Bitcoin nagenoeg ‘onsterfelijk’: aantal ‘doodsverklaringen’ op laagste niveau in tien jaar

Home » Nieuws » Bitcoin nagenoeg ‘onsterfelijk’: aantal ‘doodsverklaringen’ op laagste niveau in tien jaar

De status van Bitcoin (BTC) in de mainstream media lijkt een opmerkelijke wending te hebben genomen. Na vele jaren waarin het digitale valuta frequent voor ‘dood’ werd verklaard, is het aantal dergelijke berichten in 2023 flink afgenomen tot slechts zeven, het laagste aantal in een decennium.

Deze trend duidt erop dat Bitcoin wellicht niet meer als een vergankelijk fenomeen wordt beschouwd.

Verandering van inzichten

Sinds 2010 is Bitcoin 474 keer ‘doodverklaard’, zo blijkt uit gegevens van 99bitcoins’ rouwadvertentie-tracker. Dit hoge aantal werd vooral gevoed door scepticisme en onzekerheid in de markt. Echter, met de recente afname in doodsberichten, lijkt er een verandering van inzicht te zijn onder de media.

Deze omslag kan mede worden toegeschreven aan belangrijke ontwikkelingen binnen de crypto-industrie, zoals de aanvraag van een Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten door BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder. Dergelijke bewegingen hebben een positieve invloed gehad op de perceptie van Bitcoin.

Bijzonder is dat meer dan de helft van de ‘rouwberichten’ in 2023 uitkwam in januari, na de ineenstorting van FTX en een dieptepunt in de Bitcoin koers van $15.500. Het jaar 2017 kende het hoogste aantal doodsverklaringen voor Bitcoin, met 124 meldingen, ondanks dat het een recordhoogte bereikte.

Oliver L. Velez, een professionele handelaar, wees op een interessante observatie: de statistische belcurve die het aantal ‘doodsverklaringen’ lijkt te volgen. Volgens Velez zal, naarmate de tijd vordert en de cycli zich voortzetten, het idee van het ‘overlijden’ van Bitcoin net zo absurd worden als het idee dat ‘zuurstof’ zou kunnen falen.

Hij stelt dat we in deze richting evolueren, wat wijst op een groeiend vertrouwen in de levensvatbaarheid en duurzaamheid van Bitcoin als een waardevolle digitale activa.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme