Wat is Gwei?

Home » Hub » Begrippen » Wat is Gwei?

Gwei is een subeenheid van ether (ETH) in Ethereum, gebruikt om gasprijzen voor transacties en smart contract interacties aan te geven. 1 ether is gelijk aan 1 miljard Gwei.

Gwei uitgelegd

Gwei is een belangrijke term binnen het Ethereum (ETH)-netwerk, vooral wanneer we het hebben over transacties en de uitvoering van smart contracts. Ethereum maakt gebruik van een mechanisme genaamd “gas” om de hoeveelheid rekenkracht te meten die nodig is voor een actie, zoals het verzenden van ether of het uitvoeren van een functie binnen een smart contract.

De prijs die men betaalt voor dit gas wordt niet direct in ether uitgedrukt, maar in een subeenheid van ether genaamd Gwei. Het woord “Gwei” is een verkorte vorm van “Gigawei”, wat betekent dat 1 ether gelijk is aan 1 miljard Gwei. De keuze om gasprijzen in Gwei uit te drukken en niet in ether is gemaakt om fijnmazige controle over transactiekosten mogelijk te maken zonder te hoeven omgaan met extreem kleine fracties van ether.

Wanneer gebruikers een transactie of contractactie uitvoeren op Ethereum, stellen ze een gasprijs in Gwei voor die transactie. Miners kiezen welke transacties ze in een blok willen opnemen op basis van de geboden gasprijs, waarbij transacties met een hogere gasprijs voorrang krijgen. Hierdoor kunnen gebruikers, afhankelijk van hoe snel ze willen dat hun transactie wordt verwerkt, beslissen hoeveel Gwei ze bereid zijn te betalen per gas-eenheid.

Gwei uitrekenen

Als je wilt werken met Gwei in het kader van Ethereum-transacties, zijn er een paar belangrijke dingen die je moet begrijpen en berekeningen die je misschien moet uitvoeren:

 1. Conversie tussen Ether en Gwei:
  • 1 Ether = 1.000.000.000 Gwei (of 1e9 Gwei) Om te converteren:
   • Van Ether naar Gwei: vermenigvuldig het Ether-bedrag met 1 miljard.
   • Van Gwei naar Ether: deel het Gwei-bedrag door 1 miljard.
 2. Berekening van transactiekosten: Stel dat je weet hoeveel gas een transactie of smart contract operatie zal verbruiken (dit kan een geschatte waarde zijn die door een wallet of interface wordt verstrekt). Als je ook de gasprijs in Gwei kent, kun je de totale kosten van de transactie in Gwei berekenen met: Totaal in Gwei=Gas verbruik×Gasprijs in GweiTotaal in Gwei=Gas verbruik×Gasprijs in Gwei
 3. Beslissen over de gasprijs: De gasprijs die je instelt in Gwei bepaalt hoe aantrekkelijk jouw transactie is voor miners om te verwerken. Een hogere gasprijs kan leiden tot een snellere verwerking, maar het verhoogt ook de kosten. Het is dus een afweging tussen snelheid en kosten. Om een idee te krijgen van de huidige aanbevolen gasprijzen, kun je sites als Cointool raadplegen.
 4. Budgetteren voor toekomstige prijswijzigingen: De prijs van gas (in Gwei) kan fluctueren op basis van netwerkactiviteit. Als het netwerk druk is, kunnen gasprijzen stijgen. Het is goed om hiermee rekening te houden bij het plannen van transacties, vooral als je bereid bent te wachten op lagere tarieven.

Door deze principes te begrijpen en toe te passen, kun je effectief werken met en beslissingen nemen over Gwei in het Ethereum-ecosysteem.

Gwei in combinatie met GAS

In het Ethereum-netwerk representeren zowel “Gwei” als “gas” kernconcepten die betrekking hebben op transactiekosten. Laten we deze twee concepten ontrafelen in de context van hun relatie:

 1. Gas:
  • Gas in Ethereum is een maateenheid die de hoeveelheid rekenwerk representeert dat nodig is om een operatie uit te voeren, zoals het verzenden van Ether of het uitvoeren van een smart contract functie. Elke operatie heeft een bepaalde gaswaarde die het verbruikt.
  • Gas zelf heeft geen directe monetaire waarde. De prijs die we ervoor betalen wordt bepaald door de gasprijs.
 2. Gwei:
  • Gwei is de monetaire eenheid die wordt gebruikt om de waarde van gas te definiëren. Het is een subeenheid van Ether. Wanneer we praten over “gasprijs”, bedoelen we eigenlijk hoeveel Gwei we bereid zijn te betalen voor elke eenheid gas die wordt verbruikt door een transactie of contractuitvoering.
 3. Gasprijs:
  • De gasprijs, gemeten in Gwei, is wat je bereid bent te betalen per eenheid gas. Het is een biedmechanisme: door een hogere gasprijs in te stellen, wordt jouw transactie aantrekkelijker voor miners en zal deze waarschijnlijk sneller worden verwerkt. Omgekeerd kan een lagere gasprijs leiden tot langere bevestigingstijden.
 4. Totale transactiekosten:
  • De totale kosten voor een transactie in Ethereum worden berekend door de hoeveelheid verbruikte gas te vermenigvuldigen met de gasprijs die in Gwei is ingesteld: Totaal kosten (in Gwei)=Verbruikt gas×Gasprijs (in Gwei)Totaal kosten (in Gwei)=Verbruikt gas×Gasprijs (in Gwei) De uiteindelijke kosten in Ether worden vervolgens verkregen door de totale kosten in Gwei te delen door 1 miljard (omdat 1 Ether = 1 miljard Gwei).

Het vinden van de juiste balans in de gasprijs is belangrijk. Een te lage prijs kan ertoe leiden dat je transactie niet wordt opgenomen in een blok, terwijl een te hoge prijs je meer kan kosten dan nodig is. Gelukkig zijn er tools en websites beschikbaar die real-time aanbevolen gasprijzen bieden, gebaseerd op huidige netwerkactiviteiten.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme