Wat is Proof of Burn (PoB)?

Home » Hub » Begrippen » Wat is Proof of Burn (PoB)?

Proof of Burn (PoB) is een consensusmechanisme in blockchain-technologie waarbij miners virtuele munten “verbranden” (onbruikbaar maken) om het recht te krijgen om nieuwe transacties te valideren. Dit proces creëert schaarste en stimuleert een efficiënt gebruik van hulpbronnen, aangezien er geen fysieke middelen worden verbruikt zoals bij Proof of Work.

Proof of Burn (PoB) uitgelegd

Proof of Burn (PoB) is een consensus mechanisme gebruikt in sommige blockchain-netwerken, ontworpen als een alternatief voor de meer bekende methoden zoals Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS). Het concept van PoB is relatief eenvoudig, maar biedt een unieke benadering van het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken in een blockchain.

In een PoB-systeem “verbranden” miners of validators een deel van hun cryptocurrency als een bewijs van hun betrokkenheid bij het netwerk. Dit verbranden betekent in feite het permanent onbruikbaar maken van een bepaalde hoeveelheid munten door ze te sturen naar een onbruikbaar adres in het netwerk, een adres waarvan de private sleutels niet bekend of toegankelijk zijn. Dit proces is vergelijkbaar met het vernietigen van fysiek geld om economische waarde te ‘bewijzen’, maar dan in een digitale context.

Het belangrijkste doel van PoB is om een vorm van schaarste te creëren en miners te belonen voor het opofferen van hun bezit. In ruil voor het verbranden van hun munten, krijgen miners het recht om nieuwe transacties te valideren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Hoe meer munten een miner verbrandt, hoe groter de kans dat hij of zij het volgende blok mag creëren. Dit creëert een financiële prikkel om deel te nemen aan het netwerk en draagt bij aan de beveiliging en stabiliteit ervan.

Een belangrijk voordeel van PoB is dat het, in tegenstelling tot PoW, niet vereist dat miners grote hoeveelheden energie verbruiken voor het oplossen van complexe wiskundige problemen. Dit maakt het een meer energie-efficiënte optie. Daarnaast stimuleert het lange termijn betrokkenheid bij het netwerk, aangezien deelnemers een directe investering hebben gedaan door hun munten te verbranden.

Echter, een nadeel van PoB is dat het de neiging heeft om een deflatoire druk op de munt te leggen, omdat munten permanent uit de circulatie worden verwijderd. Dit kan leiden tot schaarste, wat op zijn beurt de prijs kan verhogen, maar ook kan resulteren in minder liquiditeit op de markt.

Voorbeelden Proof of Burn

Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Slimcoin: Slimcoin is een van de eerste cryptocurrencies die Proof of Burn implementeerde. In het Slimcoin-netwerk wordt PoB gebruikt naast Proof of Work (PoW), waardoor miners munten kunnen “verbranden” om hun kansen te vergroten om nieuwe blokken te minen.
 2. Counterparty (XCP): Counterparty is een platform dat bovenop de Bitcoin (BTC) blockchain werkt en extra functionaliteiten toevoegt zoals het creëren en verhandelen van digitale assets. XCP, de native currency van Counterparty, werd gecreëerd door een proces waarbij bitcoins werden verbrand. Gebruikers stuurden hun bitcoins naar een onherstelbaar adres, en in ruil daarvoor ontvingen ze XCP-tokens. Dit proces werd gezien als een manier om de XCP-token op een eerlijke en gedecentraliseerde manier te distribueren.
 3. Factom (FCT): Factom, een gedecentraliseerd protocol voor data-integriteit, gebruikte ook een vorm van Proof of Burn in zijn vroege ontwikkelingsfase. Factom liet gebruikers toe om Bitcoin te “verbranden” in ruil voor Factoids, de native tokens van het Factom-netwerk. Dit proces hielp bij het initiële distributieproces van Factoids.

Deze voorbeelden illustreren verschillende toepassingen van PoB, variërend van het verhogen van de miningkansen in een bestaande blockchain tot het initiëren van een nieuwe cryptocurrency of token. Het is belangrijk op te merken dat de populariteit en het gebruik van Proof of Burn relatief beperkt zijn in vergelijking met andere consensus mechanismen zoals Proof of Work en Proof of Stake, vooral vanwege zorgen over duurzaamheid en de potentiële impact op de marktliquiditeit.

Voor- en nadelen

Proof of Burn (PoB) heeft zowel voordelen als nadelen, die het belangrijk zijn om te overwegen in de context van blockchain-technologie en cryptocurrency:

Voordelen

 1. Energie-efficiëntie: In tegenstelling tot Proof of Work (PoW), dat veel rekenkracht en elektriciteit vereist, is PoB veel energiezuiniger omdat het niet afhankelijk is van uitgebreide mining-activiteiten.
 2. Vermindering van Centralisatie: PoB kan helpen de centralisatie van mining-kracht te verminderen, die vaak voorkomt in PoW-systemen waar miners met geavanceerde en dure apparatuur domineren.
 3. Veiligheid: Door munten te verbranden, hebben miners een langetermijninvestering in het netwerk, wat kan bijdragen aan de stabiliteit en veiligheid van de blockchain.
 4. Eenvoud: PoB is relatief eenvoudig te implementeren en te begrijpen, vooral in vergelijking met complexere mechanismen zoals Proof of Stake (PoS).
 5. Ontmoediging van Speculatief Gedrag: Aangezien PoB vereist dat miners daadwerkelijk een deel van hun bezit opofferen, kan het speculatief of roekeloos gedrag ontmoedigen.

Nadelen

 1. Deflatie: Door munten te vernietigen, vermindert PoB de totale voorraad van de cryptocurrency, wat kan leiden tot deflatie, waarbij de waarde van de overgebleven munten toeneemt maar de liquiditeit afneemt.
 2. Potentiële Verspilling: Het proces van het verbranden van munten kan worden gezien als verspillend, aangezien het middelen permanent uit de circulatie verwijdert zonder directe productieve output.
 3. Bevooroordeeld tegen Kleine Miners: Grote bezitters van de cryptocurrency kunnen onevenredig voordeel hebben bij PoB, omdat zij meer middelen hebben om te verbranden, wat kan leiden tot een vorm van centralisatie.
 4. Onherroepelijkheid: Eens munten verbrand zijn, is het proces onomkeerbaar, wat risico’s met zich meebrengt als gebruikers per ongeluk munten verbranden of als de marktomstandigheden veranderen.
 5. Beperkte Toepassing: Niet alle cryptocurrency-projecten vinden PoB geschikt, gezien de economische en psychologische drempels van het vernietigen van bezit.

Het is duidelijk dat Proof of Burn een unieke benadering biedt in de wereld van blockchain, maar het is ook niet zonder zijn kritiekpunten. Het succes en de geschiktheid van PoB hangen sterk af van de specifieke doelen en structuur van het betreffende blockchain-project.

Verschillen met proof of stake en proof of work

Proof of Burn (PoB), Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS) zijn drie verschillende consensusmechanismen gebruikt in blockchain-netwerken. Elk heeft unieke kenmerken en implicaties voor de manier waarop transacties worden gevalideerd en nieuwe blokken worden gecreëerd.

Proof of Work (PoW)

 1. Werkingsprincipe: Bij PoW moeten miners complexe wiskundige problemen oplossen om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen. De eerste die het probleem oplost, krijgt het recht om het blok toe te voegen en ontvangt een beloning in de vorm van cryptocurrency.
 2. Energieverbruik: PoW is energie-intensief, omdat het veel rekenkracht vereist.
 3. Beveiliging: Biedt een hoge mate van netwerkbeveiliging, maar is vatbaar voor centralisatie omdat miners met meer rekenkracht meer kans hebben om blokken te minen.
 4. Voorbeeld: Bitcoin is het meest bekende voorbeeld van een PoW-cryptocurrency.

Proof of Stake (PoS)

 1. Werkingsprincipe: In PoS worden nieuwe blokken gecreëerd of ‘gemint’ op basis van de hoeveelheid cryptocurrency die een validator bezit en bereid is als ‘stake’ vast te zetten. Validators worden willekeurig gekozen, maar de kans om gekozen te worden neemt meestal toe met de grootte van de inzet.
 2. Energieverbruik: Aanzienlijk minder energie-intensief dan PoW.
 3. Beveiliging: Heeft mechanismen om kwaadwillend gedrag te ontmoedigen, maar er zijn zorgen over mogelijke centralisatie door grote stakeholders.
 4. Voorbeeld: Ethereum (ETH) is overgestapt van PoW naar PoS in zijn Ethereum 2.0-update.

Proof of Burn (PoB)

 1. Werkingsprincipe: Bij PoB ‘verbranden’ miners hun eigen cryptocurrency om het recht te krijgen om transacties te valideren en nieuwe blokken te creëren. Het verbranden betekent het permanent onbruikbaar maken van een deel van hun munten.
 2. Energieverbruik: Net als PoS, PoB is niet afhankelijk van grote hoeveelheden energie.
 3. Beveiliging: Biedt een zekere mate van beveiliging en stabiliteit, omdat het deelnemers aanmoedigt om op lange termijn in het netwerk te investeren.
 4. Voorbeeld: Slimcoin en Counterparty zijn voorbeelden van projecten die PoB gebruiken.

Samenvatting

 • PoW is gebaseerd op het oplossen van complexe problemen en is zeer energie-intensief.
 • PoS richt zich op het vastzetten van bestaande munten als stake, vereist minder energie en heeft mechanismen om kwaadwillend gedrag te ontmoedigen.
 • PoB draait om het opofferen van munten door ze te verbranden, wat een langetermijninvestering en betrokkenheid bij het netwerk aanmoedigt, maar kan leiden tot deflatie van de muntvoorraad.
© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme