Changpeng ‘CZ’ Zhao vrijgelaten op borg van $175 miljoen dollar met mogelijkheid tot terugkeer naar Dubai

Home » Nieuws » Changpeng ‘CZ’ Zhao vrijgelaten op borg van $175 miljoen dollar met mogelijkheid tot terugkeer naar Dubai

Changpeng “CZ” Zhao, oprichter van cryptocurrency beurs Binance, is op borgtocht vrijgelaten met een bedrag van $175 miljoen dollar. Deze voorwaardelijke vrijlating laat hem toe mogelijk terug te keren naar Dubai, waar hij al enkele jaren verblijft.

Hij heeft ermee ingestemd om twee weken voor zijn veroordeling op 23 februari 2024 terug te keren naar de Verenigde Staten.

Arrestatiebevel

Volgens een op 21 november ingediend borgdocument bij een federale rechtbank in Seattle, heeft Zhao ingestemd met het delen van zijn verblijfplaats met de rechtbank en kan een arrestatiebevel tegen hem worden uitgevaardigd als hij niet verschijnt op de vastgestelde rechtbankdatum. Bij niet verschijnen in de rechtbank riskeert Zhao een boete van $250.000 dollar en een maximale gevangenisstraf van 10 jaar.

Zhao heeft $15 miljoen dollar in een apart vertrouwensfonds gestort, los van zijn borg, en stemde ermee in dit bedrag te verbeuren als hij de voorwaarden van zijn borg niet naleeft. Er zijn ook twee garanten die respectievelijk $250.000 dollar en $100.000 dollar hebben toegezegd.

Zhao bekende eerder schuldig te zijn aan het overtreden van de Bank Secrecy Act, wat een straf van 18 maanden met zich mee kan brengen. Echter, The New York Times meldde op 21 november dat aanklagers openstaan voor een langere gevangenisstraf.

Geen uitleveringsverdrag

De Verenigde Staten zullen Zhao’s borgorder herzien. Indien een rechter de herziening van de order voor 27 november om 17.00 uur Washington-tijd afwijst, wordt de order van kracht. Als de rechter voor die datum een herziening toestaat, moet Zhao in de Verenigde Staten blijven tot er een beslissing is genomen.

Deze ontwikkelingen volgen op een schikking van 4,3 miljard dollar tussen de cryptocurrency beurs en de VS, waarbij Zhao zijn functie als CEO van Binance neerlegde en een boete van 50 miljoen dollar betaalde.

Hoewel er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen de VS en de Verenigde Arabische Emiraten, hebben beide landen op 24 februari een bilaterale overeenkomst gesloten om de wetshandhavingssamenwerking te versterken.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme