Wat is een Uncle Block?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Uncle Block?

Een “Uncle Block” in Ethereum (ETH) is een block dat niet in de hoofdchain wordt opgenomen, maar wel correct is. Het beloont miners voor bijna tegelijkertijd werk leveren aan het netwerk.

Uncle Block uitgelegd

In de wereld van blockchain-technologieën en in het bijzonder Ethereum, is het proces van het bereiken van consensus en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain complex en kan het soms leiden tot concurrerende blokken. Wanneer meerdere miners bijna tegelijkertijd een nieuw blok aan de chain proberen toe te voegen, kunnen er conflicten ontstaan over welk blok moet worden opgenomen.

Een “Uncle Block” is een term die specifiek wordt gebruikt binnen het Ethereum-netwerk om te verwijzen naar een blok dat bijna aan de hoofdchain werd toegevoegd, maar werd overschaduwd door een ander blok. In andere blockchain-terminologieën worden dergelijke blokken soms wees- of staleblokken genoemd.

Het unieke aan Ethereum in vergelijking met andere blockchains zoals Bitcoin is dat het miners van Uncle Blocks toch beloont. Waarom? Omdat het werk dat in deze blokken wordt gestopt, waardevol is voor het netwerk en helpt bij het beveiligen ervan. Door miners te belonen voor hun bijna-gelijktijdige bijdragen, wordt het netwerk ook aangemoedigd om gedecentraliseerd te blijven.

De reden dat dergelijke Uncle Blocks ontstaan, ligt vaak in de netwerklatentie. Soms kan een miner een geldig nieuw blok vinden en beginnen met het verzenden naar de rest van het netwerk, maar een andere miner kan bijna tegelijkertijd ook een geldig blok vinden. Tegen de tijd dat deze twee blokken zich door het netwerk verspreiden, heeft een van de blokken al de meerderheid van de nodes bereikt en wordt als het ‘hoofd’blok beschouwd, terwijl de andere een Uncle Block wordt.

Het beloningssysteem in Ethereum is zo opgezet dat het de main block miner beloont, maar ook een kleinere beloning geeft aan de miner van het Uncle Block. Dit zorgt voor een eerlijkere verdeling van beloningen en moedigt miners aan om actief te blijven in het netwerk, zelfs als ze niet altijd het hoofdblok produceren.

In essentie is een Uncle Block in Ethereum een erkenning van het feit dat het bereiken van consensus in een gedecentraliseerd systeem uitdagingen met zich meebrengt, maar dat alle bijdragen aan het netwerk waardevol zijn en moeten worden beloond.

Technische werking achter Uncle Blocks

De technische werking van uncle blocks in Ethereum is zowel intrigerend als essentieel voor de veiligheid en integriteit van het netwerk.

  1. Oorsprong van Uncle Blocks: Het Ethereum-netwerk streeft naar een bloktijd van ongeveer 12-15 seconden, wat aanzienlijk sneller is dan bijvoorbeeld Bitcoin. Door deze korte bloktijd is de kans groter dat twee miners bijna tegelijkertijd een geldig blok vinden, wat resulteert in concurrerende blokken. Hoewel één van deze blokken uiteindelijk de main chain zal bereiken, wordt het andere blok dat niet in de main chain komt, beschouwd als een “uncle”.
  2. Omgaan met Concurrerende Blokken: Wanneer meerdere geldige blokken tegelijkertijd worden geproduceerd, zal de versie van de blockchain die het snelst wordt verspreid en het grootste deel van het netwerk bereikt, de dominante chain worden. De andere blokken die correct zijn maar het niet halen, worden uncle blocks.
  3. Incorporatie in de Main Chain: Een interessant kenmerk van Ethereum’s implementatie is dat, hoewel een uncle block niet deel uitmaakt van de main chain, het toch wordt opgenomen in latere blokken als een “verwijzing”. Dit zorgt ervoor dat het netwerk de inspanningen van de miner erkent.
  4. Beloningssysteem: Miners van uncle blocks krijgen ook een beloning, hoewel deze kleiner is dan de beloning voor een volledig block. Dit bevordert de netwerkbeveiliging, omdat het miners aanmoedigt om eerlijk te blijven werken en bijdraagt aan de gedecentraliseerde aard van Ethereum.
  5. Veiligheid en Decentralisatie: Door miners te belonen voor het produceren van uncle blocks, helpt Ethereum te voorkomen dat te veel rekenkracht wordt geconcentreerd bij een paar grote mining pools. Als alleen main blocks werden beloond, zouden kleinere miners die niet de nieuwste en snelste apparatuur hebben, mogelijk worden ontmoedigd. Door uncle blocks te belonen, kunnen ook deze miners bijdragen aan en profiteren van het netwerk.
  6. Beperkingen: Er is een limiet aan het aantal ooms dat door een blok kan worden opgenomen, en ook een dieptelimiet voor ooms – een blok kan alleen ooms bevatten die maximaal zes blokken dieper zijn dan zichzelf.

Samenvattend zijn uncle blocks een oplossing voor het probleem van concurrerende blokken in het Ethereum-netwerk. Ze helpen niet alleen bij het handhaven van de beveiliging en integriteit van het netwerk, maar zorgen er ook voor dat miners eerlijk worden beloond voor hun bijdragen, wat bijdraagt aan de robuustheid en decentralisatie van Ethereum.

Hoe vaak komen Uncle Blocks voor?

De frequentie waarmee uncle blocks voorkomen in het Ethereum-netwerk varieert op basis van verschillende factoren, zoals de totale netwerkhashrate, de bloktijd, en de netwerkcondities (bijv. vertraging).

Uncle blocks ontstaan ​​vooral door de relatief korte bloktijd van Ethereum, die is ingesteld op ongeveer 12-15 seconden. Deze korte bloktijd verhoogt de kans dat twee miners bijna tegelijkertijd een block vinden. Voordat informatie over een nieuw gevonden block zich volledig over het netwerk heeft verspreid, kan een andere miner in een ander deel van de wereld al een ander geldig block hebben gevonden.

Om een specifiek percentage of aantal te bepalen, zou je actuele data van het Ethereum-netwerk moeten analyseren. Historisch gezien was het percentage uncle blocks ten opzichte van de main blocks op bepaalde momenten relatief hoog, maar dit kan variëren. Het Ethereum-netwerk heeft ook verschillende upgrades en veranderingen ondergaan die van invloed kunnen zijn op de frequentie van uncle blocks.

Websites die gespecialiseerd zijn in het analyseren en weergeven van blockchain-data, zoals Etherscan, bieden informatie over uncle blocks. Je kunt deze sites raadplegen voor actuele en historische gegevens over de frequentie waarmee uncle blocks in het Ethereum-netwerk voorkomen.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme