Gouverneur zet veto tegen CBDC verbod in North Carolina

Home » Nieuws » Gouverneur zet veto tegen CBDC verbod in North Carolina

Gouverneur Roy Cooper van North Carolina heeft onlangs een wetsvoorstel gevetood dat de staat zou verbieden een door de Amerikaanse Federal Reserve uitgegeven digitale valuta van de centrale bank (CBDC) te implementeren.

Ondanks bijna unanieme steun in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, besloot Cooper het wetsvoorstel, bekend als Huis Bill 690, niet te ondertekenen.

Redenen achter het veto

Cooper legde uit dat het wetsvoorstel “te voorbarig, vaag en reactief” was om in de wet te worden opgenomen. Hij benadrukte dat er op federaal niveau al inspanningen worden geleverd om normen en veiligheidsmaatregelen te waarborgen die consumenten, investeerders en bedrijven die digitale activa gebruiken beschermen.

Cooper’s veto volgde op een stemverhouding van 109 tegen 4 in het Huis en 39 tegen 5 in de Senaat eind juni. Hij gaf aan dat North Carolina beter kan afwachten hoe deze ontwikkelingen op federaal niveau uitpakken voordat er actie wordt ondernomen.

Kritiek op het veto

Het besluit van Cooper werd niet goed ontvangen. Critici, waaronder Mitchell Askew van Blockware Solutions en Dan Spuller van de Blockchain Association, beschuldigden Cooper van het maken van een politiek gemotiveerde beslissing. Askew merkte op dat het jammer was dat Cooper “partijpolitiek niet opzij kon zetten” om een wet te steunen die alle inwoners van North Carolina ten goede zou komen.

Spuller voegde daaraan toe dat door het veto een kans werd gemist om een duidelijk signaal af te geven dat North Carolina sterk gekant is tegen een CBDC.

Mogelijkheid tot nietigverklaring van het veto

Gezien de bijna unanieme stemmen kan de wetgevende macht van North Carolina Cooper’s veto eenvoudig tenietdoen met een drievijfde meerderheid in beide kamers.

Dit toont aan dat er een sterke wens is onder de wetgevers om verder te gaan met het beleid tegen CBDC, ondanks de tegenstand van de gouverneur.

Nationale context

Het is belangrijk om te vermelden dat North Carolina niet de enige staat is met bezwaren tegen CBDC’s. Florida heeft bijvoorbeeld ook wetgeving aangenomen die het gebruik van CBDC’s in de staat verbiedt, vanwege zorgen over staatscontrole en surveillance.

Ondertussen heeft Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, aangegeven dat de VS “nog lang niet in de buurt zijn van het aanbevelen of zelfs maar adopteren van een centrale bank digitale valuta in welke vorm dan ook.”

Avatar foto
over de auteur

Jacko Meijaard begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.

Coinliners weekly

Elke week het belangrijkste crypto nieuws in je mailbox

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme