Binance aangeklaagd wegens rol in Hamas-aanval op Israël

Home » Nieuws » Binance aangeklaagd wegens rol in Hamas-aanval op Israël

Binance, de voormalige CEO Changpeng Zhao, en de regeringen van Iran en Syrië zijn aangeklaagd door drie families van slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober.

De aanklagers, waaronder voormalige gijzelaars, familieleden van getroffenen en de nalatenschap van een arts die werd gedood terwijl hij slachtoffers behandelde, eisen schadevergoeding op grond van de Amerikaanse Anti-Terrorismewet. Zij beweren dat de gedaagden “substantiële hulp” hebben verleend aan terroristen.

Beschuldigingen en compensatie

De klacht, ingediend bij de rechtbank van het zuidelijke district van New York op 31 januari, beschuldigt Binance ervan tussen 2017 en medio 2023 talrijke transacties te hebben verwerkt die verband houden met Hamas en aanverwante Palestijnse terroristische groeperingen, waardoor een geheim financieringsinstrument werd geboden dat Binance bewust verborgen hield voor Amerikaanse toezichthouders.

De aanklagers stellen dat Binance buitenlandse terroristische organisaties heeft geholpen en daaraan heeft bijgedragen door materiële steun te verlenen aan terroristen. Zij zoeken compenserende en punitieve schadevergoedingen en vergoeding van kosten.

De gedaagden verwezen ook naar de schikking van Binance met het Amerikaanse ministerie van Justitie in november, die schendingen van antiwitwaswetgeving omvatte, en verklaarden dat Binance jarenlang bewust illegale actoren, waaronder Hamas en andere terreurgroepen, toestond Amerikaanse wetten en regelgevende beperkingen met betrekking tot terrorismefinanciering te ontduiken. Binance stemde ermee in een boete van $4,3 miljard dollar te betalen en zich te onderwerpen aan uitgebreid toezicht door Amerikaanse overheidsinstanties. Na de aanval op Israël op 7 oktober bevroor de cryptocurrency beurs binnen enkele dagen rekeningen die verbonden waren met Hamas, op verzoek van de Israëlische rechtshandhaving.

Oproepen tot actie tegen de financiering van terrorisme werden gehoord in het Amerikaanse Congres van beide partijen, waarbij Binance in sommige daarvan specifiek werd genoemd.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme