Internationale centrale banken en BIS verkennen tokenisatie in nieuw ‘Project Agora’

Home » Nieuws » Internationale centrale banken en BIS verkennen tokenisatie in nieuw ‘Project Agora’

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) slaat de handen ineen met de centrale banken van Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Federal Reserve Banks van de Verenigde Staten, evenals met private financiële instellingen, om de mogelijkheden van asset tokenisatie binnen het monetaire systeem te verkennen.

Deze samenwerking, bekend als “Project Agora”, streeft ernaar de huidige financiële systemen te verrijken door de integratie van getokeniseerde commerciële bankdeposito’s met getokeniseerd geld van de centrale bank op groothandelsniveau, gebruikmakend van een ‘unified ledger’ concept dat door de BIS is voorgesteld.

Slimme contracten

Project Agora beoogt de werking van het monetaire systeem te verbeteren en nieuwe oplossingen te bieden door gebruik te maken van slimme contracten en programmeerbaarheid, met behoud van de bestaande tweelaagse structuur van het financiële systeem. Deze belangrijke publiek-private samenwerking zal zich richten op het aanpakken van structurele inefficiënties in de huidige betaalsystemen, vooral bij grensoverschrijdende betalingen, die worden gehinderd door verschillen in juridische, regelgevende en technische vereisten, operationele uren en tijdzones.

Hyun Song Shin, economisch adviseur en hoofd onderzoek bij de BIS, licht toe dat tokenisatie de registratiefunctie van een traditionele database combineert met de regels en logica die overdrachten binnen een kader van de centrale bank reguleren. Cecilia Skingsley, hoofd van de BIS Innovation Hub, spreekt van een “gemeenschappelijke betalingsinfrastructuur” die betalingssystemen, boekhoudkundige grootboeken en gegevensregisters interoperabel maakt over digitale valuta’s heen.

Zes nieuwe projecten

Naast Project Agora heeft de BIS Innovation Hub recent zes nieuwe projecten toegevoegd die zich richten op kwesties als cybersecurity, het bestrijden van financiële criminaliteit, CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) en groene financiering. Een ander verkenningsgebied is Project Promise, een samenwerking tussen de BIS, de Zwitserse Nationale Bank en de Wereldbank, gericht op het bouwen van een proof-of-concept platform voor getokeniseerde promessen.

De BIS is van plan specifieke instructies en vereisten uit te geven, met een genadeperiode voor private banken om zich aan te melden voor het partnerschap.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme