SEC-voorzitter Gensler uit bedenkingen over Bitcoin ondanks goedkeuring van ETF’s

Home » Nieuws » SEC-voorzitter Gensler uit bedenkingen over Bitcoin ondanks goedkeuring van ETF’s

Deze week keurde Gary Gensler, het hoofd van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Bitcoin (BTC) ETF’s goed, maar bleef kritisch over cryptocurrency.

Hij uitte zijn bezorgdheid over het beperkte gebruik van Bitcoin buiten illegale activiteiten en wees zelfs op de ironische ontwikkeling richting centralisatie.

Negatieve houding

Tijdens een CNBC-interview waarschuwde Gensler: “Beleggers moeten zich bewust zijn van de zeer speculatieve, volatiele aard van Bitcoin,” en benadrukte dat dit noch een positieve noch een negatieve houding ten opzichte van dit activum zelf aangeeft. Hij betwistte de bewering dat Bitcoin een waardeopslag en betaalmiddel is door te wijzen op de vermeende rol ervan in ransomware fraude, witwassen en andere illegale praktijken.

Gensler vond het ook amusant dat een ETF, een zeer gecentraliseerd product, nu wordt aangeboden als een vermeend gedecentraliseerd activum zoals Bitcoin. Dit weerspiegelt een wijdverbreid sentiment in de Bitcoin community, aangezien veel voorstanders pleiten voor het houden van Bitcoin in persoonlijke crypto wallets om echte decentralisatie te bereiken.

Sommige experts stellen echter dat ETF’s instituties toegang geven tot Bitcoin, terwijl ze niet direct de cryptocurrency kunnen beheersen. Naar hun mening zal dit bewijzen een stap te zijn naar wijdverbreide acceptatie – vooral door organisaties wiens investeringsmogelijkheden beperkt zijn tot het kopen van gebundelde activa.

Gensler merkte ook de dominantie van de mining capaciteiten op door een handvol bedrijven, waardoor er zorgen ontstaan over het basisplatform van Bitcoin.

Hij beweerde dat concurrerende valuta’s een meer verspreide “gemeenschappelijke economie” benutten dan de mining geografie van Bitcoin.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme