Wat is het Network Value to Transactions (NVT) Ratio?

Home » Hub » Begrippen » Wat is het Network Value to Transactions (NVT) Ratio?

Het Network Value to Transactions (NVT) Ratio is een financiële metriek die de marktwaarde van een cryptocurrency (network value) vergelijkt met het totale volume van transacties op zijn netwerk. Een hoge NVT kan wijzen op overwaardering, terwijl een lage NVT kan duiden op onderwaardering.

Network Value to Transactions (NVT) ratio uitgelegd

De Network Value to Transactions (NVT) Ratio is een analytische maatstaf die wordt gebruikt in de wereld van cryptocurrencies om de waarde van een bepaalde digitale valuta te beoordelen. Deze ratio wordt vaak vergeleken met de price-to-earnings (P/E) ratio die in de traditionele aandelenmarkt wordt gebruikt en biedt inzicht in de huidige waarde en potentiële groei van een cryptocurrency.

De NVT-ratio wordt berekend door de marktkapitalisatie (ook bekend als ‘network value’) van een cryptocurrency te delen door het dagelijkse USD-transactievolume op zijn netwerk. De marktkapitalisatie is de totale waarde van alle munten of tokens die zijn uitgegeven, berekend door de huidige prijs van een enkele munt of token te vermenigvuldigen met het totale aantal munten of tokens in omloop. Het transactievolume vertegenwoordigt de totale waarde van alle transacties die over een bepaalde periode, meestal een dag, op het netwerk worden uitgevoerd.

De interpretatie van de NVT-ratio kan complex zijn, aangezien deze varieert tussen verschillende cryptocurrencies en afhankelijk is van de marktomstandigheden. Een hoge NVT-ratio kan wijzen op overwaardering, wat betekent dat de prijs van de munt hoog is in vergelijking met de hoeveelheid transacties die op het netwerk worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren tijdens speculatieve bubbels. Aan de andere kant kan een lage NVT-ratio duiden op onderwaardering, wat zou kunnen suggereren dat de munt ondergewaardeerd is gezien de hoeveelheid economische activiteit op het netwerk.

Het is echter belangrijk op te merken dat de NVT-ratio geen perfecte maatstaf is. De waarde kan worden beïnvloed door factoren zoals veranderingen in transactiepatronen, technologische verbeteringen in het netwerk, of de algemene marktdynamiek. Bovendien kan de ratio voor verschillende blockchains verschillend zijn, afhankelijk van hun unieke kenmerken en use cases. Beleggers gebruiken de NVT-ratio vaak in combinatie met andere indicatoren en analyses om een ​​vollediger beeld te krijgen van de potentiële waarde en toekomstige prestaties van een cryptocurrency.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe de Network Value to Transactions (NVT) Ratio gebruikt kan worden om verschillende cryptocurrencies te analyseren:

 1. Bitcoin (BTC): Stel dat Bitcoin een marktkapitalisatie heeft van $800 miljard en het dagelijkse transactievolume is $4 miljard. De NVT-ratio zou dan 200 zijn ($800 miljard gedeeld door $4 miljard). Als deze ratio aanzienlijk hoger is dan het historische gemiddelde, kan dit wijzen op overwaardering. Dit kan gebeuren tijdens prijspieken wanneer de marktwaarde van Bitcoin snel stijgt, maar het transactievolume niet in gelijke mate toeneemt.
 2. Ethereum (ETH): Ethereum heeft een ander gebruiksscenario dan Bitcoin, aangezien het veel gebruikt wordt voor smart contracts en Decentralized Finance (DeFi) applicaties. Als Ethereum bijvoorbeeld een marktkapitalisatie heeft van $400 miljard en een dagelijks transactievolume van $10 miljard, dan is de NVT-ratio 40. Een lagere NVT-ratio kan duiden op een gezondere balans tussen de marktwaarde en de hoeveelheid transacties. Dit kan wijzen op een potentieel ondergewaardeerde staat als de ratio aanzienlijk lager is dan het historische gemiddelde voor Ethereum.
 3. Nieuwe of kleinere cryptocurrencies: Voor kleinere of nieuwere cryptocurrencies kan de NVT-ratio volatieler zijn. Deze munten kunnen lagere marktkapitalisaties en transactievolumes hebben, waardoor hun NVT-ratio’s gevoeliger zijn voor grote schommelingen in de markt. Bijvoorbeeld, een nieuwe munt met een marktkapitalisatie van $50 miljoen en een dagelijks transactievolume van $5 miljoen zou een NVT-ratio van 10 hebben. Een plotselinge toename in interesse of speculatie kan leiden tot een snelle stijging van de NVT-ratio.

Deze voorbeelden illustreren hoe de NVT-ratio kan variëren tussen verschillende cryptocurrencies en hoe marktdynamiek, zoals speculatie of veranderingen in gebruik, de ratio kan beïnvloeden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de NVT-ratio slechts één hulpmiddel is en het beste in combinatie met andere analyses en indicatoren kan worden gebruikt om een vollediger beeld te krijgen van de waarde en potentieel van een cryptocurrency.

Wat is een goede of slechte NVT ratio?

De Network Value to Transactions (NVT) Ratio is een nuttige, maar complexe indicator in de wereld van cryptocurrencies, en het bepalen van wat een ‘goede’ of ‘slechte’ waarde is, hangt af van verschillende factoren, waaronder marktomstandigheden en specifieke kenmerken van de betreffende cryptocurrency.

Goede vs. Slechte NVT Ratio

 1. Goede NVT Ratio:
  • Een ‘goede’ NVT-ratio is relatief en hangt af van de historische waarden en de normen voor de specifieke cryptocurrency.
  • Een stabiele of consistent dalende NVT-ratio kan duiden op een gezonde groei van het netwerk, waarbij de toename van transacties gelijke tred houdt met of sneller groeit dan de toename van de marktwaarde.
  • Een lage of matige NVT-ratio, in lijn met historische trends, kan duiden op een potentieel ondergewaardeerde staat, wat een aantrekkelijke koopkans kan zijn.
 2. Slechte NVT Ratio:
  • Een ‘slechte’ NVT-ratio is meestal een die aanzienlijk hoger is dan de historische normen voor die munt, wat kan wijzen op overwaardering.
  • Een snel stijgende NVT-ratio kan een waarschuwingssignaal zijn, vooral als er geen duidelijke reden is voor de toename van de marktwaarde ten opzichte van het transactievolume.

Invloed van bull en bear markets


De invloed van bear- en bullmarkten op de financiële markten, inclusief de markt voor cryptocurrencies, is aanzienlijk. Deze termen beschrijven de algemene trend en het sentiment in de markt:

Bull Market

 • Kenmerken: Een bullmarkt wordt gekenmerkt door een stijgende markt waarbij de prijzen van activa, zoals aandelen of cryptocurrencies, over een langere periode stijgen. Het wordt vaak geassocieerd met een sterk economisch klimaat en een hoog beleggersvertrouwen.
 • Invloed:
  • Toenemende Beleggersparticipatie: Meer beleggers worden aangetrokken tot de markt door de stijgende prijzen en het positieve sentiment.
  • Waardering van Assets: De prijzen van assets stijgen, vaak door een combinatie van sterke fundamentele factoren en speculatieve interesse.
  • Risicobereidheid: Beleggers zijn geneigd meer risico’s te nemen, wat kan leiden tot overwaardering van assets en het ontstaan van speculatieve bubbels.
  • Invloed op NVT Ratio: In cryptocurrencies kan een bullmarkt leiden tot hogere NVT-ratio’s, omdat de marktwaarderingen sneller kunnen stijgen dan het transactievolume.

Bear Market

 • Kenmerken: Een bearmarkt wordt gedefinieerd door een daling van de marktprijzen, vaak met 20% of meer, over een langere periode. Dit komt vaak voor in een zwakke economische omgeving met afnemend beleggersvertrouwen.
 • Invloed:
  • Afgenomen Beleggersparticipatie: Beleggers kunnen de markt verlaten of minder nieuwe investeringen doen vanwege het negatieve sentiment.
  • Daling van Assetwaarden: Prijzen van assets dalen, soms versterkt door gedwongen verkopen of paniekverkopen.
  • Zoeken naar Veilige Havens: Beleggers kunnen veiligere assets opzoeken, zoals staatsobligaties of edelmetalen.
  • Invloed op NVT Ratio: In cryptocurrencies kan een bear markt leiden tot lagere of stabiliserende NVT-ratio’s, aangezien de marktwaarderingen kunnen dalen of niet zo snel stijgen als het transactievolume.

Algemene Invloed

 • Marktsentiment: Bull- en bearmarkten beïnvloeden sterk het algemene marktsentiment, wat kan leiden tot zelfvervullende voorspellingen. Positief sentiment in een bullmarkt kan verdere prijsstijgingen aanwakkeren, terwijl negatief sentiment in een bear markt verdere dalingen kan stimuleren.
 • Economisch Beleid: Deze marktcycli kunnen invloed hebben op het monetaire en fiscale beleid. Centrale banken kunnen bijvoorbeeld de rentetarieven verlagen tijdens bear markten om de economie te stimuleren.
 • Beleggersgedrag: Beleggersgedrag verandert aanzienlijk tussen deze markten, met een grotere risicoaversie in bear markten en een grotere risicobereidheid in bull markten.

Het begrijpen van de dynamiek van bear- en bullmarkten is cruciaal voor beleggers, aangezien het de markttrends, beleggerssentiment en uiteindelijk de besluitvorming voor investeringen beïnvloedt.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme