Coinbase en SEC op ramkoers: rechtszaak over crypto regulatie

Home » Nieuws » Coinbase en SEC op ramkoers: rechtszaak over crypto regulatie

Coinbase is van plan een rechtszaak aan te spannen tegen de Securities and Exchange Commission (SEC) na de afwijzing van hun verzoek om specifieke regelgeving voor crypto transacties.

Paul Grewal, de Chief Legal Officer van Coinbase, heeft zijn ontevredenheid geuit over de beslissing van de SEC, die hij beschouwt als een “verzaking van hun plicht.”

Tegenstrijdigheden

Deze actie volgt op de weigering van de SEC om het verzoek van Coinbase in te willigen, een verzoek dat al sinds juli 2022 loopt. Volgens Grewal wijst de afwijzing op een lange periode van inactiviteit van de toezichthouder en een gebrek aan regelgevende duidelijkheid in de crypto sector.

Hij wees op tegenstrijdigheden in de houding van de SEC in de loop van de tijd, inclusief uitspraken van de SEC-voorzitter in getuigenissen voor het Congres nadat Coinbase in 2021 was toegestaan om te noteren.

De kern van het argument van Coinbase is de ambiguïteit en complexiteit van het huidige juridische kader rondom cryptocurrencies. Interessant is dat twee commissarissen van de SEC, Hester Peirce en Mark Uyeda, ook niet eens zijn met de houding van de toezichthouder ten aanzien van het verzoekschrift van Coinbase.

De SEC heeft drie redenen gegeven voor de afwijzing van het verzoek. Ten eerste stelde het dat de bestaande wetten en regelgevingen al van toepassing zijn op de crypto-effectenmarkten zoals ze nu zijn. Ten tweede verklaarde de commissie dat de timing voor dergelijke regelgeving, voorgesteld door Coinbase, ongepast was, aangezien de SEC momenteel opmerkingen verzamelt over regels die van toepassing zijn op crypto. Tot slot merkte het op dat de discretie van regelgeving bij het agentschap zelf ligt.

Ondanks deze redenen bekritiseerden SEC-commissarissen Peirce en Uyeda in een gezamenlijke verklaring de beslissing. Ze erkenden de punten die Gensler had gemaakt, maar suggereerden dat de kwesties die in het verzoekschrift van Coinbase werden aangekaart meer overweging verdienden.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme