Wat is Proof of Stake (PoS)?

Home » Hub » Begrippen » Wat is Proof of Stake (PoS)?

Proof of Stake (PoS) is een consensusmechanisme voor blockchainnetwerken waarin de kans om transacties te valideren en nieuwe blokken toe te voegen afhankelijk is van het aantal tokens dat een gebruiker in het netwerk heeft “ingezet” of vastgezet. Hierdoor wordt de noodzaak voor energie-intensieve rekenkracht, zoals bij Proof of Work, verminderd, wat bijdraagt aan een efficiënter en milieuvriendelijker netwerk.

Proof of Stake (PoS) uitgelegd

Proof of Stake (PoS) is een consensusmechanisme gebruikt in blockchainnetwerken om overeenstemming te bereiken over de staat van het netwerk en de validiteit van transacties. In tegenstelling tot Proof of Work (PoW), waar deelnemers complexe wiskundige problemen moeten oplossen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen, vertrouwt PoS op het eigendomsbelang van de deelnemers in het netwerk.

Bij PoS zetten gebruikers een bepaald aantal van hun tokens vast als onderpand om kans te maken om het volgende blok aan de blockchain toe te voegen en transactiebeloningen te ontvangen. De kans om gekozen te worden is doorgaans evenredig met de hoeveelheid tokens die een gebruiker heeft ingezet. Als een gebruiker bijvoorbeeld 1% van alle ingezette tokens bezit, heeft hij theoretisch 1% kans om het volgende blok te creëren.

Dit mechanisme vermindert de noodzaak voor dure en energie-intensieve mining-hardware, wat PoW-netwerken kenmerkt. Het maakt het netwerk ook veiliger, aangezien een aanvaller een meerderheid van de ingezette tokens moet bezitten om kwaadaardige transacties te valideren of blokken toe te voegen, wat financieel onpraktisch is.

PoS moedigt deelnemers ook aan om op een eerlijke manier aan het netwerk bij te dragen, omdat hun tokens kunnen worden verbeurd verklaard (ook wel “slashing” genoemd) als ze frauduleus gedrag vertonen. Dit creëert een financiële stimulans om het netwerk veilig en operationeel te houden.

Samengevat combineert Proof of Stake economische stimulansen met kansberekening om een efficiënt, veilig en energiezuinig consensusmechanisme te creëren, wat essentieel is voor de werking en beveiliging van blockchainnetwerken.

Hoe werkt Proof of Stake?

Proof of Stake (PoS) werkt op basis van een consensusmechanisme dat deelnemers aan het netwerk (vaak validators of forgers genoemd) selecteert om nieuwe blokken toe te voegen aan de blockchain en transacties te valideren, gebaseerd op het aantal tokens dat ze in het systeem hebben ingezet. Hier is een gedetailleerder overzicht van hoe het werkt:

1. Staking

Om deel te nemen aan het validatieproces, moeten gebruikers een bepaald aantal van hun tokens “inzetten” of vastzetten als onderpand. Het staken van tokens toont hun inzet en bereidheid om bij te dragen aan het netwerk.

2. Validator Selectie

Het PoS-systeem kiest validators om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen en transacties te valideren. Deze keuze wordt gemaakt op basis van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid ingezette tokens, de tijd dat de tokens zijn ingezet, en soms ook andere factoren zoals toevalligheid.

3. Het Creëren van Nieuwe Blokken

De gekozen validator is verantwoordelijk voor het checken of de transacties geldig zijn, het creëren van een nieuw blok en het toevoegen van dat blok aan de blockchain. In sommige PoS-systemen kan de validator ook beloningen ontvangen in de vorm van transactiekosten of nieuwe tokens.

4. Beveiliging en Eerlijk Spel

Om de integriteit van het netwerk te waarborgen, kunnen validators die zich misdragen (bijvoorbeeld door valse transacties te valideren) hun ingezette tokens verliezen. Dit staat bekend als “slashing” en het dient als een sterke afschrikkingsmaatregel tegen kwaadwillend gedrag.

5. Voordelen en Efficiëntie

PoS biedt verschillende voordelen ten opzichte van Proof of Work (PoW), waaronder verbeterde schaalbaarheid, lagere energievereisten, en snellere transactieverwerkingstijden.

6. Versies en Variaties

Er zijn verschillende versies en variaties van PoS, waaronder Delegated Proof of Stake (DPoS), waarbij tokenhouders stemmen om de validators te kiezen, en Leased Proof of Stake (LPoS), waarbij gebruikers hun stakingskracht kunnen “verhuren” aan een validator.

Door deze mechanismen zorgt PoS voor een veilig en efficiënt proces om consensus te bereiken in een gedecentraliseerd netwerk, zonder de behoefte aan intensieve rekenkracht die nodig is bij PoW.

Welke soorten van Proof of Stake zijn er?

Proof of Stake (PoS) heeft verschillende variaties en versies ontwikkeld om aan de unieke behoeften en doelen van verschillende blockchainnetwerken te voldoen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende types:

1. Basic Proof of Stake:

Dit is de standaardversie waarbij de kans om het volgende blok te creëren en transacties te valideren afhankelijk is van het aantal tokens dat een gebruiker heeft ingezet.

2. Delegated Proof of Stake (DPoS):

In DPoS-systeem kiezen tokenhouders vertegenwoordigers (delegaten) om namens hen transacties te valideren en blokken toe te voegen. Deze delegaten ontvangen beloningen die vervolgens worden verdeeld onder degenen die op hen hebben gestemd, afhankelijk van het systeem.

3. Leased Proof of Stake (LPoS):

Bij LPoS kunnen tokenhouders hun stakingskracht “verhuren” aan een volledige knooppunt, wat het mogelijk maakt voor gebruikers met een kleiner aantal tokens om deel te nemen aan het stakingsproces en beloningen te ontvangen.

4. Bonded Proof of Stake:

In dit systeem moeten deelnemers hun tokens voor een bepaalde periode vastzetten (“bonden”). Het lostrekken van de tokens voor het einde van deze periode kan resulteren in boetes of verlies van beloningen.

5. Proof of Authority (PoA):

Hoewel dit geen directe variant is van PoS, is het gerelateerd en wordt het soms in dezelfde context besproken. Bij PoA worden validators gekozen op basis van hun identiteit en reputatie, in plaats van de hoeveelheid tokens die ze hebben ingezet.

6. Hybrid PoS/PoW:

Sommige netwerken gebruiken een combinatie van Proof of Stake en Proof of Work om te profiteren van de voordelen van beide systemen.

Elk van deze systemen heeft zijn eigen unieke kenmerken, voordelen en uitdagingen, en ze zijn ontworpen om aan specifieke behoeften binnen verschillende blockchainnetwerken te voldoen. De keuze voor een bepaald systeem hangt af van de doelen van het netwerk en de prioriteiten van de ontwikkelaars en gebruikers.

Welke coins en blockchains werken op PoS?

Verschillende bekende cryptocurrencies en blockchains hebben Proof of Stake (PoS) of een variant ervan geadopteerd voor hun consensusmechanisme. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

1. Ethereum 2.0

 • Ethereum is overgestapt van Proof of Work (PoW) naar Proof of Stake met de upgrade naar Ethereum 2.0, waarbij het netwerk efficiënter en milieuvriendelijker is geworden.

2. Cardano (ADA)

 • Cardano gebruikt een variant van PoS genaamd Ouroboros, die wetenschappelijk is onderzocht en als zeer veilig en efficiënt wordt beschouwd.

3. Algorand (ALGO)

 • Algorand maakt gebruik van een PoS-variant genaamd Pure Proof of Stake, die willekeurig en anoniem deelnemers selecteert om aan het consensusproces deel te nemen.

4. Tezos (XTZ)

 • Tezos gebruikt een DPoS-achtig systeem waarbij tokenhouders “bakkers” kunnen worden die blokken toevoegen en transacties valideren.

5. Polkadot (DOT)

 • Polkadot gebruikt een variant van PoS genaamd Nominated Proof of Stake, waarbij tokenhouders validators kunnen nomineren om deel te nemen aan het consensusproces.

6. Cosmos (ATOM)

 • Cosmos maakt gebruik van een DPoS-achtig systeem en stelt gebruikers in staat om tokens te delegeren aan validators.

7. Solana (SOL)

 • Solana maakt gebruik van een uniek consensusmechanisme genaamd Proof of History in combinatie met PoS om een zeer snelle en efficiënte blockchain te creëren.

8. Binance Smart Chain (BSC)

 • Binance Smart Chain gebruikt een variant van DPoS genaamd Delegated Proof of Staked Authority.

Dit is geen volledige lijst en er zijn veel andere blockchains die gebruik maken van PoS of een variant ervan. De keuze voor PoS of een variant is vaak gebaseerd op de behoefte aan schaalbaarheid, snelheid en energie-efficiëntie.

Voor- en nadelen Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) is een populair consensusmechanisme in blockchainnetwerken, en het heeft een aantal voordelen en nadelen.

Voordelen

1. Energie-efficiëntie

 • In vergelijking met Proof of Work (PoW) vereist PoS veel minder rekenkracht en energieverbruik, wat het een milieuvriendelijker alternatief maakt.

2. Snellere en Goedkopere Transacties

 • PoS kan hogere transactiesnelheden en lagere transactiekosten bieden, vooral in vergelijking met overbelaste PoW-netwerken zoals Bitcoin.

3. Verminderde Centralisatie Risico’s

 • In PoW kunnen miners met veel rekenkracht een groot deel van de netwerkkracht controleren, maar in PoS wordt dit risico verminderd omdat het bezit van tokens de kans op het creëren van een nieuw blok bepaalt.

4. Veiligheid

 • Aangezien een aanvaller een groot deel van alle bestaande tokens zou moeten bezitten om een 51%-aanval uit te voeren, wordt PoS als veilig beschouwd, vooral voor netwerken met een hoge marktkapitalisatie.

Nadelen

1. “Nothing at Stake” Probleem

 • In een situatie waarin de blockchain wordt gevorkt, kunnen validators zonder nadelige gevolgen op beide ketens inzetten, wat de netwerkveiligheid kan verminderen.

2. Rijk-wordt-rijker Effect

 • Gebruikers met meer tokens hebben meer kans om blokken toe te voegen en beloningen te verdienen, wat kan leiden tot verhoogde centralisatie en ongelijkheid in het netwerk.

3. Inzetperiodes

 • Sommige PoS-systemen vereisen dat tokens voor een bepaalde periode worden vastgezet, wat kan resulteren in verminderde liquiditeit voor gebruikers.

4. Beveiliging voor Kleinere Netwerken

 • Voor kleinere of nieuwere netwerken met een lagere marktkapitalisatie kan het gemakkelijker en goedkoper zijn voor een aanvaller om een meerderheid van de tokens te verwerven.

5. Implementatiecomplexiteit

 • PoS-systemen kunnen complex zijn om te implementeren en vereisen zorgvuldige afwegingen om economische stimulansen en netwerkveiligheid in evenwicht te brengen.

Samengevat biedt Proof of Stake belangrijke voordelen op het gebied van energie-efficiëntie en transactiesnelheid, maar het brengt ook unieke uitdagingen en potentiële risico’s met zich mee, vooral met betrekking tot netwerkveiligheid en tokenverdeling.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme