JPMorgan enquête: slechts 7% van institutionele handelaren ziet toekomst in blockchain

Home » Nieuws » JPMorgan enquête: slechts 7% van institutionele handelaren ziet toekomst in blockchain

Uit recent onderzoek van JPMorgan, waaraan meer dan 4.000 institutionele handelaren deelnamen, blijkt een verschuiving in het vertrouwen in blockchain-technologie.

Interesse afgenomen

Slechts 7% van de respondenten ziet blockchain nog als een veelbelovende technologie voor de komende drie jaar, een sterke daling ten opzichte van de 25% in 2022. Ondanks deze afname behoudt blockchain de derde plaats in termen van toekomstperspectief, na API-integratie (13%) en kunstmatige intelligentie/machine learning (61%).

Wat betreft de handel in digitale activa, geeft 78% van de respondenten aan geen plannen te hebben om in de nabije toekomst cryptocurrencies te verhandelen, terwijl 9% al actief is in de crypto handel. Daarnaast overweegt 12% om binnen de komende vijf jaar de crypto markt te betreden.

De interesse in de sector lijkt te zijn afgenomen sinds de bear market begin 2022, na een periode van faillissementen en problemen binnen de industrie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een afkoeling van de markt sinds de bull markt in 2021. Desondanks is er een lichte positieve verschuiving waar te nemen in het aantal actieve institutionele handelaren in crypto’s, met een toename van 8% in 2023 naar 9% in 2024.

Galaxy Digital rapporteerde in het derde kwartaal van 2023 dat zowel het aantal afgeronde deals als het totaal geïnvesteerde kapitaal in blockchain en crypto het laagste niveau bereikte sinds het vierde kwartaal van 2020.

In het derde kwartaal van 2023 werd $1 miljard opgehaald door venture capitalists, wat de eerste toename markeert sinds de dalingen begonnen in het derde kwartaal van 2022. Ook het aantal nieuwe fondslanceringen steeg tot 15, van 12 in het tweede kwartaal.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme