Robert J. Shelby, opheldering eiste van de SEC over haar verzoek om een straatverbod om de activa van DEBT Box te bevriezen. De rechter vroeg specifiek om uitleg over valse of misleidende beweringen, met name de bewering dat DEBT Box activa naar het buitenland overmaakte.

De SEC stelt echter dat haar acties te goeder trouw waren en benadrukt haar toewijding om de fouten te herstellen. Als gevolg hiervan heeft de SEC corrigerende maatregelen genomen, waaronder het toewijzen van ervaren advocaten van haar Regionaal Kantoor in Denver om de zaak te overzien en het verplichten van training voor het personeel over nauwkeurigheid en openheid.

De rechtszaak draait om beschuldigingen dat DEBT Box beleggers voor $49 miljoen heeft opgelicht door misleidende node-licenties in een vermeende mining operatie. De SEC beweerde aanvankelijk dat DEBT Box activa naar het buitenland verplaatste om toezicht te ontduiken, wat leidde tot de initiële toekenning van het straatverbod.

Dit bevel werd later echter opgeheven vanwege onvoldoende bewijs om de beweringen van de SEC te ondersteunen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme