Wat is een Atomic Swap?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Atomic Swap?

Een Atomic Swap is een technologie waarmee twee partijen cryptocurrencies direct uitwisselen zonder tussenkomst van een derde partij, waarbij beide transacties tegelijkertijd plaatsvinden of helemaal niet.

Atomic Swap uitgelegd

Een atomic swap, ook wel bekend als cross-chain swap, stelt gebruikers in staat om cryptocurrencies tussen twee verschillende blockchains direct met elkaar uit te wisselen zonder de noodzaak van een vertrouwde tussenpartij zoals een exchange. De term “atomisch” verwijst naar het feit dat de swap ofwel volledig wordt voltooid, zodat beide partijen hun respectievelijke coins ontvangen, of helemaal niet plaatsvindt. Dit minimaliseert het risico voor beide partijen.

Dit wordt bereikt met behulp van smart contracts en cryptografische puzzels. Beide partijen stellen een transactie in op hun respectievelijke blockchains die alleen kan worden voltooid door het onthullen van een bepaalde geheime sleutel. Wanneer een van de partijen deze sleutel onthult om zijn transactie te voltooien, geeft dit de andere partij automatisch de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken om de tweede transactie op de andere blockchain te voltooien.

Het voordeel van atomic swaps is dat ze gedecentraliseerd en peer-to-peer zijn, wat betekent dat gebruikers hun eigen privésleutels behouden en niet afhankelijk zijn van externe platforms of services. Dit kan zowel kosten als tijd besparen en verhoogt de veiligheid door het verminderen van de kans op diefstal via gehackte of malafide platforms.

Geschiedenis atomic swaps

De geschiedenis en ontwikkeling van atomic swaps zijn een belangrijk onderdeel van crypto en de blockchain, omdat ze een oplossing bieden voor een van de kernproblemen van de cryptocurrency-wereld: het veilig en efficiënt uitwisselen van waarde tussen verschillende blockchains.

 1. Vroege Conceptualisering:
  • Het concept van atomic swaps werd voor het eerst geïntroduceerd rond 2013. Het basisidee was om een mechanisme te hebben waarmee twee partijen cryptocurrency konden uitwisselen zonder tussenkomst van een derde partij.
 2. Eerste Implementaties:
  • De eerste daadwerkelijke atomic swap vond plaats in september 2017 tussen Decred en Litecoin. Dit was een belangrijke mijlpaal omdat het bewees dat de technologie in de praktijk werkte en het opende de deur voor verdere ontwikkeling en adoptie.
 3. Hash Time-Locked Contracts (HTLC’s):
  • De technologie die atomic swaps mogelijk maakt, is grotendeels gebaseerd op hash time-locked contracts. Dit zijn specifieke soorten smart contracts die een transactie tijdelijk vergrendelen totdat bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Het zorgt ervoor dat de swap “atomisch” is, wat betekent dat de transactie volledig wordt uitgevoerd of helemaal niet.
 4. Groeiende Ondersteuning:
  • Na de initiële successen begonnen meer projecten en ontwikkelaars de mogelijkheden van atomic swaps te onderzoeken. Hierdoor ontstonden tools en platforms die de implementatie van swaps vereenvoudigden, waardoor een grotere interoperabiliteit tussen verschillende blockchains mogelijk werd.
 5. Integratie in DEX’s:
  • Atomic swaps werden gezien als een mogelijke oplossing voor de oprichting van volledig gedecentraliseerde exchanges (DEX’s). Door directe peer-to-peer-uitwisselingen mogelijk te maken zonder bemiddeling van een centrale entiteit, beloofden atomic swaps een revolutie in de manier waarop crypto-uitwisselingen werken.

Samengevat is de ontwikkeling van atomic swaps er één die kan worden gezien als een natuurlijke evolutie in de zoektocht naar meer gedecentraliseerde, veilige en efficiënte manieren om waarde uit te wisselen in het digitale tijdperk. De technologie blijft zich ontwikkelen en wordt steeds toegankelijker voor een groter publiek.

Technische werking

De technische werking van atomic swaps is gebaseerd op geavanceerde cryptografische technieken en smart contracts, specifiek Hash Time-Locked Contracts (HTLC’s). Hier is een vereenvoudigd overzicht van hoe atomic swaps werken:

 1. Initiatie van de Swap:
 2. Hash Time-Locked Contract (HTLC):
  • Alice creëert een HTLC op de Bitcoin-blockchain. Dit contract bevat een cryptografische puzzel, meestal gebaseerd op een geheime waarde (een willekeurig nummer) die Alice kiest. Ze creëert een hash van deze geheime waarde en die hash wordt gebruikt om het contract te vergrendelen.
 3. Deposito in het Contract:
  • Alice stort haar BTC in het HTLC. Deze BTC is nu vergrendeld en kan alleen worden vrijgegeven als iemand de originele geheime waarde kan presenteren (waarvan alleen Alice op dit moment op de hoogte is) of als een bepaalde tijd verloopt zonder dat de ruil plaatsvindt.
 4. Bob’s Reactie:
  • Bob ziet Alice’s HTLC op de Bitcoin-blockchain en creëert een soortgelijk HTLC op de Ethereum-blockchain, ook vergrendeld met de hash van dezelfde geheime waarde die Alice heeft gebruikt. Hij stort zijn ETH in dit contract.
 5. Voltooiing van de Swap:
  • Alice ziet Bob’s HTLC op de Ethereum-blockchain en weet dat ze de geheime waarde heeft om het te ontgrendelen. Ze presenteert deze waarde, ontgrendelt het contract en ontvangt de ETH. Wanneer ze dit doet, onthult ze de geheime waarde aan Bob.
 6. Bob’s Terugtrekking:
  • Nu Bob de geheime waarde kent dankzij Alice’s acties op de Ethereum-blockchain, kan hij het oorspronkelijke HTLC op de Bitcoin-blockchain ontgrendelen en de BTC van Alice ontvangen.
 7. Fallback Mechanisme:
  • Als een van de partijen het proces halverwege stopt of er een probleem optreedt, zorgt het tijdslot in het HTLC ervoor dat de fondsen na een bepaalde tijd worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Dit garandeert dat niemand zijn fondsen verliest.

Samengevat, atomic swaps maken gebruik van cryptografische vergrendelingsmechanismen en tijdsgebaseerde contracten om ervoor te zorgen dat ruiltransacties veilig, eerlijk en zonder tussenkomst van derden worden uitgevoerd.

Hash Time-Locked Contracts (HTLC’s)

Hash Time-Locked Contracts (HTLC’s) vormen de technische ruggengraat van atomic swaps en worden gebruikt in andere toepassingen zoals het Lightning Network voor Bitcoin. Hier volgt een gedetailleerde blik op HTLC’s:

 1. Wat is een HTLC?
  • Een Hash Time-Locked Contract (HTLC) is een soort smart contract dat een transactie vergrendelt met twee belangrijke voorwaarden: een hash-vergrendeling en een tijdvergrendeling.
 2. Hash-vergrendeling:
  • De hash-vergrendeling vereist dat de ontvanger van een betaling een geheim getal (of pre-image) produceert dat overeenkomt met een gespecificeerde hashwaarde om de fondsen te ontgrendelen. Dit geheime getal is meestal bekend bij de zender aan het begin van het proces.
 3. Tijdvergrendeling:
  • De tijdvergrendeling is een tijdsperiode waarin de ontvanger het contract moet vervullen door het geheime getal te leveren. Als de ontvanger niet binnen de gespecificeerde tijd aan deze voorwaarde voldoet, kan de zender de fondsen terugvorderen.
 4. Waarom zijn HTLC’s belangrijk?
  • Ze bieden een belangrijk veiligheidsmechanisme. Door de combinatie van hash- en tijdvergrendelingen zorgt een HTLC ervoor dat fondsen niet oneindig vastzitten. Als een van de partijen het proces halverwege verlaat of probeert vals te spelen, kunnen fondsen nog steeds worden teruggevorderd na de tijdvergrendelingsperiode.
 5. Toepassing in Atomic Swaps:
  • Zoals eerder besproken, gebruiken atomic swaps HTLC’s om peer-to-peer cryptocurrency ruilen tussen verschillende blockchains mogelijk te maken. Beide partijen deponeren hun fondsen in een HTLC op hun respectievelijke blockchains. De ruil wordt voltooid als beide partijen hun respectievelijke geheimen onthullen. Als een van de partijen dit niet doet binnen de tijdvergrendeling, worden de fondsen teruggestuurd naar hun oorspronkelijke eigenaars.
 6. Gebruik in het Lightning Network:
  • HTLC’s worden ook gebruikt in het Lightning Network, een tweede laag oplossing voor het schaalbaarheidsprobleem van Bitcoin. Ze zorgen voor de creatie van off-chain betalingskanalen die meerdere transacties kunnen faciliteren zonder elke transactie op de hoofd-blockchain te registreren.

HTLC’s bieden een krachtig mechanisme om veilige, tijdsgebonden transacties te waarborgen in de wereld van cryptocurrencies, en zijn vooral nuttig in situaties waar vertrouwen tussen partijen beperkt of afwezig is.

Uitdaging en toekomst

Atomic swaps, hoewel veelbelovend, hebben ook een reeks uitdagingen. Deze uitdagingen, gecombineerd met toekomstige verwachtingen, vormen een fascinerend gebied van studie en innovatie. Hier zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen en toekomstperspectieven voor atomic swaps:

 1. Compatibiliteit van blockchains:
  • Niet alle blockchains ondersteunen de vereiste scripts en functies die nodig zijn voor atomic swaps. Beide betrokken blockchains moeten compatibel zijn met HTLC’s. Dit beperkt momenteel het aantal mogelijke swap-combinaties.
 2. Complexiteit voor de eindgebruiker:
  • Voor een gemiddelde gebruiker kan het proces van het opzetten en uitvoeren van een atomic swap complex en ontmoedigend zijn. Er is behoefte aan meer gebruikersvriendelijke interfaces en tools.
 3. Prijsvolatiliteit:
  • Cryptocurrencies zijn berucht om hun prijsvolatiliteit. Tijdens een swap kan de waarde van een munt aanzienlijk fluctueren, wat risico’s met zich meebrengt voor beide partijen.
 4. Liquideitsproblemen:
  • Voor effectieve atomic swaps is voldoende liquiditeit tussen de betrokken munten nodig. Zonder deze liquiditeit kunnen gebruikers moeite hebben om partners te vinden voor hun gewenste swaps.
 5. Privacyzorgen:
  • Hoewel atomic swaps de noodzaak van een derde partij elimineren, kunnen ze nog steeds op de blockchain worden bekeken, waardoor de privacy niet volledig wordt gegarandeerd.

Toekomstperspectieven:

 1. Gedecentraliseerde Exchanges (DEX’s):
  • De technologie achter atomic swaps heeft het potentieel om de ruggengraat te vormen van volledig gedecentraliseerde exchanges, waardoor de noodzaak van bemiddelende entiteiten wordt geëlimineerd.
 2. Grotere Blockchain-interoperabiliteit:
  • Naarmate meer blockchains de benodigde functionaliteiten voor atomic swaps integreren, zal de interoperabiliteit tussen verschillende blockchains toenemen, wat leidt tot een meer verbonden en vloeibare cryptomarkt.
 3. Vorderingen in gebruikersinterfaces:
  • We kunnen verwachten dat toekomstige tools en platforms het atomic swap-proces vereenvoudigen, waardoor het toegankelijker wordt voor de gemiddelde gebruiker.
 4. Regulering en adoptie:
  • Hoe regelgevers wereldwijd naar atomic swaps en gerelateerde technologieën kijken, zal een grote impact hebben op hun adoptie en gebruik.

Terwijl de technologie achter atomic swaps zich blijft ontwikkelen en verbeteren, zullen deze uitdagingen waarschijnlijk worden aangepakt, wat leidt tot een meer gedecentraliseerde en interoperabele wereld van cryptocurrencies.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme