FTX schuldeisers onderhandelen aparte deal met Bankman-Fried voor Embed

Home » Nieuws » FTX schuldeisers onderhandelen aparte deal met Bankman-Fried voor Embed

In de recente ontwikkelingen rond de faillissementszaak van de inmiddels failliete crypto exchange FTX, is een opvallend voorstel naar voren gekomen betreffende de overname van het aandelen-clearingplatform Embed.

Dit voorstel, ingediend bij de faillissementsrechtbank van de Verenigde Staten voor het District van Delaware op 22 december, betreft een schikking met voormalig CEO Sam “SBF” Bankman-Fried, specifiek gericht op de Embed-kwestie.

Geen due diligence

FTX US heeft Embed in juni 2022 verworven voor $220 miljoen, waarbij twee overeenkomsten voor toekomstige aandelen (simple agreements for future equity) aan Bankman-Fried werden uitgegeven. De schikking beoogt 100% van de waarde die Bankman-Fried is toegekend via deze overeenkomsten terug te vorderen. Bankman-Fried zou hierbij ook alle rechten op activa in zijn naam bij Embed opgeven en overdragen aan de eisers.

De advocaten van FTX geven aan dat de aankoop van Embed plaatsvond met bijna geen due diligence. Dit is een cruciaal punt in de faillissementsprocedure en het voorstel wordt gezien als in het beste belang van de schuldeisers en belanghebbenden van FTX. De snelle voltooiing van deze overeenkomst wordt als essentieel beschouwd.

Dit voorstel is slechts een onderdeel van FTX’s strategie om het faillissement efficiënt te beheren. Het richt zich specifiek op de zaak rond Embed en Bankman-Fried en omvat niet alle activa waarmee de crypto exchange te maken heeft in het afhandelen van claims van crediteuren. FTX diende in november 2022 een faillissementsaanvraag in, volgend op het aftreden van Bankman-Fried, die inmiddels in de Verenigde Staten is veroordeeld voor zeven misdrijven.

Los van de Embed-zaak, hebben de schuldeisers van FTX plannen aangekondigd om activa te bundelen met FTX Digital Markets, de Bahamaanse arm van het bedrijf. Dit maakt deel uit van inspanningen om fondsen aan klanten te distribueren.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme