Wat is een Public Key?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Public Key?

Een Public Key is een openbaar toegankelijke sleutel in cryptografie waarmee men data kan versleutelen of cryptocurrency transacties kan verifiëren.

Public Key uitgelegd

In de wereld van cryptocurrencies is een “Public Key” een essentieel element dat nauw samenhangt met de beveiliging en functionaliteit van digitale valuta. De technologie achter cryptocurrencies is gebaseerd op cryptografie, waarbij het concept van sleutelparen – een “Public Key” en een “Private Key” – centraal staat.

De Public Key kan het beste worden beschouwd als een soort digitaal adres. Wanneer iemand je cryptocurrency wil sturen, zoals Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH), sturen ze het naar dit adres. Het is vergelijkbaar met een e-mailadres, maar dan voor je digitale portemonnee. Het is veilig en zelfs wenselijk om je Public Key met anderen te delen als je transacties wilt ontvangen.

Daarentegen is de Private Key een geheim cijfer dat dient als een soort wachtwoord voor je digitale munten. Het geeft je de exclusieve bevoegdheid om de bij het bijbehorende Public Key-adres opgeslagen cryptocurrencies te verzenden en beheren. Je zou het kunnen beschouwen als de sleutel tot je digitale kluis. Als deze sleutel in verkeerde handen valt, kan iemand je cryptocurrencies stelen.

Wanneer je een transactie initieert, zoals het verzenden van Bitcoin, signeer je deze transactie met je Private Key. Dit is een manier om te bewijzen dat jij het echt bent en dat je de bevoegdheid hebt om de transactie te doen. Het netwerk, met behulp van de bijbehorende Public Key, verifieert vervolgens de transactie. Dit zorgt ervoor dat de integriteit van de transactie behouden blijft, zonder dat de Private Key ooit openbaar wordt gemaakt.

In het grotere geheel van blockchain, de technologie achter de meeste cryptocurrencies, draagt de combinatie van Public en Private Keys bij aan de veiligheid en decentralisatie van het systeem. Omdat elke transactie wordt geverifieerd door het netwerk en is gekoppeld aan een specifieke set sleutels, is fraude bijzonder moeilijk en is de echtheid van elke transactie gewaarborgd.

In essentie is de Public Key in de wereld van cryptocurrencies je ontvangstadres en speelt het een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en transparantie van elke transactie.

Verschil Public Key en Private Key

In de context van cryptocurrencies zijn zowel de “Public Key” als de “Private Key” essentiële componenten van het cryptografische systeem dat de beveiliging en werking van digitale valuta waarborgt. Hier is een overzicht van hun verschillen:

Definitie en Functie

 • Public Key: Dit is in feite een digitaal adres waar andere gebruikers cryptocurrency naartoe kunnen sturen. Het fungeert als een ontvangstadres in je digitale portemonnee. Het is bedoeld om openbaar te zijn, zodat mensen weten waar ze fondsen naartoe moeten sturen als ze een transactie met jou willen uitvoeren.
 • Private Key: Dit is een geheim, cryptografisch sleutelpaar van de Public Key. Het geeft de eigenaar van de sleutel de exclusieve mogelijkheid om toegang te krijgen tot en controle te hebben over de fondsen die aan het bijbehorende Public Key-adres zijn gekoppeld. In essentie fungeert het als een wachtwoord of digitale handtekening voor je cryptocurrency-transacties.

Veiligheid en Openbaarheid:

 • Public Key: Kan veilig worden gedeeld en is openbaar. Het delen ervan stelt anderen in staat om je crypto te sturen, maar geeft ze geen toegang tot je fondsen.
 • Private Key: Moet te allen tijde privé en beveiligd worden gehouden. Als iemand anders je Private Key in handen krijgt, hebben ze toegang tot al je bijbehorende crypto en kunnen ze deze naar wens overmaken.

Rol in Transacties:

 • Public Key: Wordt gebruikt door anderen om crypto naar jou te sturen. Het is ook betrokken bij het verificatieproces van transacties om de authenticiteit ervan te controleren.
 • Private Key: Wordt gebruikt om transacties te ondertekenen wanneer je crypto wilt verzenden. Door een transactie te ondertekenen, bewijs je dat je de rechtmatige eigenaar bent van de fondsen en geef je toestemming voor de overdracht.

Samenvattend is de Public Key in de wereld van cryptocurrencies vergelijkbaar met een e-mailadres waarnaar mensen berichten (of in dit geval crypto) kunnen sturen, terwijl de Private Key als een wachtwoord fungeert dat controle en toegang tot die berichten (crypto) biedt. Het is cruciaal om de Private Key geheim en veilig te houden, omdat het verlies of diefstal ervan kan leiden tot het verlies van alle gekoppelde fondsen.

Hoe wordt een Public Key in de praktijk gebruikt?

In de wereld van cryptocurrencies worden Public Keys op verschillende manieren gebruikt:

 1. Ontvangen van Cryptocurrency: Je Public Key fungeert als het ontvangstadres voor cryptocurrencies. Als iemand je bijvoorbeeld Bitcoin wil sturen, geven ze je jouw Public Key-adres. Hiermee kunnen anderen transacties naar jouw portemonnee initiëren.
 2. Verificatie van Saldo: Iedereen kan de blockchain, het gedecentraliseerde grootboek van transacties, doorzoeken om het saldo van een bepaalde Public Key te controleren. Dit biedt transparantie en het vermogen om te verifiëren of iemand daadwerkelijk de hoeveelheid crypto bezit die ze beweren te hebben.
 3. Verificatie van Transacties: Wanneer iemand een cryptocurrency-transactie initieert, wordt deze ondertekend met hun Private Key en gevalideerd door het netwerk met behulp van hun Public Key. Dit verzekert dat alleen de eigenaar van de bijbehorende Private Key de transactie kan goedkeuren.
 4. Adres voor Smart Contracts: In Ethereum en andere blockchain-platforms worden Public Keys vaak gebruikt als adressen voor slimme contracten. Deze contracten kunnen op de blockchain worden geprogrammeerd om bepaalde acties uit te voeren wanneer ze worden geactiveerd door transacties naar het bijbehorende Public Key-adres.
 5. Openbare Verificatie van Handtekeningen: In sommige gevallen kan een gebruiker zijn Public Key gebruiken om te bewijzen dat hij de auteur is van bepaalde informatie, zoals een bericht of een document. Anderen kunnen de handtekening verifiëren met behulp van de Public Key om de authenticiteit te controleren zonder toegang te hebben tot de Private Key.
 6. Adresboeken en QR-codes: Om het gemakkelijker te maken voor gebruikers om crypto te ontvangen, kunnen wallets en uitwisselingen vaak Public Key-adressen omzetten in QR-codes. Dit stelt mensen in staat om eenvoudig betalingen te initiëren door de QR-code te scannen.

Over het algemeen spelen Public Keys een cruciale rol in de werking en beveiliging van cryptocurrencies. Ze bieden transparantie, verifieerbaarheid en de mogelijkheid om transacties op een veilige en gedecentraliseerde manier uit te voeren. Het is echter van het grootste belang om de bijbehorende Private Key veilig te bewaren om ongeautoriseerde toegang tot je crypto-fondsen te voorkomen.

Voorbeelden van Public Keys

In de wereld van crypto zien Public Keys er meestal uit als lange reeksen alfanumerieke tekens, die variëren afhankelijk van het gebruikte cryptografische algoritme. Hier zijn enkele voorbeelden van Public Keys in populaire cryptocurrencies:

 1. Bitcoin (BTC): Een Bitcoin Public Key begint vaak met “1” of “3” en ziet er bijvoorbeeld zo uit:
  • 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
  • 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
 2. Ethereum (ETH): Ethereum gebruikt een ander systeem genaamd “Hexadecimale weergave van openbare sleutels (HEX)”, en een Ethereum Public Key ziet er als volgt uit:
  • 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e
  • 0x39AA39c021dfbaE8faC545936693aC917d5E7563
 3. Ripple (XRP): Ripple-adressen bestaan uit een reeks hoofdletters en cijfers, bijvoorbeeld:
  • rJN1KjNp2uedAGCbta9W2N8bh7q4fKetCJ
  • rLdinLq5CJood9wdjY9ZCdgycK8KGevkUj
 4. Litecoin (LTC): Litecoin Public Keys beginnen vaak met “L” of “M” en hebben de volgende indeling:
  • LdPz18wEQXa73YS4xX6Bq5LU7tJvBAsaau
  • MKFv74wQmgJ5KWh25Dmtr3yeAPYsfQ6CAW

Houd er rekening mee dat dit slechts voorbeelden zijn en dat Public Keys in verschillende cryptocurrencies er anders uit kunnen zien, afhankelijk van het gebruikte algoritme en het adresformaat van de betreffende blockchain. Het is belangrijk om ze nauwkeurig te kopiëren en te controleren bij het uitvoeren van transacties om fouten te voorkomen. Wanneer een transactie is verzonden, kan deze niet meer geannuleerd worden.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme