Analist voorspelt Bitcoin koers van $60.000 met waarschuwing

Home » Nieuws » Analist voorspelt Bitcoin koers van $60.000 met waarschuwing

DonAlt is een bekende crypto analist. Eerder voorspelde hij namelijk correct de stijging van Bitcoin (BTC). De analist gelooft dat de digitale munt tot $60.000 dollar kan stijgen. Deze voorspelling baseert hij op historische patronen die zowel in 2018 als 2021 werden waargenomen.

Sell the news

De huidige kwartaalprestaties van Bitcoin hebben sterke overeenkomsten met eerder genoemde jaren. De weg naar $60.000 zou volgens de analist worden aangedreven door geruchten over de goedkeuring van een Bitcoin spot exchange traded fund (ETF). Een dergelijke goedkeuring zal afhangen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de partij die tot nu toe terughoudend is geweest voor een dergelijk financieel product. 

DonAlt waarschuwt echter investeerders voor een zogenaamde “sell-the-news” evenement. Het is een fenomeen op de financiële markten waarbij de prijs van een aandeel, valuta, of ander financieel instrument daalt na de aankondiging van bepaald nieuws of een verwachte gebeurtenis.

Dit kan enigszins tegenintuïtief lijken, omdat men verwacht dat positief nieuws zou leiden tot een stijging van de prijs. In de realiteit zien we echter vaak dat positieve verwachtingen al in de prijs van een aandeel of crypto zijn ingecalculeerd. Mocht het positieve nieuws van een goedkeuring naar buiten komen, zou dit volgens de analist voor een daling kunnen zorgen tot $35.000 dollar.

Een bearish scenario

DonAlt voorziet ook een bearish scenario waarbij Bitcoin onder het weerstandsniveau van $35.000 uitkomt. In een dergelijk scenario zouden beleggers mogelijk defensieve strategieën kunnen overwegen, zoals het verkopen van hun posities of het wachten op een verdere daling om op lagere niveaus te kopen.

Als Bitcoin rond de $25.000 had gehandeld had de analist een andere positie ingenomen. Als er dan een goedkeuring vanuit de SEC kwam, zou DonAlt verwachten dat Bitcoin sterk zou stijgen.

BTC koers van $125.000 in 2024

Uit een recent rapport van financieel dienstverleningsbedrijf Matrixport, dat wordt geleid door senior analist Markus Thielen, biedt een positieve blik op de toekomst van Bitcoin in 2024. In tegenstelling tot DonAlt zijn visie verwachten de analisten van Matrixport dat de munt goed zal presteren zelfs zonder de goedkeuring van een spot ETF.

Belangrijke groeifactoren zijn de toename van liquiditeit in de Amerikaanse geldmarkt fondsen tot $6,1 biljoen en de daaruit voortvloeiende groei in rentebetalingen. Samen creëren deze omstandigheden een aantrekkelijke omgeving voor investeringen in volatiele activa zoals cryptocurrencies.

Daarnaast zou de mogelijke herverkiezing van Donald Trump een gunstig effect kunnen hebben op de economie en crypto markten. Matrixport, wiens eerdere voorspelling van een Bitcoin koers van boven de $42.000 al is uitgekomen, ziet een potentieel voor Bitcoin om tegen eind 2024 een waarde van $125.000 per munt te bereiken.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme