Hoe moet je crypto en Bitcoin verwerken in je belastingaangifte?

Home » Hub » Handleidingen » Hoe moet je crypto en Bitcoin verwerken in je belastingaangifte?

Voor het meenemen van crypto of Bitcoin (BTC) in je belastingaangifte dien je alle transacties, inclusief aankopen, verkopen, en ontvangen crypto, nauwkeurig bij te houden en de totale winst of verlies te berekenen. Afhankelijk van de belastingwetgeving in jouw land moet je de waarde van je crypto bezittingen opgeven en eventuele winsten of verliezen aangeven als onderdeel van je vermogen of inkomen.

Crypto en belasting: zo werkt het

In Nederland wordt cryptocurrency beschouwd als vermogen en dient daarom te worden opgegeven in box 3 van de belastingaangifte, waar vermogen zoals spaargeld en beleggingen worden aangegeven. Je moet de waarde van je cryptovaluta omrekenen naar euro’s op basis van de koers op 1 januari van het belastingjaar. Deze waarde geef je vervolgens op bij de Belastingdienst.

Het is belangrijk om alle transacties zorgvuldig te documenteren, inclusief data, bedragen, koersen en adressen, om bij een eventuele controle door de Belastingdienst te kunnen aantonen hoe je aan je opgegeven bedragen bent gekomen. Houd er rekening mee dat het niet opgeven van cryptovaluta kan leiden tot boetes.

Indien je naast het bezitten van cryptovaluta ook actief handelt, kan het zijn dat de Belastingdienst dit ziet als een vorm van ondernemen of resultaat uit overig werk. In dat geval kan het zijn dat je inkomstenbelasting moet betalen over de behaalde winsten, en is box 1 van toepassing. Dit hangt af van de frequentie, het volume en de winstgevendheid van je handelsactiviteiten.

Verlies dat je maakt op je crypto-investeringen is in box 3 niet aftrekbaar. Echter, als je wordt gezien als ondernemer of resultaatgenieter, kan het verlies mogelijk wel worden verrekend.

Voor de meest accurate en persoonlijke adviezen is het raadzaam een belastingadviseur te raadplegen die ervaring heeft met cryptovaluta. Deze kan je helpen bij het correct invullen van je belastingaangifte en het optimaal benutten van de geldende regels en vrijstellingen.

Let op: de wet- en regelgeving rondom cryptovaluta kan veranderen, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Rekenvoorbeeld Bitcoin en belastingaangifte

Laten we aannemen dat Jan gedurende het jaar 2022 de volgende transacties met Bitcoin heeft gemaakt:

 1. Op 1 januari 2022 had Jan 0.5 Bitcoin, wat toen een waarde had van €15.000 (€30.000 per Bitcoin).
 2. Op 15 maart 2022 kocht Jan nog eens 0.2 Bitcoin voor €10.000 (€50.000 per Bitcoin).
 3. Op 10 juli 2022 verkocht Jan 0.3 Bitcoin voor €12.000 (€40.000 per Bitcoin).

Stap 1: Bepaal de waarde van je crypto op 1 januari

Jan begon het jaar met 0.5 Bitcoin, met een totale waarde van €15.000.

Stap 2: Bereken de aankopen en verkopen

 • Aankoop op 15 maart: 0.2 Bitcoin voor €10.000.
 • Verkoop op 10 juli: 0.3 Bitcoin voor €12.000.

Na de aankoop had Jan 0.7 Bitcoin (0.5 + 0.2). Na de verkoop had hij 0.4 Bitcoin over (0.7 – 0.3).

Stap 3: Bereken het resultaat van de verkoop

Voor de berekening van de winst of het verlies bij de verkoop, gebruikt de Belastingdienst in Nederland vaak de FIFO-methode (First In, First Out). Dit betekent dat je voor de berekening van de winst of het verlies uitgaat van de aanschafwaarde van de eerst aangeschafte bitcoins.

De aanschafwaarde van de verkochte 0.3 Bitcoin is als volgt te berekenen:

 • 0.3 Bitcoin van de oorspronkelijke 0.5 Bitcoin: 0.3 * €30.000 = €9.000.

Dus de winst van de verkoop is €12.000 (verkoopwaarde) – €9.000 (aanschafwaarde) = €3.000.

Stap 4: Bepaal de waarde op 31 december

Stel dat op 31 december 2022, 1 Bitcoin €35.000 waard is. De waarde van Jan’s resterende 0.4 Bitcoin is dan €14.000.

Stap 5: Vul je belastingaangifte in

In box 3 van de belastingaangifte geeft Jan de waarde van zijn Bitcoin op 1 januari (€15.000) en op 31 december (€14.000) op. Het gaat hier om het totale vermogen, dus Jan moet ook eventuele andere bezittingen en schulden meenemen in deze berekening.

De winst van €3.000 die Jan heeft gemaakt met de verkoop van zijn Bitcoin, hoeft hij niet op te geven in box 1, tenzij hij zoveel handelt dat de Belastingdienst dit ziet als ondernemen of resultaat uit overig werk.

Let op: Dit is een gesimplificeerd voorbeeld en de werkelijke situatie kan complexer zijn, afhankelijk van Jan’s individuele omstandigheden. Het is altijd aan te raden om een belastingadviseur te raadplegen voor persoonlijk advies.

Rekenvoorbeeld actieve crypto handelaar

Laten we kijken naar een scenario waarin Lisa actief handelt in cryptocurrencies en bekend staat als een frequente handelaar.

Profiel van Lisa:

 • Leeftijd: 30 jaar
 • Beroep: Grafisch ontwerper
 • Handelt dagelijks in verschillende cryptocurrencies

Transacties in 2022:

 1. Januari: Lisa koopt 1 BTC voor €30.000.
 2. Februari: Lisa verkoopt 0.5 BTC voor €25.000 (BTC prijs: €50.000).
 3. Maart: Lisa koopt 2 ETH voor €6.000 (ETH prijs: €3.000).
 4. April: Lisa verkoopt 1 ETH voor €4.000 (ETH prijs: €4.000).
 5. Mei: Lisa koopt 0.3 BTC voor €15.000 (BTC prijs: €50.000).
 6. Juli: Lisa verkoopt 0.4 BTC voor €20.000 (BTC prijs: €50.000).
 7. Augustus: Lisa koopt 3 LTC voor €600 (LTC prijs: €200).
 8. September: Lisa verkoopt alle 3 LTC voor €900 (LTC prijs: €300).
 9. November: Lisa koopt 1.5 ETH voor €7.500 (ETH prijs: €5.000).
 10. December: Lisa verkoopt 1 ETH voor €6.000 (ETH prijs: €6.000).

Berekening van winst/verlies:

 1. BTC:
  • Gekocht: 1.8 BTC (1 + 0.3) voor €45.000.
  • Verkocht: 0.9 BTC (0.5 + 0.4) voor €45.000.
  • Winst/verlies: €0 (geen verandering omdat de totale aankoopprijs gelijk is aan de verkoopprijs).
 2. ETH:
  • Gekocht: 3.5 ETH (2 + 1.5) voor €13.500.
  • Verkocht: 2 ETH voor €10.000.
  • Winst/verlies: €10.000 (verkoopprijs) – €7.714 (aankoopprijs van verkochte ETH, berekend met FIFO) = €2.286 winst.
 3. LTC:
  • Gekocht: 3 LTC voor €600.
  • Verkocht: 3 LTC voor €900.
  • Winst/verlies: €900 (verkoopprijs) – €600 (aankoopprijs) = €300 winst.

Belastingaangifte:

Vanwege Lisa’s frequente handel en winsten kan de Belastingdienst besluiten dat haar activiteiten kwalificeren als resultaat uit overig werk of zelfs als ondernemingswinst. In dat geval moet ze aangifte doen in box 1 en zal ze inkomstenbelasting en mogelijk bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen over haar winsten.

In dit scenario moet Lisa een belastingadviseur raadplegen om haar situatie te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze haar inkomsten correct aangeeft en geen fiscale voordelen mist. Het belangrijkste hier is de documentatie van alle transacties en het zorgen voor een duidelijke en transparante administratie.

Belasting als je alleen maar vasthoudt en niet handelt

Als je in Nederland woont en enkel cryptocurrencies koopt en vasthoudt, zonder te handelen of transacties uit te voeren, dan vallen deze investeringen onder box 3 van de inkomstenbelasting. Dit is de box waarin vermogen zoals spaargeld, aandelen en vastgoed wordt belast.

Hier zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden:

Waardering van de Crypto:

Je moet de waarde van je cryptocurrencies opgeven op 1 januari van het belastingjaar. De waarde in euro’s op die datum is bepalend voor je belastingaangifte. Je kunt hiervoor de koers van een betrouwbare crypto-exchange gebruiken.

Vrijstelling:

Er is een heffingsvrij vermogen in box 3. In 2023 is dit €57.000 voor een alleenstaande en €114.000 voor fiscale partners. Als de totale waarde van je vermogen, inclusief je cryptocurrencies, onder deze grens ligt, hoef je geen vermogensbelasting te betalen.

Progressieve Belasting:

Als de waarde van je vermogen boven het heffingsvrije vermogen ligt, betaal je een progressieve belasting over je vermogen in box 3. Deze belasting wordt berekend op basis van een forfaitair rendement, wat inhoudt dat de Belastingdienst uitgaat van een vast rendement op je vermogen, ongeacht het werkelijke rendement.

Geen Belasting op Winst:

Belangrijk om op te merken is dat je in Nederland niet direct belasting betaalt over de winst die je maakt met het stijgen van de waarde van je crypto-investeringen. Je betaalt alleen belasting over het totale vermogen in box 3, ongeacht of dit vermogen is toegenomen door koerswinsten op je crypto.

Aangifte Doen:

Je moet zelf actief de waarde van je crypto opgeven in je belastingaangifte. De Belastingdienst heeft geen automatische inzage in je crypto-wallets, maar bij onjuistheden of onvolledigheden in je aangifte kun je wel een boete krijgen.

Bewaar je Gegevens:

Zorg ervoor dat je alle gegevens van je aankopen en de waardebepalingen goed bewaart. Mocht de Belastingdienst om informatie vragen, dan kun je aantonen hoe je tot de opgegeven waarden bent gekomen.

Conclusie:

Dus, als je alleen maar cryptocurrencies koopt en vasthoudt, en niet handelt of transacties uitvoert, dan valt dit onder box 3 van de inkomstenbelasting. Je betaalt belasting op basis van het totale vermogen en niet op basis van de individuele winsten of verliezen op je crypto-investeringen.

Waarom het zo belangrijk is om je crypto’s en Bitcoin mee te nemen in je belastingaangifte

Het correct opgeven van cryptocurrencies en Bitcoin in je belastingaangifte is om verschillende redenen belangrijk:

1. Wettelijke Verplichting:

In Nederland, net als in veel andere landen, is het wettelijk verplicht om al je vermogensbestanddelen, inclusief cryptocurrencies, op te geven bij de belastingaangifte. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties.

2. Transparantie en Integriteit:

Het correct opgeven van je cryptocurrencies bevordert transparantie en toont aan dat je integer handelt. Dit kan van belang zijn als je in de toekomst te maken krijgt met financiële controles of als je bepaalde financiële producten of diensten wilt afnemen.

3. Voorkomen van Boetes en Naheffingen:

Als de Belastingdienst erachter komt dat je je cryptocurrencies niet (correct) hebt opgegeven, kun je te maken krijgen met boetes en naheffingen. Deze financiële sancties kunnen aanzienlijk oplopen, zeker als er sprake is van opzet of grove schuld.

4. Correcte Belastingheffing:

Door je cryptocurrencies correct op te geven, zorg je ervoor dat je de juiste hoeveelheid belasting betaalt. Dit draagt bij aan een eerlijk en rechtvaardig belastingsysteem, waarin iedereen zijn of haar eerlijke deel bijdraagt.

5. Vermogensplanning:

Het opgeven van je cryptocurrencies kan ook een rol spelen in je bredere financiële en vermogensplanning. Door een duidelijk beeld te hebben van je totale vermogen, inclusief je crypto-bezittingen, kun je beter plannen voor de toekomst en zorgen voor een optimale vermogensverdeling.

6. Juridische Zekerheid:

In het geval van juridische geschillen of nalatenschappen kan het correct opgeven van je cryptocurrencies belangrijk zijn om aan te tonen wat je bezit.

7. Professionele Relaties:

Voor ondernemers en freelancers kan het correct opgeven van cryptocurrencies ook van belang zijn in de relatie met klanten, leveranciers en financiële instellingen. Het toont aan dat je professioneel en transparant handelt.

8. Toekomstige Regulering:

Naarmate de markt voor cryptocurrencies volwassener wordt, is het waarschijnlijk dat er meer regulering en toezicht zal komen. Door nu al je zaken op orde te hebben, ben je beter voorbereid op mogelijke toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving.

Conclusie:

Het opnemen van cryptocurrencies en Bitcoin in je belastingaangifte is een wettelijke verplichting en zorgt voor transparantie en juridische zekerheid. Het helpt bij het voorkomen van boetes en zorgt ervoor dat je je financiële verplichtingen correct nakomt, wat bijdraagt aan een eerlijk en rechtvaardig belastingsysteem. Daarnaast speelt het een rol in je bredere financiële planning en professionele reputatie. Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om zeker te weten dat je alles correct opgeeft en geen fiscale voordelen misloopt.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme