Wat is een satoshi?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een satoshi?

Een Satoshi is de kleinste eenheid van een Bitcoin, gelijk aan 0,00000001 BTC.

Satoshi uitgelegd

Een Satoshi is de kleinste deeleenheid van de cryptocurrency Bitcoin, vernoemd naar de pseudonieme oprichter van Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Terwijl één Bitcoin (BTC) is opgedeeld in 100 miljoen Satoshis, is één Satoshi gelijk aan 0,00000001 BTC. Dit fijnmazige systeem van opsplitsing maakt het mogelijk om zeer kleine hoeveelheden Bitcoin te versturen, wat vooral nuttig kan zijn gezien de potentieel hoge waarde van één enkele Bitcoin.

Om het in perspectief te plaatsen: als 1 Bitcoin gelijk zou zijn aan 1000 euro, dan zou 1 Satoshi slechts 0,00001 euro waard zijn. Dit soort fractionering is vergelijkbaar met hoe traditionele valuta’s worden opgedeeld, zoals de euro in centen. Maar waar een euro slechts 100 centen heeft, heeft een Bitcoin 100 miljoen Satoshis.

De term ‘Satoshi’ wordt vaak gebruikt binnen de crypto-community wanneer men spreekt over bedragen die kleiner zijn dan Bitcoins. Vooral in discussies over microtransacties of wanneer de waarde van Bitcoin aanzienlijk stijgt, maakt men vaak verwijzingen naar het bedrag in Satoshis om precisie te behouden zonder te vertrouwen op vele decimale plaatsen.

Technische werking

De technische werking van een Satoshi is diep verankerd in de structuur van de Bitcoin-blockchain. Hier volgt een kort overzicht:

 1. Datastructuur: In de Bitcoin-blockchain wordt de waarde van transacties opgeslagen in termen van “satoshis” en niet in “bitcoins”. Dus, technisch gezien, wanneer je naar een Bitcoin-transactie kijkt, zie je dat de waarde van de transactie wordt geregistreerd in satoshis.
 2. Integer Representatie: Om problemen met zwevende komma’s te vermijden (wat kan leiden tot afrondingsfouten en onzekerheden), worden alle Bitcoin-transacties op de blockchain uitgedrukt in gehele getallen van satoshis. Dit is een van de redenen waarom de satoshi-eenheid zo klein is.
 3. Opname en Betaling: Wanneer je een Bitcoin-transactie uitvoert, berekent het netwerk eerst het totaal aantal satoshis dat je wilt verzenden, plus eventuele transactiekosten. Dit totaal wordt dan afgetrokken van je wallet-balans.
 4. Decimale Plaatsen in Wallets: Hoewel transacties op het netwerk worden uitgedrukt in satoshis, kunnen veel wallets bedragen weergeven in bitcoins tot 8 decimale plaatsen (de waarde van een satoshi). Dit is puur voor gebruikersgemak; onderliggend zijn alle berekeningen nog steeds gebaseerd op satoshis.

In essentie is een Satoshi een fundamentele, integrale eenheid binnen de Bitcoin-codebase. Het stelt het systeem in staat om met gehele getallen te werken, wat zorgt voor precisie en voorkomt veelvoorkomende problemen die kunnen optreden bij het werken met zwevende komma-getallen in financiële berekeningen.

Satoshis berekenen

Wanneer we het hebben over de ‘berekening van satoshis’, hebben we het meestal over het converteren van bedragen tussen Bitcoin en satoshi-eenheden. Hier volgen enkele basisaspecten van deze berekening:

 1. Conversie van Bitcoin naar Satoshi: Om een Bitcoin-bedrag om te zetten naar satoshis, vermenigvuldig je simpelweg het Bitcoin-bedrag met 108108 (of 100 miljoen). Voorbeeld: 0.01 BTC=0.01×108 satoshis=1,000,000 satoshis0.01 BTC=0.01×108 satoshis=1,000,000 satoshis
 2. Conversie van Satoshi naar Bitcoin: Om een satoshi-bedrag om te zetten naar Bitcoins, deel je het satoshi-bedrag door 108108. Voorbeeld: 50,000,000 satoshis=50,000,000108 BTC=0.5 BTC50,000,000 satoshis=10850,000,000​ BTC=0.5 BTC
 3. Transacties: Wanneer een Bitcoin-transactie plaatsvindt, wordt de waarde van die transactie (inclusief eventuele transactiekosten) berekend in satoshis. Als je bijvoorbeeld 0.001 BTC (of 100,000 satoshis) naar iemand anders stuurt en een transactiekost van 0.0001 BTC (of 10,000 satoshis) hebt, dan zal er in totaal 110,000 satoshis van je wallet worden afgetrokken.
 4. Fractionele Satoshis: Het is belangrijk op te merken dat, hoewel sommige off-chain toepassingen of layer-2 oplossingen (zoals het Lightning Network) mogelijk kunnen werken met fractionele satoshis, de Bitcoin-blockchain zelf geen fractionele satoshis ondersteunt. Op de hoofdchain is 1 satoshi de kleinste eenheid.

Bij het werken met Bitcoin, of je nu investeert, handelt, of ontwikkelt, is het nuttig om te begrijpen hoe deze conversies werken, vooral omdat satoshis de basiseenheid van waarde zijn binnen het Bitcoin-protocol.

Andere denominaties

Naast de term “Satoshi” worden er verschillende andere benamingen en denominaties gebruikt binnen de Bitcoin-community, al zijn deze minder gebruikelijk. Hier zijn enkele van deze denominaties:

 1. Bit (of µBTC): 1 Bit is gelijk aan 100 Satoshis. Het voorvoegsel ‘µ’ staat voor ‘micro’ in het metrisch systeem, wat betekent dat 1 µBTC gelijk is aan 0,000001 Bitcoin (BTC).
 2. mBTC (milliBitcoin): 1 mBTC is gelijk aan 0,001 BTC of 100,000 Satoshis. Het voorvoegsel ‘m’ in het metrisch systeem staat voor ‘milli’, wat ‘duizendste’ betekent.
 3. cBTC (centiBitcoin): Hoewel minder gebruikelijk, staat 1 cBTC voor 0,01 BTC of 1,000,000 Satoshis. Hier staat ‘c’ voor ‘centi’, wat ‘honderdste’ betekent in het metrisch stelsel.

Het gebruik van deze denominaties kan vooral nuttig zijn wanneer de prijs van Bitcoin erg hoog is, waardoor het werken met hele Bitcoins onpraktisch wordt voor alledaagse transacties. Door gebruik te maken van kleinere denominaties zoals mBTC of bits, kan men zich gemakkelijker aanpassen en de waarden intuïtiever maken, vergelijkbaar met hoe traditionele valuta’s worden opgedeeld in eenheden zoals dollars en centen.

Toch is het belangrijk te benadrukken dat “Satoshi” de enige denominatie is die inherent is aan de technische structuur van de Bitcoin-blockchain. De andere zijn in wezen conventies die door de community zijn aangenomen om het dagelijkse gebruik te vergemakkelijken.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme