Coinbase zet in op uitbreiding derivatenhandel in EU met overname Cypriotische entiteit

Home » Nieuws » Coinbase zet in op uitbreiding derivatenhandel in EU met overname Cypriotische entiteit

Coinbase richt zich op het uitbreiden van haar aanbod in derivaten binnen de Europese Unie. Het bedrijf is van plan een in Cyprus gevestigde entiteit te verwerven die beschikt over een licentie volgens de Markets in Financial Instruments Directive 2014 (MiFID II).

MiFID II vertegenwoordigt de vernieuwde EU-regelgeving voor financiële instrumenten, aangepast in 2017 om kritiek aan te pakken dat het te zeer op aandelen was gericht en andere activaklassen zoals vastrentende waarden, derivaten en valuta’s negeerde.

Monitoring en rapportages

Deze stap stelt Coinbase in staat om gereguleerde derivaten zoals futures en opties aan te bieden in de EU, naast hun huidige spot trading in Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies. De overname van de entiteit in Cyprus verzekert naleving van Coinbase’s “Vijfpunten Globale Compliance Standaard”, die onder meer Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), handhaving van wereldwijde sancties, best practices in governance, en voortdurende monitoring en rapportage omvat.

Derivaten, financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de prestaties van een onderliggend actief, index of tarief, vormen een cruciaal aandachtspunt voor Coinbase, aangezien ze 75% van de totale cryptohandelvolumes uitmaken. Ondanks de ambitie om te concurreren in deze markt, staat Coinbase voor stevige concurrentie van grotere exchanges zoals Binance, Bybit, OKX en Deribit.

Coinbase’s streven naar wereldwijde groei wordt mede ingegeven door uitdagingen in de Verenigde Staten, waar het bedrijf is gevestigd. Het is momenteel betrokken bij een rechtszaak met de U.S. Securities and Exchange Commission, die de beurs beschuldigt van het overtreden van effectenwetten.

In oktober 2023 koos Coinbase Ierland als centrale regelgevende hub in de EU, in afwachting van de aankomende Markets in Crypto-Assets Regulations, of MiCA. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend voor een enkele MiCA-licentie en streeft ernaar deze te verkrijgen tegen december 2024, wanneer de EU de regels volledig implementeert.

In december verkreeg Coinbase ook een licentie als virtuele activadienstverlener in Frankrijk, waarmee het toestemming heeft om custody en handel in crypto-activa in het land aan te bieden.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme