Wat is een DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

Een DAO is een organisatie gestuurd door regels gecodeerd als computerprogramma’s op een blockchain, zonder centrale autoriteit. Het maakt collectieve besluitvorming mogelijk via tokens en smart contracts.

DAO (Decentralized Autonomous Organization) uitgelegd

Een Decentralized Autonomous Organization (DAO) is een vernieuwend organisatiemodel dat voortkomt uit de opkomst van blockchain-technologie. In essentie is een DAO een organisatie die wordt beheerd door regels die zijn gecodeerd als computerprogramma’s, bekend als smart contracts, in plaats van te worden beheerst door individuen of een centrale autoriteit. Deze organisaties zijn “decentraal” omdat de controle en besluitvorming zijn verspreid over een netwerk van deelnemers, en “autonoom” omdat ze automatisch kunnen functioneren op basis van vooraf bepaalde regels en protocollen.

De werking van een DAO is gebaseerd op tokens, die vaak een bepaalde stem- of eigendomsrecht vertegenwoordigen binnen de organisatie. Houders van deze tokens kunnen stemmen over voorstellen of beslissingen binnen de DAO. De hoeveelheid invloed die een persoon kan uitoefenen is vaak evenredig met het aantal tokens dat hij of zij bezit.

Smart contracts spelen een cruciale rol in dit systeem. Een smart contract is een zelf-uitvoerend contract waarvan de overeenkomst tussen de partijen direct is geschreven in code. Dit betekent dat, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, het contract automatisch wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van externe partijen.

De voordelen van DAO’s zijn talrijk. Ze kunnen zorgen voor transparantie, vermindering van bureaucratische overhead, en snellere, meer democratische besluitvormingsprocessen. Daarnaast kunnen DAO’s fungeren zonder tussenkomst van traditionele, centrale instellingen, wat potentieel kan leiden tot meer innovatieve en gedecentraliseerde vormen van organisatie en samenwerking.

Echter, er zijn ook uitdagingen en risico’s. De code van smart contracts kan bugs bevatten, wat kan leiden tot onvoorziene problemen of financiële verliezen. Bovendien kan de decentrale aard van DAO’s zorgen voor langzame besluitvorming of conflicten tussen deelnemers.

Samenvattend: een DAO is een revolutionair concept dat het traditionele organisatiemodel uitdaagt door het creëren van een structuur waarin besluitvorming en beheer worden gestuurd door geprogrammeerde regels en collectieve inbreng, met alle kansen en uitdagingen van dien.

Voorbeelden DAO’s

Er zijn verschillende DAO’s die in de loop der jaren bekend zijn geworden. Hier zijn enkele voorbeelden tot mijn laatste kennis-update in januari 2022:

 1. The DAO: Dit is misschien wel de meest beruchte DAO vanwege een groot beveiligingslek in 2016. The DAO haalde meer dan $150 miljoen op in een crowdfunding-campagne, maar een hacker ontdekte een fout in de code en draineerde een groot deel van de fondsen. Dit leidde tot een grote controverse en uiteindelijk een splitsing van de Ethereum (ETH) blockchain.
 2. MakerDAO: Een van de meest succesvolle en langst bestaande DAO’s. MakerDAO beheert het DAI-stabiele muntensysteem. DAI is een stablecoin die zijn waarde ontleent aan onderpand in de vorm van andere cryptocurrencies. De DAO stemt over zaken zoals de stabiliteitsvergoeding en de typen crypto die als onderpand kunnen worden gebruikt.
 3. Aragon: Dit is een platform dat tools en infrastructuur biedt om DAO’s te creëren en te beheren. Aragon streeft ernaar het gemakkelijk te maken voor iedereen om hun eigen organisatie op te zetten en te beheren zonder tussenkomst van traditionele tussenpersonen.
 4. MolochDAO: Oorspronkelijk opgericht om de financiering van Ethereum-ontwikkeling te coördineren, heeft MolochDAO een uniek economisch model dat is ontworpen om samenwerking te bevorderen en “free riders” te ontmoedigen.
 5. KyberDAO: Geassocieerd met het Kyber Network, een gedecentraliseerde exchange, stelt KyberDAO tokenhouders in staat om te stemmen over netwerkparameters en andere voorstellen.
 6. Curve DAO: Geassocieerd met Curve Finance, een gedecentraliseerde exchange geoptimaliseerd voor stablecoin-handel. De DAO beheert het protocol en neemt beslissingen over upgrades en parameters.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het DAO-landschap blijft evolueren met nieuwe projecten en initiatieven. Het is ook belangrijk op te merken dat de effectiviteit, beveiliging en succes van elke DAO kan variëren. Sommige hebben zich bewezen in termen van duurzaamheid en impact, terwijl anderen te maken hebben gehad met uitdagingen of zelfs mislukkingen.

Technische werking

De technische werking van DAO’s is gebaseerd op blockchain-technologie en smart contracts. Hier is een overzicht van hoe ze werken:

 1. Blockchain: De backbone van een DAO is een blockchain. Dit is een gedecentraliseerde grootboektechnologie die transacties registreert in opeenvolgende blokken die cryptografisch zijn beveiligd. Het grootboek is onveranderlijk, wat betekent dat eenmaal geregistreerde transacties niet kunnen worden gewijzigd zonder consensus van het netwerk. De meeste DAO’s zijn gebouwd op de Ethereum-blockchain vanwege de flexibele en uitgebreide ondersteuning voor smart contracts, maar er zijn ook DAO’s op andere blockchains.
 2. Smart Contracts: Deze vormen het hart van een DAO. Een smart contract is een zelf-uitvoerend contract met de overeenkomst tussen de partijen direct geschreven in code. Ze werken automatisch en kunnen acties uitvoeren zoals het overdragen van tokens, het stemmen over voorstellen en het toewijzen van middelen, allemaal zonder tussenkomst van externe partijen.
 3. Tokens: Veel DAO’s hebben een native token, wat een digitale waarde-eenheid is op de blockchain. Deze tokens vertegenwoordigen vaak een vorm van stemrecht of eigendom binnen de DAO. Door middel van deze tokens kunnen leden stemmen op voorstellen of beslissingen. De invloed van een lid op besluitvorming is vaak evenredig met het aantal tokens dat hij of zij bezit.
 4. Proposals: Leden kunnen voorstellen indienen voor de DAO om te overwegen. Dit kan variëren van het wijzigen van een protocolparameter tot het financieren van een nieuw project. Leden stemmen dan op deze voorstellen op basis van hun tokenbezit.
 5. Consensus Mechanismen: Voor een DAO om beslissingen te nemen, is een vorm van consensus vereist. Dit kan eenvoudig zijn, zoals een meerderheidsstem, of complexer, zoals een geavanceerd systeem van checks-and-balances.
 6. Beveiliging: DAO’s zijn, net als alle software, vatbaar voor bugs en kwetsbaarheden. Het is van cruciaal belang dat de code van een DAO zorgvuldig wordt gecontroleerd en getest om beveiligingsproblemen te minimaliseren. Incidenten zoals de beruchte “The DAO” hack hebben het belang van grondige beveiligingsaudits en code-reviews onderstreept.
 7. Interfaces en dApps: Om interactie met een DAO voor gebruikers te vergemakkelijken, zijn er vaak gedecentraliseerde applicaties (dApps) of webinterfaces. Deze tools stellen leden in staat om voorstellen in te dienen, te stemmen en andere interacties met de DAO uit te voeren zonder direct met de onderliggende code te hoeven werken.

In essentie is een DAO een complex systeem van onderling verbonden technische componenten die samenwerken om een gedecentraliseerde, autonome organisatie te creëren en te onderhouden.

Voor- en nadelen DAO’s

DAO’s bieden een innovatieve manier om organisaties te structureren en te beheren, maar zoals elke technologie hebben ze zowel voordelen als nadelen. Hier is een overzicht:

Voordelen van DAO’s:

 1. Decentralisatie: DAO’s elimineren het punt van centrale controle, waardoor macht en besluitvorming worden gedistribueerd onder de deelnemers.
 2. Transparantie: Alle transacties en besluiten zijn vastgelegd op de blockchain en zijn openbaar toegankelijk, wat zorgt voor volledige transparantie.
 3. Onveranderlijkheid: Eenmaal genomen beslissingen zijn vastgelegd op de blockchain en kunnen niet onopgemerkt worden gewijzigd.
 4. Automatisering: Met behulp van smart contracts kunnen veel processen en beslissingen automatisch worden uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst.
 5. Weerstand tegen censuur: DAO’s zijn moeilijk te censureren of te sluiten vanwege hun gedecentraliseerde aard.
 6. Kostenefficiëntie: Door het elimineren van tussenpersonen en het automatiseren van processen kunnen DAO’s efficiënter opereren.
 7. Wereldwijde participatie: Iedereen, ongeacht geografische locatie, kan deelnemen aan een DAO, waardoor er een breder scala aan perspectieven en talenten wordt aangeboord.

Nadelen van DAO’s:

 1. Beveiligingsrisico’s: Smart contracts kunnen bugs of kwetsbaarheden bevatten, zoals te zien was bij de “The DAO” hack.
 2. Langzame besluitvorming: Het bereiken van consensus in een gedecentraliseerde omgeving kan tijdrovend zijn, vooral als er veel deelnemers zijn.
 3. Onbekende wettelijke status: De wettelijke status en regelgeving rond DAO’s zijn in veel rechtsgebieden nog niet duidelijk gedefinieerd.
 4. Moeilijke aanpassing: Wanneer er een fout in de code van een DAO zit, kan het moeilijk zijn om deze aan te passen, vooral als het consensus vereist.
 5. Potentieel voor manipulatie: Individuen of groepen met aanzienlijke financiële middelen kunnen onevenredige invloed uitoefenen op de DAO.
 6. Technische barrière: Voor sommige gebruikers kan de technische complexiteit van DAO’s en de bijbehorende interfaces een barrière vormen voor deelname.
 7. Onvoorspelbare uitkomsten: Omdat DAO’s experimenteel zijn, kunnen er onvoorziene uitkomsten of problemen ontstaan.

Zoals met alle technologieën, zal de balans van deze voor- en nadelen variëren afhankelijk van de specifieke implementatie en het beheer van elke individuele DAO. Het is essentieel dat belanghebbenden zich bewust zijn van deze aspecten bij het overwegen van betrokkenheid bij of investeringen in een DAO.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme