Coinbase en Circle uiten bezorgdheid over nieuwe stablecoin regels van Bazel comité

Home » Nieuws » Coinbase en Circle uiten bezorgdheid over nieuwe stablecoin regels van Bazel comité

Cryptocurrency bedrijven Coinbase en Circle zijn kritisch over een voorstel van het Comité van Bazel voor Bankentoezicht, dat strengere criteria introduceert voor de preferentiële regelgevende behandeling van de blootstelling van banken aan stablecoins.

Het comité publiceerde in december een consultatiedocument waarin wordt voorgesteld dat banken due diligence uitvoeren om te garanderen dat ze “een adequaat begrip hebben van de stabilisatie mechanismen van de stablecoins waaraan ze zijn blootgesteld”.

Teleurstelling

De voorgestelde vereisten bepalen of stablecoins in aanmerking komen voor de “Groep 1b categorie”, die preferentiële regelgevende behandeling biedt. Volgens het consultatiedocument moeten bepaalde normen worden gehaald, waaronder lage volatiliteit en voldoende liquiditeit. Reacties op het document waren mogelijk tot 28 maart.

Coinbase uitte zijn teleurstelling over de aanpak van het comité in een commentaarbrief op 28 maart, met de bewering dat “veel van de vereisten niet zijn gebaseerd op het risico van deze activa voor een bank, maar eerder andere beleidsdoelstellingen weerspiegelen die het Comité normaal gesproken niet opneemt in kapitaalvereisten”. Coinbase benadrukte verder dat “de keuzes van het Comité een verlangen demonstreren om het houden en dus het gebruik van stablecoins door banken ernstig te beperken.”

Circle, de uitgever van de stablecoin USDC, bekritiseerde de behandeling van permissionless blockchains door het comité. In het consultatierapport verklaarde het comité dat permissionless blockchains “unieke risico’s” hebben, en daarom voorlopig niet worden toegestaan in Groep 1.

“Er is een sterk argument te maken dat banken aangemoedigd moeten worden om blockchains, cryptografie, mobiel-gebaseerde wallets en andere open-source technologieën te benutten om hun digitale transformatie en cyberveiligheidsinspanningen te bevorderen”, zei Circle in zijn brief van 27 maart. “Zoals het Comité maar al te goed weet, ondermijnt het falen van één enkele bank het vertrouwen in het bankwezen. En toch kunnen de meeste banken, vooral kleine tot middelgrote instellingen, niet bijblijven met de digitale transformatiewedloop die plaatsvindt onder grotere wereldwijde banken.”

Verenigde Staten

Circle voegde eraan toe: “In plaats van blockchain-gebaseerde financiële diensten te stigmatiseren, suggereert Circle’s succesvolle operationele ervaring en diepe partnerschap met wereldwijde bankinstellingen dat er een collaboratief model en kans voorhanden is waarvan banken kunnen profiteren en die het Comité zou moeten aanmoedigen.”

Het Comité van Bazel voor Bankentoezicht is een mondiale standaardzetter en zijn leden omvatten landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Japan.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme