Wat is een Yellow Paper?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Yellow Paper?

Een Yellow Paper is een technisch document dat de formele specificaties en wiskundige details van een blockchain-protocol beschrijft. Het dient vaak als een technische fundering voor de bijbehorende White Paper.

Yellow paper uitgelegd

In de wereld van cryptocurrencies en blockchain is een “Yellow Paper” een belangrijk document dat diepgaande technische details en specificaties bevat over hoe een bepaald blockchain-protocol of -systeem werkt. In tegenstelling tot een “White Paper”, dat over het algemeen een breder overzicht geeft van een project, zijn doelen, visie en algemene mechanismen, is een Yellow Paper veel technischer en gedetailleerder.

Vaak worden Yellow Papers geschreven met een wiskundige en wetenschappelijke precisie, en bevatten ze formules, algoritmen, en gedetailleerde uitleg over de interne werkingen van het protocol. Denk hierbij aan consensusmechanismen (zoals Proof of Work of Proof of Stake), cryptografische methoden, en andere complexe aspecten van blockchain-technologie.

Waar een White Paper kan worden gezien als een toegankelijk overzicht bedoeld om een breed publiek aan te spreken (van investeerders tot geïnteresseerden), richt een Yellow Paper zich meer op experts, ontwikkelaars en onderzoekers die een diepgaand begrip van het systeem willen hebben.

Samengevat, een Yellow Paper speelt een sleutelrol in de transparantie en geloofwaardigheid van een blockchain-project. Het biedt een solide technische basis waarop het project wordt gebouwd en is vaak een indicator voor de kennis en professionaliteit van het projectteam.

Kenmerken yellow paper

De kenmerken ervan zijn grotendeels gebaseerd op de gedetailleerdheid en precisie die nodig is voor een volledig begrip van een blockchain-protocol of -project. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van een Yellow Paper:

  1. Technische specificiteit: De Yellow Paper gaat diep in op de technische aspecten van het project, vaak met behulp van technische terminologie en jargon.
  2. Wiskundige formuleringen: Het bevat vaak wiskundige modellen, algoritmen en formules die de werking van het systeem beschrijven.
  3. Diepgaande details: Waar een White Paper wellicht alleen een overzicht geeft van een bepaald mechanisme, zal een Yellow Paper dat mechanisme tot in detail uitleggen.
  4. Referenties: Het bevat meestal referenties naar belangrijk voorafgaand werk of onderzoek dat relevant is voor het protocol of de technologie.
  5. Transparantie: Door de gedetailleerde aard kunnen ontwikkelaars en andere geïnteresseerden het protocol of systeem in kwestie volledig begrijpen en beoordelen.
  6. Schematische voorstellingen: Vaak bevat het diagrammen, flowcharts en andere visuele representaties om complexe processen of mechanismen te illustreren.
  7. Focus op beveiliging: Gezien het belang van beveiliging in de crypto- en blockchain-wereld, bevat een Yellow Paper meestal secties die specifiek ingaan op beveiligingsmechanismen, potentiële bedreigingen en oplossingen daarvoor.
  8. Geschreven voor experts: Terwijl een White Paper is bedoeld voor een breed publiek, is een Yellow Paper voornamelijk gericht op specialisten, zoals blockchain-ontwikkelaars, onderzoekers en technische analisten.
  9. Protocolbeschrijving: Het beschrijft uitgebreid hoe nodes met elkaar communiceren, hoe transacties worden gevalideerd, en hoe consensus wordt bereikt binnen het netwerk.
  10. Updates en revisies: Net zoals wetenschappelijke papers worden vaak geüpdatet naar aanleiding van nieuw onderzoek of feedback, kunnen Yellow Papers ook herzien en geüpdatet worden als er wijzigingen of verbeteringen zijn in het protocol.

Samengevat zijn de kenmerken van een Yellow Paper gericht op technische diepgang, nauwkeurigheid, transparantie en gedetailleerde beschrijvingen van het onderliggende systeem of protocol.

Voorbeelden yellow paper

Eén van de meest bekende voorbeelden van een Yellow Paper is die van Ethereum (ETH). Terwijl de White Paper van Ethereum het concept, de motivatie en het bredere overzicht van het platform beschrijft, gaat de Ethereum Yellow Paper in op de technische specificaties van het Ethereum Virtual Machine (EVM) en het protocol.

De Ethereum Yellow Paper is te lezen op de officiële Ethereum GitHub.

De Ethereum Yellow Paper, geschreven door Gavin Wood, is een technisch document dat beschrijft hoe Ethereum werkt op het laagste niveau, inclusief de details van transactieverwerking, gasprijzen, en de werking van de EVM. Het bevat wiskundige formuleringen en technische specificaties die essentieel zijn voor ontwikkelaars die met het Ethereum-platform willen werken.

Andere blockchain-projecten hebben soortgelijke technische documenten, maar ze worden misschien niet altijd “Yellow Papers” genoemd. Het is afhankelijk van de community en het project.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme