Wat is een Block Reward?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Block Reward?

Een block reward is een beloning die miners ontvangen voor het succesvol toevoegen van een nieuw blok aan de blockchain van een cryptocurrency. Het bestaat meestal uit nieuw aangemaakte munten en/of transactiekosten.

Block Reward uitgelegd

In de wereld van cryptocurrencies wordt de term “block reward” gebruikt om de beloning te beschrijven die miners of validators krijgen voor hun inspanningen in het onderhouden en beveiligen van een blockchain-netwerk. De term heeft betrekking op het mechanisme waarmee nieuwe munten in omloop worden gebracht en hoe miners worden gecompenseerd voor hun werk.

Cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) gebruiken een gedecentraliseerd systeem waarin transacties worden verwerkt door een netwerk van computers. Deze computers, ook wel “nodes” genoemd, concurreren om complexe wiskundige problemen op te lossen die verband houden met de inhoud van een blok transacties. Degene die het probleem als eerste oplost, mag het nieuwe blok aan de blockchain toevoegen. Voor deze inspanning krijgt deze node een beloning, de zogenaamde “block reward”.

De grootte en aard van de block reward kunnen variëren, afhankelijk van de cryptocurrency. Bij Bitcoin, bijvoorbeeld, begon de block reward met 50 bitcoins per blok in 2009. Echter, om inflatie te beheersen en de maximale levering van 21 miljoen bitcoins te handhaven, wordt de block reward ongeveer elke vier jaar gehalveerd in een proces dat bekend staat als “halving”. Dus na de eerste halving in 2012, werd de beloning verminderd tot 25 bitcoins, daarna in 2016 tot 12,5 bitcoins, en zo verder.

Naast de nieuw aangemaakte munten kunnen miners ook de transactiekosten van elke transactie in het blok verzamelen. Naarmate de block reward afneemt, kunnen deze transactiekosten een steeds belangrijker deel van de inkomsten voor miners worden.

Het doel van de block reward is veelzijdig:

 1. Incentive voor miners: Door beloningen aan te bieden, worden mensen gestimuleerd om rekenkracht te leveren voor het netwerk, wat helpt bij het valideren en beveiligen van transacties.
 2. Nieuwe munten introduceren: Het dient als een gecontroleerde manier om nieuwe munten in omloop te brengen.
 3. Beveiliging: Door miners te belonen, wordt het voor kwaadwillende actoren duur en onpraktisch om het netwerk aan te vallen.

Samengevat is de block reward een cruciaal mechanisme in proof-of-work cryptocurrencies dat zorgt voor zowel de beveiliging van het netwerk als de gecontroleerde uitgave van nieuwe munten.

Hoe is de technische werking van een block reward?

De technische werking van een block reward vindt plaats binnen het consensusmechanisme van een blockchain. In dit antwoord zal ik me concentreren op de werking van de block reward binnen het proof-of-work (PoW) consensusmechanisme, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt door Bitcoin.

 1. Transactieverwerking: Gebruikers sturen transacties naar het netwerk. Deze transacties worden opgepikt door miners (nodes) die ze verzamelen in een transactiepool.
 2. Blokcreatie: Miners selecteren een verzameling transacties uit hun pool om een nieuw blok te creëren. Ze voegen ook een speciale transactie toe, de zogenaamde “coinbase”-transactie, waarin de block reward wordt uitgekeerd aan hun eigen adres.
 3. Proof-of-Work: Miners proberen een wiskundig probleem op te lossen dat inherent is aan de inhoud van hun voorgestelde blok. Dit doen ze door een waarde, de ‘nonce’, te veranderen totdat het resultaat van een hashfunctie aan bepaalde criteria voldoet (bijvoorbeeld beginnen met een specifiek aantal nullen). Dit proces vereist aanzienlijke rekenkracht en energie.
 4. Blokverificatie: Wanneer een miners het probleem oplost, zendt hij zijn oplossing (het nieuwe blok) naar de andere nodes in het netwerk. Deze nodes verifiëren de oplossing en de geldigheid van alle transacties in het blok.
 5. Bloktoevoeging: Als het grootste deel van het netwerk het nieuwe blok accepteert, wordt het toegevoegd aan de blockchain. Op dit moment wordt de block reward, die in de coinbase-transactie zit, beschikbaar voor de miners. Deze kan echter pas na een bepaald aantal blokbevestigingen worden uitgegeven om te voorkomen dat met tijdelijke blockchain-forks wordt gespeeld.
 6. Halvering: In sommige blockchains, zoals Bitcoin, wordt de block reward periodiek gehalveerd om de inflatie te beperken en de totale voorraad van de cryptocurrency te begrenzen. De code van het netwerk bevat instructies om de beloning na een vooraf bepaald aantal blokken te halveren.

Het doel van dit alles is om zowel de integriteit als de veiligheid van de blockchain te waarborgen. Door miners te belonen voor hun inspanningen, zorgt het systeem ervoor dat er altijd voldoende rekenkracht is om het netwerk veilig en vrij van frauduleuze activiteiten te houden.

Bitcoin en de block reward

De block reward van Bitcoin is een fundamenteel aspect van zijn ontwerp en economische model. Hier zijn enkele kernpunten:

Introductie: Toen Bitcoin in 2009 werd gelanceerd, was de block reward vastgesteld op 50 bitcoins. Dit betekende dat elke keer dat een miners (of een pool van miners) een nieuw blok aan de blockchain toevoegde, hij beloond werd met 50 nieuwe bitcoins.

Halvering: Satoshi Nakamoto, de anonieme maker(s) van Bitcoin, heeft in het ontwerp van het protocol een mechanisme opgenomen dat de block reward ongeveer elke vier jaar halveert. Dit proces staat bekend als “halving” (halvering). Dit betekent dat na 210.000 blokken, de block reward halveert. Hier is een overzicht van de halveringen tot nu toe:

 • 2009: Start met 50 BTC.
 • 2012: Eerste halvering, beloning verlaagd tot 25 BTC.
 • 2016: Tweede halvering, beloning verlaagd tot 12,5 BTC.
 • 2020: Derde halvering, beloning verlaagd tot 6,25 BTC.
 • 2024: Verwachte vierde halvering, zal de beloning verminderen tot 3,125 BTC, en zo verder.

Maximale Voorraad: Door deze geplande halveringen zal de totale hoeveelheid bitcoins die ooit in omloop zal zijn beperkt blijven tot 21 miljoen. Rond het jaar 2140 wordt verwacht dat alle bitcoins zijn gemined en zullen miners alleen nog vergoed worden met transactiekosten.

Economische Implicaties: De halveringen hebben vaak speculatie en discussie in de gemeenschap aangewakkerd over hoe ze de prijs van Bitcoin zouden kunnen beïnvloeden. Sommigen geloven dat het verminderen van de toestroom van nieuwe bitcoins de prijs zou kunnen verhogen door het principe van vraag en aanbod, terwijl anderen geloven dat andere factoren zoals regelgeving, technologische ontwikkelingen, of macro-economische factoren een grotere invloed kunnen hebben.

Toekomstige Beloningen: Naarmate de block reward blijft halveren, zullen transactiekosten een steeds belangrijker deel van de inkomsten voor miners worden. Het is nog onduidelijk hoe dit het economische landschap van Bitcoin op de lange termijn zal vormgeven, vooral als de beloningen minimaal worden.

De block reward van Bitcoin, gecombineerd met het halveringsmechanisme, is een innovatieve manier om zowel de uitgifte van nieuwe munten te regelen als een stimulans te bieden voor miners om het netwerk te beveiligen.

Block rewards van andere cryptocurrency’s

Naast Bitcoin hebben veel andere cryptocurrencies hun eigen unieke benaderingen van block rewards, die zijn ontworpen om verschillende economische en technische doelstellingen te bereiken. Hier zijn enkele voorbeelden van populaire cryptocurrencies en hun benaderingen van block rewards:

 1. Ethereum (ETH)
  • Origineel: In de vroege dagen van Ethereum was de block reward vastgesteld op 5 ETH.
  • Aanpassingen: Door de jaren heen zijn er verschillende protocolupgrades (hard forks) geweest die de block reward hebben aangepast. Bijvoorbeeld, tijdens de Byzantium-upgrade in 2017 werd de beloning verlaagd naar 3 ETH en tijdens de Constantinople-upgrade in 2019 werd het verder verlaagd naar 2 ETH.
  • Toekomst: Ethereum plant een overgang naar Ethereum 2.0, een proof-of-stake (PoS) consensusmechanisme, wat de dynamiek van de beloningen zal veranderen van miners beloningen naar stakingbeloningen.
 2. Litecoin (LTC)
  • Vergelijkbaar met Bitcoin: Litecoin, vaak beschouwd als zilver voor Bitcoin’s goud, heeft een block reward halveringsmechanisme vergelijkbaar met Bitcoin. Het begon met een beloning van 50 LTC.
  • Halveringen: De eerste halvering vond plaats in 2015, waardoor de beloning werd verlaagd naar 25 LTC, gevolgd door een volgende halvering in 2019 naar 12,5 LTC.
 3. Dash (DASH)
  • Uniek Systeem: Dash gebruikt een uniek beloningssysteem waarbij de block reward wordt verdeeld tussen miners, masternodes, en een budget voor ontwikkeling en promotie. Miners en masternodes krijgen elk 45% van de beloning, terwijl de overige 10% wordt gereserveerd voor het budget.
  • Aanpassingen: De block reward neemt geleidelijk af met een jaarlijkse reductie van ongeveer 7,14%.
 4. Monero (XMR)
  • Gladde Afschrijving: In tegenstelling tot abrupte halveringen, verlaagt Monero zijn block reward geleidelijk bij elk blok. Dit wordt een “gladde afschrijving” genoemd.
  • Tail Emission: Na een bepaald punt gaat Monero over op een vaste block reward, bekend als “tail emission”. Dit zorgt voor een kleine, voortdurende inflatie om miners te blijven stimuleren zodra de hoofdvoorraad van munten is gemined.
 5. Zcash (ZEC)
  • Start: De block reward voor Zcash begon bij 12,5 ZEC.
  • Founder’s Reward: Bijzonder aan Zcash is dat tijdens de eerste vier jaar een deel van de block rewards (10%) werd gereserveerd voor de oprichters, werknemers, en enkele vroege investeerders. Dit staat bekend als de “Founder’s Reward”.
  • Halveringen: Net als Bitcoin en Litecoin, ondergaat Zcash halveringen.

Deze voorbeelden geven aan dat, hoewel veel cryptocurrencies het basisidee van een block reward overnemen om miners of validators te belonen, de specifieke implementatie en economische modellen sterk kunnen variëren afhankelijk van de doelstellingen en ontwerpprincipes van elke munt.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme