Wat is een Reward Halving?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Reward Halving?

Bij een Reward Halving wordt de beloning voor het minen van een nieuwe block in een blockchain, zoals bij Bitcoin, gehalveerd om inflatie te beperken.

Reward halving uitgelegd

Een Reward Halving is een gebeurtenis binnen sommige cryptocurrencies, met name Bitcoin (BTC), waarbij de beloning die miners ontvangen voor het succesvol toevoegen van een nieuw block aan de blockchain wordt gehalveerd. Deze halvering vindt op vaste intervallen plaats; bij Bitcoin is dat elke 210.000 blokken, wat ongeveer elke vier jaar is.

De primaire reden achter deze halvering is om de inflatie van de cryptocurrency te beperken. Cryptocurrencies zoals Bitcoin hebben een vastgesteld maximumaantal munten (een total supply) dat ooit zal worden gecreëerd. Voor Bitcoin is dat 21 miljoen munten. Door de beloning voor miners periodiek te verminderen, wordt de afgifte van nieuwe munten vertraagd, waardoor een deflatoir effect wordt bevorderd en het aanbod beperkt blijft.

Naast het beïnvloeden van het economische model van de cryptocurrency, kunnen halveringen ook invloed hebben op de marktperceptie en -waarde van de munt. Het verminderen van de beloning kan de winstgevendheid van het minen beïnvloeden, wat op zijn beurt de beveiliging en decentralisatie van het netwerk kan raken. Echter, historisch gezien zijn halveringen vaak geassocieerd met prijsstijgingen, alhoewel marktgedrag onvoorspelbaar blijft.

Hoe werkt een reward halving?

Een Reward Halving is een intrinsiek mechanisme van bepaalde cryptocurrency-protocollen, en het proces ervan is al vooraf vastgelegd in de broncode van de software. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het werkt:

  1. Vaste intervallen: Het protocol bepaalt van tevoren na hoeveel blocks een halvering plaatsvindt. Voor Bitcoin is dit elke 210.000 blokken, wat ongeveer neerkomt op vier jaar, gezien een block gemiddeld elke 10 minuten wordt gemijnd.
  2. Automatische aanpassing: Wanneer het specifieke blocknummer (zoals 210.000, 420.000, etc. voor Bitcoin) wordt bereikt, past de software automatisch de beloning aan die miners krijgen voor het mijnen van een nieuw block.
  3. Halvering van de beloning: Voor Bitcoin begon de beloning per block op 50 BTC. Na de eerste halvering werd dit 25 BTC, vervolgens 12,5 BTC na de tweede halvering, en zo verder.
  4. Voortdurende halveringen: Dit proces gaat door totdat de beloning zo klein wordt dat het geen nieuwe bitcoins meer creëert. Voor Bitcoin betekent dit dat er in totaal 33 halveringen zullen zijn, waarna de beloning uiteindelijk zo klein wordt dat er geen nieuwe bitcoins meer worden gegenereerd. Het totale aantal bitcoins dat ooit zal worden gemaakt, is dan 21 miljoen.
  5. Miners: Naast nieuwe coins kunnen miners ook transactiekosten verzamelen. Naarmate de blockbeloning vermindert, kan het belang van deze transactiekosten als een opzet voor miners toenemen.

De reward halving heeft zowel economische als technische gevolgen voor het cryptocurrency-netwerk. Het kan de winstgevendheid van het minen beïnvloeden, wat op zijn beurt het aantal actieve miners en dus de beveiliging en decentralisatie van het netwerk kan beïnvloeden. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het beperken van inflatie op het gebied van crypto en het garanderen van schaarste voor de cryptocurrency.

Techniek

Laten we dieper ingaan op de technische werking van een reward halving, met Bitcoin als voorbeeld:

  1. Broncode: In de broncode van Bitcoin is de halvering vooraf geprogrammeerd. Het is geen externe gebeurtenis of handmatige aanpassing. De software is zo geschreven dat wanneer een bepaald blocknummer wordt bereikt, de beloning automatisch wordt gehalveerd.
  2. Blockbeloningsformule: De beloning die miners ontvangen is gedefinieerd in de software van Bitcoin. Bij de start was deze beloning 50 BTC. Het exacte blocknummer voor elke halvering is ook in de software gedefinieerd.
  3. Consensus: Omdat alle nodes (de computers die de Bitcoin-software uitvoeren en het netwerk onderhouden) dezelfde software en regels volgen, komen ze allemaal tot dezelfde conclusie over de blockbeloning. Wanneer het tijd is voor een halvering, erkennen alle nodes dit en passen ze de beloning voor het mijnen van een nieuw block dienovereenkomstig aan.
  4. Geen verrassingen: Omdat de halvering is vooraf geprogrammeerd en iedereen de broncode kan controleren, weten miners en deelnemers in het netwerk ruim van tevoren wanneer het zal gebeuren.
  5. Transparantie: Het aantal geminende blocks en de huidige blockbeloning zijn altijd transparant en kunnen worden gecontroleerd op de blockchain of via verschillende block explorer websites.

Op technisch niveau is de reward halving vrij eenvoudig; het is gewoon een verandering in de beloning die wordt uitgegeven bij het vinden van een nieuw block. De complexiteit en discussie rondom halveringen hebben vaak meer te maken met hun economische en markteffecten dan met de technische uitvoering ervan, omdat dit allemaal al geprogrammeerd is.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme