Basel Comité kondigt nieuwe regels aan voor crypto exposures bij banken

Home » Nieuws » Basel Comité kondigt nieuwe regels aan voor crypto exposures bij banken

Het Basel Comité voor Bankentoezicht, onderdeel van de Bank voor Internationale Betalingen en de primaire wereldwijde normsteller voor prudentiële banken, heeft een nieuw openbaarmakingskader goedgekeurd voor de blootstelling van banken aan cryptoactiva.

Dit kader, dat de transparantie moet verhogen en marktdiscipline moet ondersteunen, omvat een reeks openbare tabellen en sjablonen die zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over de cryptoactiviteiten en -exposures van banken beschrijven.

Implementatie en publicatie

Details van het kader zullen later deze maand gepubliceerd worden, met een voorziene implementatiedatum van 1 januari 2026.

Het kader is het resultaat van een consultatie die oorspronkelijk in december 2022 werd gepubliceerd en die de banken verplicht om informatie over hun cryptoactiviteiten en -blootstellingen openbaar te maken.

basel comite crypto banken wetgeving
Bron: X.

Herzieningen in de prudentiële standaard voor cryptoactiva

Naast het openbaarmakingskader heeft het comité ook gerichte herzieningen goedgekeurd in de prudentiële standaard voor cryptoactiva.

Deze herzieningen zijn bedoeld om een consistente interpretatie van de standaard te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de criteria waaraan stablecoins moeten voldoen om een preferentiële ‘Groep 1b’ regulering te ontvangen.

Focus op stablecoins en financiële stabiliteit

De leden van het comité hebben ook de prudentiële implicaties besproken van banken als potentiële uitgevers van getokeniseerde deposito’s en stablecoins.

Zij merkten op dat de schaal en omvang van de financiële stabiliteitsrisico’s van dergelijke producten deels afhankelijk zijn van hun specifieke structuren en de toepasselijke wet- en regelgeving. Op basis van de huidige marktontwikkelingen worden deze risico’s over het algemeen gedekt door het Basel Raamwerk.

Avatar foto
over de auteur

Jacko Meijaard begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.

Coinliners weekly

Elke week het belangrijkste crypto nieuws in je mailbox

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme