Do Kwon vecht uitlevering aan Zuid-Korea en de VS aan

Home » Nieuws » Do Kwon vecht uitlevering aan Zuid-Korea en de VS aan

Do Kwon, medeoprichter van Terraform Labs, is in beroep gegaan tegen het uitleveringsbesluit van het Hooggerechtshof in Montenegro.

Dit bevestigde het Montenegrijnse Hof van Beroep op 6 december, nadat lokale media meldden dat Kwon Do-hyung, zoals zijn volledige naam luidt, zijn ongenoegen over het besluit had geuit.

Hoger beroep

Het beroep vereist een verplichte herbeoordeling van de uitleveringsuitspraak, waardoor het Hof van Beroep de zaak opnieuw moet bekijken. Dit brengt onzekerheid met zich mee in de besluitvorming van het Montenegrijnse Ministerie van Justitie, aangezien de uiteindelijke beslissing over zijn uitleveringsbestemming vóór 15 december genomen moet worden.

De juridische strijd begon op 15 juni, toen het Montenegrijnse hof besloot Kwon Do-hyung voor zes maanden vast te houden in afwachting van uitlevering. Het hoger beroep volgt ongeveer twee weken nadat het Hooggerechtshof de door Zuid-Korea en de Verenigde Staten aangevraagde uitlevering goedkeurde.

Hoewel de rechtbank niet specificeerde of Kwon naar Korea of de Verenigde Staten zou worden uitgeleverd, liet het de definitieve beslissing over aan de Montenegrijnse minister van Justitie. Tijdens het uitleveringsproces gaf Kwon aan een voorkeur te hebben om naar Korea te worden uitgeleverd.

Lokale waarnemers in Montenegro suggereren echter dat de kans klein is dat het uitleveringsbesluit wordt teruggedraaid. Een lokale journalist, bekend met de juridische situatie, merkte op dat er een heersende overtuiging is onder Montenegrijnse overheidsfunctionarissen en rechterlijke figuren dat de voortdurende detentie van Do Kwon onnodige aandacht trekt.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme