Wat is Pre-Mining?

Home » Hub » Begrippen » Wat is Pre-Mining?

Pre-mining is het proces waarbij een bepaalde hoeveelheid van een cryptocurrency wordt gemijnd vóórdat het publiek toegang heeft tot het netwerk.

Pre-Mining uitgelegd

In de wereld van cryptocurrencies verwijst de term “pre-mining” naar het proces waarbij ontwikkelaars of initiatiefnemers van een cryptocurrency een deel van die valuta voor zichzelf ‘mijnen’ of creëren voordat de munt officieel wordt gelanceerd en toegankelijk wordt voor het publiek.

Om te begrijpen waarom pre-mining bestaat, moeten we eerst begrijpen hoe de meeste cryptocurrencies worden gecreëerd. In veel gevallen worden nieuwe eenheden van een cryptocurrency gemaakt door het proces van ‘mining’. Dit is waarbij computers (of ‘miners’) complexe wiskundige problemen oplossen en als beloning cryptocurrency-eenheden ontvangen. In de beginfase van een nieuwe munt kan dit mijnen relatief eenvoudig zijn, maar naarmate er meer munten worden gecreëerd en het netwerk groeit, wordt dit proces doorgaans moeilijker en vereist het meer rekenkracht.

Bij pre-mining maken de ontwikkelaars of initiatiefnemers gebruik van deze initiële gemakkelijke mijnenfase. Ze doen dit vaak om verschillende redenen. Een veelvoorkomende reden is om de initiële ontwikkeling en marketing van de munt te financieren. Door een deel van de munt vooraf te mijnen, hebben de makers een pool van fondsen die ze kunnen verkopen of gebruiken voor verdere ontwikkeling.

Critici van pre-mining stellen echter dat het de oprichters van de munt een oneerlijk voordeel geeft. Ze hebben immers een aanzienlijk deel van de totale voorraad in handen voordat iemand anders de kans heeft gehad om deel te nemen. Dit kan leiden tot een gecentraliseerde verdeling van de munten, wat in strijd is met het gedecentraliseerde ethos van veel cryptocurrencies.

Het is ook vermeldenswaardig dat niet alle cryptocurrencies worden vooraf gemijnd. Sommige munten, zoals Bitcoin (BTC), hadden geen pre-mining. Anderen, zoals sommige Initial Coin Offerings (ICO’s), kunnen een combinatie van pre-mining en directe verkoop aan beleggers gebruiken.

In conclusie, pre-mining is een praktijk waarbij ontwikkelaars een deel van een cryptocurrency mijnen voordat het algemeen beschikbaar is. Hoewel het zijn voordelen heeft, zoals het verstrekken van financiering voor verdere ontwikkeling, wordt het door sommigen bekritiseerd als zijnde potentieel oneerlijk en tegen de gedecentraliseerde geest van cryptocurrencies.

Pre-Mining en Bitcoin

Het is belangrijk om te beginnen met de verklaring dat Bitcoin niet vooraf gemijnd is. Dat wil zeggen dat er geen blokken werden gemijnd voordat het netwerk officieel werd gelanceerd en toegankelijk was voor anderen.

Satoshi Nakamoto, de anonieme schepper of groep van scheppers van Bitcoin, publiceerde op 3 januari 2009 het allereerste blok van de Bitcoin-blockchain, het zogenaamde ‘genesisblok’. Dit blok bevatte een boodschap verwijzend naar de financiële crisis van die tijd: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Dit diende zowel als tijdstempel als een politiek statement over de motivatie achter Bitcoin’s creatie.

Hoewel Satoshi de eerste was die Bitcoin mijnde en naar schatting ongeveer 1 miljoen bitcoins in bezit heeft, was het mijnen van die coins niet in het geheim of voorafgaand aan de lancering van het netwerk. De software en het netwerk waren openbaar beschikbaar, waardoor iedereen die geïnteresseerd was, kon deelnemen aan het mijnen vanaf de start.

De term “pre-mining” wordt vaak verkeerd gebruikt om de vroege dagen van Bitcoin te beschrijven, vooral omdat Satoshi en enkele vroege deelnemers in staat waren om een groot aantal bitcoins te mijnen toen de mining-moeilijkheid nog laag was. Echter, deze situatie verschilt van traditionele pre-mining praktijken, waarbij oprichters munten mijnen voordat het netwerk openbaar wordt gemaakt.

Het is ook de moeite waard om op te merken dat de vroege dagen van Bitcoin mijnen weinig financiële waarde hadden. De waarde van Bitcoin was aanvankelijk nul en het duurde even voordat het enige monetaire waarde kreeg. De vroege miners, inclusief Satoshi, mijnden in het begin voornamelijk vanwege hun geloof in het project en de technologie erachter, en niet per se voor direct financieel gewin.

Samenvattend: Bitcoin had geen pre-mining. Hoewel de vroege miners, waaronder Satoshi Nakamoto, een groot aantal bitcoins hebben kunnen verzamelen, was dit een resultaat van openbare deelname aan het netwerk vanaf het begin en niet door munten te creëren voordat anderen toegang hadden.

Hoe werkt pre-mining?

Pre-mining is een proces waarbij ontwikkelaars van een nieuwe cryptocurrency een bepaalde hoeveelheid van die valuta voor zichzelf creëren voordat het voor het algemene publiek beschikbaar wordt gesteld. Het mechanisme achter pre-mining kan variëren, maar het basisprincipe blijft hetzelfde. Hier is een overzicht van hoe pre-mining doorgaans werkt:

 1. Ontwikkeling van de Blockchain: Voordat een nieuwe cryptocurrency wordt gelanceerd, moeten de ontwikkelaars een blockchain creëren. Dit is een gedistribueerd grootboek dat alle transacties bijhoudt.
 2. Genesisblok: Het eerste blok van elke blockchain wordt het genesisblok genoemd. Afhankelijk van het ontwerp van de cryptocurrency, kan het genesisblok een initiële hoeveelheid munten bevatten die wordt toegekend aan de ontwikkelaars of aan specifieke adressen.
 3. Mining vóór lancering: Na het genesisblok kan de ontwikkelaar (of een gesloten groep van vertrouwde deelnemers) beginnen met het mijnen van blokken voordat de software openbaar wordt gemaakt. Omdat er weinig tot geen concurrentie is tijdens deze fase, kunnen deze deelnemers een aanzienlijk aantal nieuwe munten verzamelen.
 4. Doelen van Pre-mining: De redenen voor pre-mining kunnen variëren. Soms is het doel om fondsen te hebben voor toekomstige ontwikkeling, marketing of andere initiatieven die het project ondersteunen. In andere gevallen kan het worden gedaan om de munten te distribueren onder investeerders, partners of anderen die betrokken zijn bij het project.
 5. Lancering: Na de pre-mining fase wordt de cryptocurrency gelanceerd voor het algemene publiek. Vanaf dit punt kan iedereen deelnemen aan het mijnen van de munt (tenzij het een Proof-of-Stake of ander niet-mijnbaar systeem is).
 6. Openheid en Transparantie: Het is essentieel dat projecten die kiezen voor pre-mining duidelijk en transparant zijn over hoeveel munten zijn vooraf gemijnd en hoe deze munten zullen worden gebruikt. Dit helpt om vertrouwen op te bouwen binnen de gemeenschap en potentiële gebruikers en investeerders.

Het is belangrijk op te merken dat pre-mining controversieel kan zijn binnen de crypto-gemeenschap. Critici beweren dat het de ontwikkelaars een oneerlijk voordeel geeft en kan leiden tot gecentraliseerde controle over de munt. Anderzijds geloven sommige voorstanders dat het een legitieme manier is voor ontwikkelaars om hun inspanningen te compenseren en fondsen te werven voor verdere ontwikkeling.

Welke bekende cryptocurrency’s hebben een pre-mining gehad?

Verschillende cryptocurrency-projecten hebben pre-mining of een variant daarvan gebruikt. Hier zijn enkele bekende voorbeelden:

 1. XRP (Ripple):
  • XRP, de native cryptocurrency van het Ripple-netwerk, is misschien wel het bekendste voorbeeld van een cryptocurrency die een pre-mining-achtige aanpak heeft gebruikt. In plaats van traditioneel mijnen, werd het totale aanbod van XRP (100 miljard tokens) gecreëerd op het moment van lancering. Ripple Labs behield een significant percentage van het totale aanbod om te distribueren zoals zij dat nodig achtten voor financiering, partnerschappen en andere doeleinden.
 2. Dash (voorheen Darkcoin):
  • Dash is een andere populaire cryptocurrency die een controversiële start had met betrekking tot pre-mining. Toen Dash werd gelanceerd, werden er in de eerste paar uren ongeveer 2 miljoen munten gemijnd vanwege een bug in het code. Hoewel het niet opzettelijk was, beschouwden velen dit als een vorm van pre-mining. Het team achter Dash heeft aangeboden om het netwerk opnieuw op te starten, maar de gemeenschap besloot verder te gaan zonder reset.
 3. Ethereum:
  • Hoewel Ethereum niet precies vooraf is gemijnd in de traditionele zin, had het wel een Initial Coin Offering (ICO) voordat het netwerk live ging. Tijdens de ICO verkochten de ontwikkelaars Ether (ETH) tokens in ruil voor Bitcoin, waardoor ze ongeveer $18 miljoen ophaalden. Deze voorverkoop van Ether tokens kan worden gezien als een vorm van pre-mining, omdat het fondsen verzamelde voordat het netwerk volledig operationeel was.
 4. NEM:
  • NEM, een blockchainplatform en cryptocurrency, had ook een unieke distributiemethode die enigszins lijkt op pre-mining. In plaats van traditioneel mijnen, werden alle NEM-tokens in het begin gecreëerd en verdeeld onder de vroege supporters en leden van de gemeenschap.

Het gebruik van pre-mining of soortgelijke distributiemethoden kan voordelen bieden, zoals het verstrekken van fondsen voor verdere ontwikkeling of het belonen van vroege supporters. Tegelijkertijd kunnen deze methoden kritiek oproepen, vooral als ze worden gezien als het oneerlijk bevoordelen van de oprichters of een kleine groep individuen. Het is daarom essentieel voor projecten om transparant te zijn over hun distributiemethoden en intenties.

Wat zijn de voor- en nadelen van pre-mining?

Pre-mining, het vooraf mijnen van een deel van een cryptocurrency voordat het publiek toegang heeft tot het netwerk, heeft zowel voor- als nadelen. Hieronder zijn enkele van de meest voorkomende argumenten voor en tegen pre-mining:

Voordelen van Pre-mining:

 1. Startkapitaal voor Ontwikkeling:
  • Pre-mining kan een manier zijn voor projectontwikkelaars om financiering te verkrijgen voor verdere ontwikkeling, marketing en andere projectkosten zonder externe investeerders of traditionele financieringsmethoden.
 2. Beloning voor Oprichters:
  • Oprichters en ontwikkelaars kunnen worden gecompenseerd voor hun inspanningen, risico’s en de resources die ze hebben geïnvesteerd in het project.
 3. Partnerschappen en Stimulansen:
  • Vooraf gemijnde tokens kunnen worden gebruikt om strategische partnerschappen te vormen, vroege gebruikers aan te trekken, of te dienen als stimulansen voor gemeenschapsleden die bijdragen aan het ecosysteem.
 4. Controle over Distributie:
  • Door een deel van de munten vooraf te mijnen, kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat er een gecontroleerde distributie is die in lijn is met de visie of het doel van het project.

Nadelen van Pre-mining:

 1. Gecentraliseerde Distributie:
  • Een van de grootste kritiekpunten op pre-mining is dat het kan leiden tot een gecentraliseerde verdeling van tokens, wat haaks staat op het gedecentraliseerde ethos van veel cryptocurrencies.
 2. Mogelijkheid voor “Pump and Dump”:
  • Als ontwikkelaars of oprichters een groot percentage van de voorraad in handen hebben, kunnen ze de prijs opdrijven en vervolgens hun aandeel verkopen voor winst, waardoor reguliere investeerders worden benadeeld. Dit wordt ook wel een pump and dump genoemd.
 3. Verlies van Vertrouwen:
  • Als de gemeenschap voelt dat pre-mining oneerlijk is of niet transparant wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot wantrouwen en kan de waarde en acceptatie van de munt worden beïnvloed.
 4. Minder Veiligheid bij Lancering:
  • Als slechts een beperkt aantal partijen betrokken is bij het mijnen voordat een netwerk openbaar wordt gemaakt, kan dit leiden tot verminderde netwerkbeveiliging in vergelijking met een bredere distributie van miners vanaf het begin.

De beslissing om pre-mining te gebruiken hangt af van het specifieke project, de doelen en de visie van de ontwikkelaars. Het is cruciaal voor investeerders en gebruikers om hun onderzoek te doen en te begrijpen hoe en waarom pre-mining wordt gebruikt in een bepaald project voordat ze besluiten te investeren of deelnemen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme