Wat is een Private Blockchain?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Private Blockchain?

Een Private Blockchain is een gedecentraliseerd digitaal grootboek waarbij de toegang tot het netwerk en de gegevensbeheer beperkt zijn tot een selecte groep geautoriseerde gebruikers of entiteiten, waardoor de privacy en controle worden vergroot in vergelijking met openbare blockchains zoals Bitcoin.

Private Blockchain uitgelegd

Een Private Blockchain is een type gedecentraliseerd digitaal grootboeksysteem dat, in tegenstelling tot openbare blockchains zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), beperkte toegang verleent tot deelnemers. In een Private Blockchain zijn de deelnemers meestal bekende entiteiten, zoals bedrijven, organisaties of individuen, die expliciet toestemming hebben om deel te nemen aan het netwerk en transacties te valideren.

Belangrijke kenmerken van een Private Blockchain zijn:

 1. Beperkte toegang: Toegang tot het netwerk is gecontroleerd en beperkt tot een vooraf bepaalde lijst van geautoriseerde gebruikers. Dit in tegenstelling tot openbare blockchains, waar iedereen kan deelnemen zonder toestemming.
 2. Privacy en vertrouwelijkheid: Omdat de deelnemers bekend zijn en transacties niet openbaar toegankelijk zijn, biedt een Private Blockchain een hoger niveau van privacy en vertrouwelijkheid. Bedrijven kunnen bedrijfsgevoelige informatie opslaan en transacties uitvoeren zonder dat deze voor iedereen zichtbaar zijn.
 3. Centrale controle: In sommige gevallen behoudt een beheerder of een consortium van deelnemers de controle over de werking van het netwerk. Dit in tegenstelling tot openbare blockchains, waar het netwerk gedecentraliseerd is en niemand de algehele controle heeft.
 4. Snelheid en schaalbaarheid: Omdat Private Blockchains minder deelnemers hebben en meestal minder consensusmechanismen vereisen, kunnen ze transacties sneller verwerken en zijn ze vaak schaalbaarder dan openbare blockchains.

Toepassingen van Private Blockchains variëren van supply chain management en financiële diensten tot gezondheidszorg en overheidsdiensten. Ze worden vaak gebruikt in situaties waarin vertrouwelijkheid, controle en efficiëntie van het grootboek van groot belang zijn, maar waar toch de voordelen van blockchain-technologie worden benut.

Kenmerken van een Private Blockchain

De kenmerken van een private blockchain zijn:

 1. Beperkte toegang: Toegang tot het netwerk is strikt gecontroleerd en beperkt tot een vooraf bepaalde lijst van geautoriseerde deelnemers. In tegenstelling tot openbare blockchains is er geen open toegang voor iedereen.
 2. Identificeerbare deelnemers: De deelnemers aan een private blockchain zijn doorgaans bekende entiteiten zoals bedrijven, organisaties of individuen. Ze worden vaak geïdentificeerd en geverifieerd voordat ze kunnen deelnemen aan het netwerk.
 3. Privacy en vertrouwelijkheid: Private blockchains bieden een hoger niveau van privacy en vertrouwelijkheid in vergelijking met openbare blockchains. Transacties en gegevens zijn niet voor iedereen toegankelijk en kunnen beperkt zijn tot de deelnemers met de juiste toestemming.
 4. Centrale controle of consortium: In sommige gevallen behoudt een centrale beheerder of een consortium van deelnemers controle over de werking van het netwerk. Dit is in tegenstelling tot openbare blockchains, waar het netwerk gedecentraliseerd is en geen centrale autoriteit heeft.
 5. Snelheid en schaalbaarheid: Private blockchains kunnen vaak sneller transacties verwerken en zijn over het algemeen schaalbaarder dan openbare blockchains, omdat ze meestal minder deelnemers en consensusmechanismen hebben.
 6. Aanpasbaarheid: De regels en protocollen van een private blockchain kunnen worden aangepast en gewijzigd door de deelnemers of de beheerder, afhankelijk van de behoeften van het netwerk.
 7. Gericht op specifieke toepassingen: Private blockchains worden vaak ingezet voor specifieke toepassingen en use-cases waarbij vertrouwelijkheid, controle en efficiëntie van het grootboek van groot belang zijn, zoals supply chain management, financiële diensten, gezondheidszorg en overheidsdiensten.

Deze kenmerken maken private blockchains geschikt voor situaties waarin deelnemers vertrouwen moeten hebben in elkaar, de gegevens vertrouwelijk moeten blijven en waar centrale controle gewenst is.

Hoe werkt een Private Blockchain?

Een Private Blockchain werkt op vergelijkbare principes als een openbare blockchain, maar met enkele belangrijke verschillen in de manier waarop deze is opgezet en wordt beheerd. Hier is een overzicht van hoe een Private Blockchain doorgaans werkt:

 1. Deelnemers en toegangscontrole: In een Private Blockchain zijn de deelnemers bekende entiteiten, zoals bedrijven of organisaties. Ze worden geïdentificeerd en geverifieerd voordat ze toegang krijgen tot het netwerk. Toegangscontrole wordt beheerd door een beheerder of een consortium van deelnemers.
 2. Consensusmechanisme: Een Private Blockchain maakt gebruik van een consensusmechanisme om overeenstemming te bereiken over transacties en het grootboek up-to-date te houden. Populaire mechanismen zijn onder meer Proof of Authority (PoA) en Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). Deze mechanismen zijn vaak sneller en efficiënter dan de energie-intensieve Proof of Work (PoW) die wordt gebruikt in openbare blockchains zoals Bitcoin.
 3. Transacties en gegevens: Net als in openbare blockchains worden transacties vastgelegd in blokken en aan elkaar gekoppeld in een onveranderlijk grootboek. Echter, in een Private Blockchain zijn transacties vaak vertrouwelijk en niet openbaar toegankelijk. Alleen geautoriseerde deelnemers hebben toegang tot de transactiegeschiedenis en andere gegevens.
 4. Smart contracts: Private Blockchains kunnen smart contract-functionaliteit bevatten, die automatische uitvoering van contractuele voorwaarden mogelijk maakt. Deze smart contracts kunnen geprogrammeerd worden om specifieke acties uit te voeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 5. Beheer en onderhoud: Een beheerder of consortium is verantwoordelijk voor het onderhouden en updaten van de Private Blockchain. Dit omvat het toevoegen van nieuwe deelnemers, het bijwerken van consensusregels en het handhaven van beveiligingsmaatregelen.
 6. Privacy en vertrouwelijkheid: Private Blockchains richten zich sterk op privacy en vertrouwelijkheid. Transactiedetails en gegevens kunnen worden versleuteld en zijn alleen toegankelijk voor de geautoriseerde partijen. Dit maakt ze geschikt voor zakelijke toepassingen waar gevoelige informatie moet worden beschermd.
 7. Toepassingen: Private Blockchains worden vaak ingezet voor specifieke zakelijke toepassingen zoals supply chain management, financiële diensten, gezondheidszorg en overheidsdiensten, waar de voordelen van blockchain-technologie worden benut, maar waar vertrouwelijkheid en controle van cruciaal belang zijn.

In essentie biedt een Private Blockchain een gedecentraliseerd grootboek met gecontroleerde toegang en verbeterde privacy, waardoor organisaties transacties en gegevens kunnen beheren in een vertrouwde en efficiënte omgeving.

Voorbeelden

Er zijn verschillende voorbeelden van private blockchains die in verschillende sectoren worden gebruikt. Hier zijn enkele bekende voorbeelden:

 1. Hyperledger Fabric: Dit is een open-source blockchainplatform dat wordt gehost door de Linux Foundation. Hyperledger Fabric wordt vaak gebruikt voor private blockchain-toepassingen, met name in de zakelijke sector. Het biedt flexibiliteit en ondersteuning voor geavanceerde toepassingen en smart contracts.
 2. Corda: Corda is een open-source blockchainplatform ontwikkeld door R3. Het is specifiek ontworpen voor gebruik in financiële diensten en wordt vaak ingezet door banken en andere financiële instellingen om financiële transacties te beheren en te vereenvoudigen.
 3. Quorum: Quorum is een private blockchainplatform ontwikkeld door JPMorgan Chase. Het is ontworpen voor gebruik in de financiële sector en wordt gebruikt voor toepassingen zoals het beheer van effecten en betalingen.
 4. B3i: Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i) is een consortium van verzekeringsmaatschappijen dat een private blockchain heeft ontwikkeld voor de verzekeringsindustrie. Het platform wordt gebruikt om verzekeringscontracten en claims efficiënter te beheren.
 5. IBM Food Trust: IBM Food Trust is een private blockchain die wordt gebruikt in de voedselindustrie. Het stelt bedrijven in staat om de herkomst van voedselproducten te volgen en te traceren om de voedselveiligheid te verbeteren en recalls te beheren.
 6. TradeLens: TradeLens is een private blockchain-initiatief dat wordt ondersteund door IBM en Maersk, een van ’s werelds grootste containervervoerders. Het platform wordt gebruikt voor het bijhouden van scheepvaartinformatie en documenten om de efficiëntie van de wereldwijde scheepvaartindustrie te verbeteren.

Deze voorbeelden illustreren hoe private blockchains worden toegepast in verschillende sectoren, waaronder financiële diensten, verzekeringen, supply chain management en meer, om de efficiëntie, transparantie en beveiliging van zakelijke processen te verbeteren.

Voor- en nadelen

Private blockchains hebben specifieke voor- en nadelen, afhankelijk van de toepassing en de behoeften van een organisatie. Hier zijn enkele belangrijke voor- en nadelen:

Voordelen van een Private Blockchain:

 1. Privacy en vertrouwelijkheid: Private blockchains bieden een hoog niveau van privacy, aangezien alleen geautoriseerde deelnemers toegang hebben tot transactiegegevens en andere informatie. Dit is cruciaal voor sectoren waar gevoelige gegevens moeten worden beschermd, zoals de gezondheidszorg of de financiële sector.
 2. Beheersbaarheid: Omdat de deelnemers bekend zijn en toegangscontrole wordt beheerd, is er een grotere mate van controle en beheersbaarheid over het netwerk en de regels ervan. Dit maakt het gemakkelijker om wijzigingen door te voeren en de naleving van voorschriften te waarborgen.
 3. Hoge transactiesnelheid: Private blockchains zijn over het algemeen sneller dan openbare blockchains vanwege het gebruik van efficiëntere consensusmechanismen. Dit maakt ze geschikt voor toepassingen waar snelheid van belang is, zoals betalingssystemen.
 4. Efficiëntie: Omdat er minder deelnemers zijn en consensus sneller kan worden bereikt, zijn private blockchains vaak efficiënter in termen van energieverbruik en verwerkingskosten.

Nadelen van een Private Blockchain:

 1. Centralisatie van controle: Het feit dat een beheerder of een consortium de controle heeft over een private blockchain kan leiden tot zorgen over centralisatie, vooral als deze entiteit te veel macht krijgt. Dit kan de decentralisatie-idealen van blockchain ondermijnen.
 2. Beperkte decentralisatie: Private blockchains hebben meestal minder gedecentraliseerde deelnemers in vergelijking met openbare blockchains, wat de robuustheid en de weerstand tegen censuur kan verminderen.
 3. Vertrouwen in beheerders: Deelnemers moeten vertrouwen hebben in de beheerders of de autoriteiten die toegangscontrole en regels beheren. Als dit vertrouwen wordt geschaad, kan dit de integriteit van het netwerk in gevaar brengen.
 4. Beperkte netwerkeffecten: Omdat private blockchains vaak geïsoleerd zijn, missen ze de netwerkeffecten en de liquiditeit die openbare blockchains zoals Bitcoin en Ethereum hebben. Dit kan de adoptie beperken.
 5. Implementatiekosten: Het opzetten en beheren van een private blockchain vereist aanzienlijke middelen en technische expertise, wat een drempel kan vormen voor kleinere organisaties.

Het is belangrijk om de specifieke behoeften van een organisatie en de aard van de toepassing in overweging te nemen bij het beslissen of een private blockchain de juiste keuze is. Sommige toepassingen profiteren van de privacy en controle van een private blockchain, terwijl andere beter geschikt zijn voor openbare blockchains.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme