Wat is een Security Token?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Security Token?

Een Security Token is een cryptografische token die een beleggingscontract vertegenwoordigt en valt onder financiële regelgeving.

Security Tokens uitgelegd

Een Security Token, ook wel een beveiligingstoken genoemd, is een speciaal type cryptografische token dat zijn waarde ontleent aan een extern, verhandelbaar activum. In tegenstelling tot Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH), die als ‘native tokens’ van hun respectievelijke blockchains werken en geen externe waarde vertegenwoordigen, vertegenwoordigt een Security Token een specifiek bezit of een deel van een eigendom. Dit kan variëren van aandelen in een bedrijf tot eigendomsrechten van vastgoed of kunstwerken.

Het fundamentele kenmerk dat Security Tokens onderscheidt van andere crypto-tokens, zoals Utility Tokens, is dat ze worden beschouwd als effecten in de zin van traditionele financiële wetgeving. Dit betekent dat ze voldoen aan en gereguleerd worden door bestaande effectenwetten. De reden hiervoor is dat investeerders die Security Tokens kopen, dit meestal doen in de verwachting van toekomstige winsten in de vorm van dividend, omzet of prijsstijging, vergelijkbaar met de aanschaf van aandelen in een bedrijf.

Omdat Security Tokens als effecten worden beschouwd, moeten ze voldoen aan strikte regelgevende vereisten, zoals de noodzaak van een goedgekeurd prospectus voordat ze kunnen worden verkocht aan het publiek. Dit verschilt sterk van andere crypto-tokens die buiten de sfeer van deze regelgeving kunnen vallen.

Een van de grote voordelen van Security Tokens is de mogelijkheid om traditionele financiële instrumenten te ’tokeniseren’. Door een activum te tokeniseren, wordt het omgezet in een digitaal token op een blockchain. Dit kan de overdraagbaarheid, liquiditeit en toegankelijkheid van het activum vergroten. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een gebouw tokeniseert: in plaats van één eigenaar, kunnen nu duizenden mensen fracties van dat gebouw bezitten door middel van Security Tokens.

De opkomst van Security Tokens duidt op een evolutie in de cryptowereld, waarbij de grenzen tussen traditionele financiën en digitale assets vervagen. Terwijl de technologie en regelgeving zich blijven ontwikkelen, hebben Security Tokens het potentieel om een aanzienlijke impact te hebben op de manier waarop we denken over eigendom, investeringen en de handel in activa.

Voorbeelden van security tokens

Ja, er zijn verschillende security tokens die enige bekendheid hebben verworven in de crypto- en financiële gemeenschappen. Hier zijn enkele voorbeelden van bekende security tokens.

 1. tZERO: Dit is een van de bekendste security tokens, gelanceerd door Overstock.com. tZERO richt zich op het tokeniseren van traditionele effecten en het aanbieden van een handelsplatform voor deze tokens.
 2. Spice VC: Een venture capital fonds dat gebruikt maakt van security tokens om liquiditeit te bieden aan zijn investeerders. Door het tokeniseren van hun investeringsfonds, kunnen beleggers hun belangen op secundaire markten verhandelen.
 3. Blockchain Capital (BCAP): Dit is een ander voorbeeld van een venture capital bedrijf dat zijn fonds heeft getokeniseerd. BCAP-tokens vertegenwoordigen een aandeel in het investeringsfonds van Blockchain Capital.
 4. Myco: Een token gelanceerd door het bedrijf Myco, dat fungeert als een gedecentraliseerde venture capital token.
 5. Curzio Equity Owners (CEO): Een security token gelanceerd door Curzio Research, dat investeerders exposure biedt aan de groei van het bedrijf.
 6. RealT: Dit bedrijf tokeniseert onroerend goed en stelt beleggers in staat om fracties van eigendommen te kopen, wat hen een passief inkomen kan opleveren uit huurinkomsten.
 7. Mattereum: Een project dat zich richt op de tokenisatie van fysieke activa, waaronder onroerend goed en andere tastbare goederen.

Het is belangrijk te onthouden dat de wereld van security tokens nog in de kinderschoenen staat en voortdurend evolueert. Nieuwe tokens worden regelmatig gelanceerd, en de regelgevingsomgeving kan snel veranderen. Daarom is het essentieel om grondig onderzoek te doen en mogelijk financieel advies in te winnen voordat je investeert in welke security token dan ook.

Wanneer is een token, een security?

Of een token als een “security” wordt beschouwd, is afhankelijk van de juridische definitie van “security” in een bepaald rechtsgebied. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, wordt de definitie van een security grotendeels bepaald door de zogenaamde “Howey Test”. Deze test komt voort uit de rechtszaak Securities and Exchange Commission (SEC) v. W.J. Howey Co. en stelt dat een transactie wordt beschouwd als een investeringscontract (en dus een security) als het voldoet aan vier criteria:

 1. Investering van geld: Er moet een investering van geld of een equivalent zijn.
 2. In een gemeenschappelijke onderneming: De investering moet in een gemeenschappelijke onderneming zijn.
 3. Met de verwachting van winst: De investeerder moet verwachten winst te behalen.
 4. Voornamelijk van de inspanningen van anderen: De verwachte winst moet voornamelijk voortkomen uit de inspanningen van een promotor of derde partij.

Als een token aan deze vier criteria voldoet, wordt het in de VS waarschijnlijk beschouwd als een security. Als gevolg daarvan valt het onder de jurisdictie van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en moet het voldoen aan de toepasselijke federale effectenwetten.

Het is belangrijk op te merken dat andere landen hun eigen criteria en definities kunnen hebben voor wat als een security wordt beschouwd. Als gevolg hiervan kan een token in één land als een security worden beschouwd, terwijl het in een ander land misschien niet zo wordt geclassificeerd.

Aangezien de wereld van cryptovaluta’s en tokens snel evolueert, zijn er grijze gebieden en lopende debatten over hoe bepaalde tokens moeten worden geclassificeerd. Daarom is het altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen wanneer men zich in dit domein begeeft.

Security tokens en regelgeving

Security tokens en hun regelgeving zijn complexe onderwerpen vanwege de kruising tussen de innovatieve wereld van blockchain en de traditionele financiële regelgeving. Hier zijn enkele kernpunten over security tokens en wetgeving:

 1. Definitie: Security tokens vertegenwoordigen een digitaal investeringscontract waarbij de tokenhouder recht heeft op een deel van een activum of opbrengst, zoals dividenden of rente. Vanwege deze eigenschap worden ze vaak behandeld als traditionele effecten in juridische zin.
 2. Regelgevende instanties: In de Verenigde Staten is de Securities and Exchange Commission (SEC) de primaire regelgevende instantie die toezicht houdt op security tokens. Vergelijkbare instanties in andere landen, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland of de Financial Conduct Authority (FCA) in het VK, hebben ook hun eigen richtlijnen en regels voor security tokens.
 3. Initial Coin Offerings (ICO’s) en Security Token Offerings (STO’s): Terwijl ICO’s vaak worden gepresenteerd als fundraisingsmethoden voor nieuwe projecten en platforms zonder het aanbieden van eigendomsbelangen, hebben veel ICO’s de aandacht getrokken van regelgevende instanties omdat ze kenmerken vertonen van effecten. STO’s daarentegen erkennen openlijk dat ze investeringskansen bieden in de vorm van tokens en moeten daarom voldoen aan strikte effectenwetten.
 4. Voordelen van regelgeving: Terwijl sommigen in de crypto-gemeenschap regelgeving zien als een belemmering, biedt het ook voordelen. Regelgeving kan zorgen voor meer zekerheid en vertrouwen, waardoor institutionele beleggers eerder geneigd zijn om te investeren. Goed gedefinieerde regels kunnen ook bescherming bieden aan investeerders tegen frauduleuze projecten.
 5. Internationale verschillen: Elk land heeft zijn eigen benadering van security tokens. Sommige landen hebben duidelijke regelgevingskaders ontwikkeld, terwijl anderen nog steeds aan het bepalen zijn hoe ze deze nieuwe activaklasse moeten behandelen. Dit kan leiden tot uitdagingen voor bedrijven die internationaal willen opereren.
 6. Toekomst van regelgeving: De regelgeving rondom security tokens is nog steeds in ontwikkeling. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en meer mainstream wordt, kunnen we verwachten dat regelgevende kaders verder worden gedefinieerd en aangepast.

Als je overweegt te investeren in security tokens of betrokken wilt raken bij een STO, is het essentieel om goed geïnformeerd te blijven over de actuele wetgeving en wellicht juridisch advies in te winnen.

Security Token Offerings (STO’s)

Een Security Token Offering (STO) is een vorm van fondsenwerving waarbij een bedrijf of organisatie security tokens uitgeeft in ruil voor investeringen van beleggers. Deze security tokens vertegenwoordigen vaak een aandeel in het bedrijf, deelname aan winsten, stemrechten, of andere gerelateerde rechten die vergelijkbaar zijn met traditionele effecten.

Hier zijn enkele kernpunten over STO’s:

 1. Vergelijking met ICO’s: STO’s verschillen van Initial Coin Offerings (ICO’s) in die zin dat ICO’s doorgaans utility tokens uitgeven, welke een bepaalde functie hebben binnen een platform of ecosysteem maar geen eigendomsrechten of aanspraken op inkomsten verschaffen. Security tokens daarentegen zijn expliciet bedoeld als investeringen en zijn gekoppeld aan echte, onderliggende activa of rechten.
 2. Regelgeving: Omdat security tokens worden beschouwd als effecten, zijn STO’s onderworpen aan effectenwetgeving. Dit betekent dat bedrijven die een STO willen uitvoeren, zich moeten houden aan specifieke regelgevende vereisten, zoals het verstrekken van gedetailleerde informatie over hun financiële gezondheid, bedrijfsmodel, en risico’s. In de VS bijvoorbeeld moet een STO voldoen aan de regels van de Securities and Exchange Commission (SEC).
 3. Voordelen: STO’s kunnen voor bedrijven een efficiëntere en goedkopere manier zijn om kapitaal op te halen in vergelijking met traditionele financieringsmethoden. Voor beleggers kunnen security tokens meer liquiditeit bieden, aangezien ze gemakkelijker kunnen worden verhandeld op secundaire markten in vergelijking met traditionele private equity.
 4. Risico’s: Net als bij alle investeringen zijn er risico’s verbonden aan het investeren in STO’s. Bovendien, omdat de markt voor security tokens nog relatief nieuw is, is er ook een aanzienlijk regelgevend risico.
 5. Wereldwijde adoptie: Hoewel de regelgeving omtrent STO’s in veel landen nog in ontwikkeling is, zien veel experts STO’s als de volgende evolutie in de wereld van crypto-financiering, aangezien ze een brug slaan tussen traditionele financiën en blockchain-technologie.

Samengevat, een Security Token Offering (STO) is een moderne financieringsmethode waarbij bedrijven security tokens uitgeven die eigendomsrechten of andere effectengerelateerde rechten vertegenwoordigen om kapitaal op te halen, en ze zijn onderhevig aan effectenwetgeving vanwege hun investeringsaard.

Hoe werken security tokens?

Security tokens zijn in essentie digitale of cryptografische representaties van traditionele effecten zoals aandelen, obligaties, of vastgoed. Ze worden gecreëerd en beheerd op blockchains en hebben enkele specifieke eigenschappen die ze onderscheiden van andere vormen van digitale activa. Hier is een overzicht van hoe security tokens werken:

 1. Tokenisatie van activa: Dit is het proces van het omzetten van rechten op een fysiek of intangible activum (bijv. aandelen in een bedrijf, eigendomsrechten van een kunstwerk, of aandeel in onroerend goed) in een digitaal token op een blockchain.
 2. Verifieerbare eigendomsrechten: Door middel van de blockchain-technologie kunnen security tokens onveranderlijke en verifieerbare eigendomsrechten vastleggen. Eenmaal geregistreerd op de blockchain, kan het eigendom van de token (en daarmee het onderliggende activum) worden overgedragen, verhandeld of verkocht, terwijl de transactiegeschiedenis transparant en onveranderlijk blijft.
 3. Programmeerbare logica: Security tokens kunnen “slimme contracten” bevatten, die automatisch bepaalde acties kunnen uitvoeren op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Bijvoorbeeld, een security token die een aandeel in een bedrijf vertegenwoordigt, kan automatisch dividenden uitkeren aan tokenhouders wanneer het bedrijf winst maakt.
 4. Regelgevingsnaleving: Gezien security tokens vaak worden beschouwd als effecten onder traditionele financiële regelgeving, kunnen ze worden geprogrammeerd om te voldoen aan de relevante wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat tokens alleen kunnen worden verhandeld tussen geverifieerde en goedgekeurde partijen of dat bepaalde transacties worden beperkt op basis van geografische locatie.
 5. Liquide markten: Een van de grote voordelen van security tokens is dat ze potentieel meer liquiditeit kunnen bieden aan traditioneel illiquide activa. Door een stuk onroerend goed, kunst, of private equity te tokeniseren, kan het gemakkelijker worden om fracties van dat activum te kopen en te verkopen op secundaire markten.
 6. Beveiliging en transparantie: De blockchain-technologie achter security tokens biedt een hoog niveau van beveiliging tegen vervalsing en ongeautoriseerde transacties. Bovendien kunnen alle transacties worden gecontroleerd op de blockchain, wat zorgt voor transparantie en vertrouwen in het systeem.

Samenvattend, security tokens combineren de voordelen van blockchain-technologie, zoals beveiliging, transparantie en programmeerbaarheid, met de kenmerken van traditionele effecten, waardoor het mogelijk is om een breed scala aan activa op een gedecentraliseerde en efficiënte manier te verhandelen en te beheren.

Waar kun je security tokens kopen?

Security tokens kopen vereist vaak een specifiek platform of beurs die is ontworpen om te voldoen aan de regelgeving rond effecten. Dit is anders dan het kopen van reguliere cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum op standaard crypto-beurzen. Hier zijn enkele plaatsen en stappen om security tokens te kopen:

 1. Security Token Beurzen: Deze zijn gespecialiseerd in de verhandeling van security tokens en hebben vaak striktere KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) processen. Enkele bekende security token beurzen en platforms zijn tZERO, OpenFinance Network, en Securitize.
 2. Specifieke STO Platforms: Veel bedrijven die een Security Token Offering (STO) houden, kunnen ervoor kiezen om hun tokens aanvankelijk alleen via hun eigen platform aan te bieden voordat ze naar secundaire markten gaan.
 3. Klantverificatie (KYC/AML): Vanwege de aard van security tokens moet je waarschijnlijk een grondig KYC- en AML-proces doorlopen voordat je toestemming krijgt om tokens te kopen. Dit kan het verstrekken van identificatiedocumenten, financiële gegevens en andere persoonlijke informatie omvatten.
 4. Digitale Wallet: Zodra je bent goedgekeurd om security tokens te kopen, heb je een compatibele digitale wallet nodig om je tokens op te slaan. Deze wallets zijn vaak gespecialiseerd voor security tokens en kunnen ook helpen bij het beheren van rechten en dividenden die aan de tokens zijn verbonden.
 5. Onderzoek en due diligence: Net als bij elke investering, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de security token die je overweegt te kopen. Lees het witboek, onderzoek het team achter het project, en overweeg de potentiële risico’s en beloningen.
 6. Internationale overwegingen: De beschikbaarheid van bepaalde security tokens kan variëren afhankelijk van je geografische locatie vanwege regelgevingsverschillen. Sommige STO’s kunnen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn voor investeerders uit bepaalde landen.

Het is belangrijk op te merken dat de markt voor security tokens snel evolueert, en nieuwe platforms, diensten en regelgeving kunnen de bovenstaande informatie in de loop van de tijd veranderen. Zoals altijd, bij het overwegen van investeringen in security tokens of enige andere financiële activa, is het raadzaam om onafhankelijk financieel advies in te winnen.

Wat zijn de voor- en nadelen van security tokens?

Security tokens hebben zowel voor- als nadelen die relevant zijn voor investeerders, bedrijven en de financiële markt in het algemeen. Hier is een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen:

Voordelen van Security Tokens:

 1. Liquiditeit: Security tokens kunnen illiquide activa, zoals onroerend goed of kunst, toegankelijker maken door het mogelijk te maken ze in fracties te verhandelen. Dit kan leiden tot een bredere markt en gemakkelijkere handel van dergelijke activa.
 2. Kostenbesparing: Tokenisatie kan sommige traditionele tussenpersonen in het financiële systeem elimineren, wat kan leiden tot lagere kosten voor zowel uitgevers als investeerders.
 3. Automatisering: Met behulp van slimme contracten kunnen bepaalde processen, zoals het uitkeren van dividenden, volledig worden geautomatiseerd, wat efficiëntie en snelheid verhoogt.
 4. Toegankelijkheid: Security tokens kunnen de toegang tot bepaalde investeringsmogelijkheden democratiseren door minimum investeringsdrempels te verlagen en wereldwijde deelname mogelijk te maken.
 5. Transparantie: Alle transacties op de blockchain zijn traceerbaar en transparant, wat fraude kan verminderen en het vertrouwen kan vergroten.
 6. Programmeerbare naleving: Security tokens kunnen worden geprogrammeerd om automatisch te voldoen aan lokale en internationale regelgeving, wat het risico van niet-naleving vermindert.

Nadelen van Security Tokens:

 1. Regelgevingsonzekerheid: Hoewel security tokens beloven regelgevingsnaleving te automatiseren, is de regelgeving in veel jurisdicties nog steeds in ontwikkeling, wat risico’s en onzekerheden met zich meebrengt.
 2. Technische drempels: De technologie achter security tokens kan complex zijn, wat een barrière kan vormen voor minder technisch onderlegde investeerders.
 3. Beveiligingsrisico’s: Hoewel blockchains als tamelijk veilig worden beschouwd, zijn er gevallen geweest van hacks, bugs en andere beveiligingsproblemen die zorgen baren.
 4. Marktrijpheid: De markt voor security tokens is nog jong, wat kan leiden tot volatiliteit, beperkte liquiditeit op sommige platforms, en een gebrek aan gestandaardiseerde praktijken.
 5. Beperkte adoptie: Omdat de security token-industrie nog in de kinderschoenen staat, kan er een gebrek zijn aan brede acceptatie en vertrouwdheid, wat de groei en acceptatie kan belemmeren.
 6. Technologische veroudering: Zoals met veel technologieën, kunnen huidige oplossingen voor tokenisatie en handel snel verouderd raken naarmate de technologie evolueert.

Samenvattend, hoewel security tokens veelbelovende voordelen bieden, zoals verhoogde liquiditeit en automatisering, brengen ze ook uitdagingen en risico’s met zich mee, vooral in verband met regelgeving en technologische complexiteit. Zoals bij elke investeringsmogelijkheid, is due diligence essentieel.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme