Frankfurt wordt het hart van Europese antiwitwasbeleid met nieuwe AMLA-hoofdkwartier

Home » Nieuws » Frankfurt wordt het hart van Europese antiwitwasbeleid met nieuwe AMLA-hoofdkwartier

Frankfurt is gekozen als de thuisbasis voor de nieuwe Europese Autoriteit voor antiwitwaspraktijken (AMLA), die medio 2025 operationeel zal zijn.

Deze beslissing voegt een nieuwe dimensie toe aan de financiële invloed van de stad, met de komst van AMLA en meer dan 400 medewerkers die zich zullen richten op het toezicht op “hoogrisico en grensoverschrijdende financiële entiteiten”, waaronder crypto bedrijven die actief zijn over de grenzen heen of als hoog risico worden beschouwd.

EU-kader voor crypto regelgeving

De AMLA zal nauw samenwerken met de financiële inlichtingeneenheden en regelgevende instanties van Europese landen om haar toezichthoudende activiteiten te coördineren. De algemene raad van de AMLA zal bestaan uit vertegenwoordigers van toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden van alle lidstaten van de Europese Unie, terwijl het uitvoerend orgaan, het directiecomité, zal bestaan uit de voorzitter en vijf onafhankelijke voltijdse leden.

De vestiging van de AMLA in Frankfurt volgt op de goedkeuring van het eerste uitgebreide EU-kader voor cryptocurrencies, de Markets in Crypto-Assets (MiCA), dat in juni 2023 in werking is getreden. De toepassing van regels voor “asset-referenced tokens” en “e-money tokens”, die grotendeels onder de categorie stablecoins vallen, wordt verwacht in juni 2024, terwijl de regels voor “crypto-asset service providers”, waaronder handelsplatforms, wallet providers en crypto beurzen en -diensten, in december 2024 van kracht zullen worden.

Tegelijkertijd is de EU actief bezig met het opstellen van regelgeving voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Op 13 februari keurden de commissies Interne Markt en Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement de voorlopige overeenkomst over de Europese AI-wet goed, de eerste AI-gerichte wetgeving ter wereld.

Deze AI-wet is bedoeld om beschermingsmaatregelen in te stellen, waaronder auteursrechtbescherming voor makers, en verbiedt AI-toepassingen die een bedreiging vormen voor de rechten van burgers, zoals biometrische categorisering en sociale scores.

De eerste parlementaire stemming over de AI-wet is gepland voor april 2024.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme